Microsoft Azure

Microsoft Azure to dynamicznie rozwijająca się chmura publiczna firmy Microsoft obsługująca wiele regionów na całym świecie.

Usługi oferowane są w trzech modelach: IaaS, PaaS, SaaS. Daje to możliwość wykorzystania funkcjonalności takich jak: maszyny wirtualne, magazyn, aplikacje webowe, bazy danych, usługi przywracania, kopia zapasowa, monitorowanie zasobów i wiele innych.

Microsoft Azure

lub zadzwoń: +48 607 030 538

Microsoft Cloud Platform to zestaw aplikacji oraz usług pozwalających stworzyć spójne środowisko IT. Natywna integracja, elastyczność i gwarancja dostępności to tylko niektóre z cech wyróżniających koncepcję hybrydowej infrastruktury IT od Microsoft.

Poznaj scenariusze biznesowe realizowane dzięki synergii systemu Windows Serwer, wirtualizacji Hyper-V, platformy Microsoft Azure i zarządzania dzięki aplikacji System Center.

Backup i Archiwizacja – zabezpieczenie danych organizacji nigdy nie było tak proste. Dzięki Azure Backup oraz System Center Data Protection Manager zabezpieczysz pliki i katalogi przechowywane na serwerach oraz stacjach roboczych. Możesz także rozszerzyć przestrzeń dyskową swojej organizacji o nieograniczone zasoby chmury Microsoft Azure dzięki rozwiązaniu StorSimple.

 

Business Continuity i DRC – stworzenie środowiska nadmiarowego teraz może być tanie dzięki sile infrastruktury hybrydowej. Usługa Azure Site Recovery zabezpieczy serwery fizyczne oraz wirtualne, zapewniając ciągłość działania Twojej organizacji.

 

Środowisko Dev & Test – wdrożenie nowej wersji aplikacji lub implementacja nowego rozwiązania zawsze wymaga testów i analiz. Przeprowadzaj testy na platformie Microsoft Azure, aby nie obciążać i nie narażać lokalnego środowiska IT. Wypróbuj Laboratorium Azure oraz poznaj Maszyny Wirtualne Azure.

 

Infrastruktura jako usługa – zasoby chmury publicznej można wykorzystać zarówno do testów, jak i do utrzymywania środowisk produkcyjnych. Maszyny Wirtualne Azure pozwalają na przeniesienie do chmury publicznej z lokalnej infrastruktury aktualnych aplikacji na stałe lub chwilowo (gdy wystąpi pik obciążenia), przy zachowaniu spójności środowiska IT dzięki tworzeniu sieci wirtualnych i połączeniom VPN. Można także skorzystać z jednego z ponad 3500 szablonów gotowych maszyn i rozwiązań dostępnych w Azure Marketplace.

 

Mobility & Security – praca z dowolnego miejsca podnosi efektywność pracowników, co wpływa na zwiększenie zysków firmy. Dostęp do zasobów firmy z wielu urządzeń i lokalizacji wprowadza zarówno komplikację w zarządzaniu infrastrukturą, jak i zwiększa ryzyko utraty danych. Microsoft Intune pozwala zarządzać urządzeniami mobilnymi, Azure RMS szyfruje i zabezpiecza dane, a usługa Azure Active Directory tworzy jeden panel zawierający wszystkie firmowe aplikacje (lokalne oraz SaaS), do których pracownik uzyskuje dostęp za pomocą jednego loginu i hasła (z opcją Single-Sign-On oraz Multi-Factor-Authentication).

 

Monitoring i automatyzacja środowiska IT – niezależnie od tego, czy Twoja infrastruktura IT składa się z kilku, czy kilku tysięcy serwerów, uzyskasz nad nią pełną kontrolę dzięki rozwiązaniu Microsoft Operations Management Suite oraz Microsoft System Center. Dzięki analizie dzienników będziesz wiedział o najmniejszej zmianie w swojej organizacji, harmonogramy zadań zautomatyzują Twoją pracę, a mechanizmy ochrony i bezpieczeństwa zapewnią zarówno backup danych, jak i nadmiarowość infrastruktury IT.

 

Web & Mobile Applications – tworzenie, rozwój i utrzymanie aplikacji nigdy wcześniej niebyło tak proste. Na platformie Microsoft Azure znajdziesz zarówno narzędzie Visual Studio On-Line do tworzenia kodu, jak i infrastrukturę do testowania aplikacji, a także komponenty do tworzenia aplikacji mobilnych oraz internetowych. Możesz skorzystać z usług monitorowania i wykrywania błędów tworzonych aplikacji lub gotowych komponentów do budowania aplikacji, np. katalogu użytkowników, systemu wysyłania wiadomości PUSH lub wielu innych gotowych komponentów Microsoft Azure.

 

BI & BIG DATA – to Ty wybierasz, w jaki sposób chcesz magazynować i analizować dane. Magazyn Azure Storage to przestrzeń na dyski, bloby i tabele z gwarancją, iż Twoje dane będą zawsze dostępne (potrójna replikacja danych). Możesz uruchomić bazę danych Microsoft SQL Server, Oracle lub SAP na maszynie wirtualnej lub skorzystać z gotowej usługi bazodanowej Azure SQL, Document DB, pamięci podręcznej Redis lub hurtowni danych Azure Warehouse. Analiza dużych danych także nie stanowi problemu dzięki Azure HDInsight ułatwiającej zarządzanie usługami Apache Hadoop, Spark, HBace i Storm.

 

IoT & Smart City – Inteligentne Miasta i Internet Rzeczy stają się rzeczywistością dzięki podłączeniu wielu czujników do zaawansowanych systemów analizy strumienia i przechwytywania zdarzeń. Dane z milionów czujników, zmagazynowane w usłudze Data Lake, mogą być dokładnie analizowane dzięki Fabryce Danych, co pozwala na realizowanie m.in. scenariuszy predykcyjnych. Pakiet Azure IoT to jednak nie tylko zbieranie i analiza danych, lecz także zarządzanie urządzeniami IoT oraz efektywna komunikacja.

 

Media & VOD – mnogość urządzeń i systemów znacząco utrudnia zarządzanie treściami multimedialnymi. Dzięki usłudze multimediów tworzenie i publikowanie takich treści staje się łatwiejsze. Komponenty kodowania i indeksowania multimediów oraz szyfrowania zawartości pozwalają na efektywne przygotowanie treści multimedialnych, które następnie zostaną dostarczone do odbiorcy strumieniowo – na żywo lub na żądanie – i wyświetlone na urządzeniu dzięki odtwarzaczowi multimediów. Gwarancję efektywnego dostarczenia treści zapewnia rozbudowana sieć CDN.

Więcej informacji

Marcin Nawrot

+48 607 030 538