Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Więcej informacji w naszej Polityce plików cookies

Rola IT Asset Manager’a

Strona główna / BlogIT / Luty 2018 / Rola IT Asset Manager’a

Czas wyzwań dla zarządzania zasobami IT w kontekście nowych technologii, regulacji i zmian trendów technologicznych

Początki Roli IT Asset Manager’a

10 lat temu, kiedy tworzyły się w Polsce wzorce stanowisk osób zarządzających licencjami oprogramowania zakładano, że rola ta będzie ewoluowała w kierunku agregacji informacji o sprzęcie, oprogramowaniu i użytkownikach. Był to czas, kiedy w większości przypadków planowanie inwestycji związanych z zasobami IT odbywało się na zasadach szacunków i w oparciu o orientacyjne dane.

Dzisiaj ewolucja trendów technologicznych, regulacji prawnych, potrzeb biznesowych organizacji oraz dynamika transformacji cyfrowej sprawiły, że zarządzanie zasobami IT jest fundamentalne w kontekście finansowym i bezpieczeństwa. Coraz więcej organizacji opiera działania operacyjne na obszarze IT. To z kolei uruchamia proces zmian dla wymagań wobec roli IT Asset Managera.  

art_sniadanie.jpg

Konieczność zarządzania zasobami IT na podstawie realnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym, ma ogromne znaczenie. IT Asset Manager odpowiada za zarządzanie wszystkimi zasobami IT w swojej organizacji na każdym etapie cyklu ich życia – od momentu zarządzania potrzebą na dany zasób, aż do jego wycofania lub ponownego wdrażania do użytku. W tym celu musi gromadzić w ustandaryzowany sposób dane, które są podstawą dla przewidywania i planowania realnych kosztów, doboru odpowiednich rozwiązań do skali infrastruktury, możliwości oraz potrzeb technologicznych organizacji. Ważnym zadaniem jest między innymi tworzenie, modelowanie i dostosowanie procesów zarządzania zasobami IT tak, aby w minimalny sposób komplikować działalność organizacji, przy jednoczesnej maksymalizacji kontroli obszarów kluczowych dla zarządzania zasobami IT.

Strategia – Czyli czas, kiedy zarządzający zasobami IT stają się wizjonerami

„Strategiczne dopasowanie jest drogą, a nie celem”
Board Briefing on IT Governance, 2nd edition, IT Governance Institute, 2003

Technologia wspiera współczesne organizacje, ale jest również wymagająca w zakresie planowania zmian w jej obszarze. Fundamentem planowania i podejmowania decyzji biznesowych o zmianach technologicznych jest z kolei jakość danych o zasobach IT, a także umiejętna analiza w kontekście informacji dodatkowych takich jak: informacje o strategii biznesowej organizacji, finansowe, HR, planach zakupowych i restrukturyzacyjnych. Rola IT Asset Managera skupia się więc na analizie, planowaniu, zmianach i strategii (w oparciu o gromadzone dane) - to więcej niż wiedza o wspomnianych wcześniej zasobach sprzętu, oprogramowania i użytkownikach.

Strategia jest wizją przyszłości i wyobrażeniem o momencie, w którym organizacja ma się znaleźć za określony czas. IT Asset Manager ma tu kluczowe znaczenie w kontekście powierzonych mu zadań, wiedzy i kompetencji. Zaangażowany w tworzenie strategii organizacji, może lepiej zaplanować działania w swoim obszarze, a to przekłada się na właściwe decyzje oparte o dobrej jakości dane.

Komentarze
Wpis nie posiada komentarzy.