Strona głównaLicencje > Microsoft > MPSA - Nowa umowa, nowe narzędzia, nowe możliwości

MPSA - Nowa umowa, nowe narzędzia, nowe możliwości

Obecna struktura licencjonowania grupowego.

Oddzielne programy licencjonowania grupowego w zależności od rozmiaru i typu organizacji.

Microsoft MPSA

lub zadzwoń: +48 601 243 013

OLD_EA_chart.jpg

Ograniczenia poprzedniej struktury, skoncentrowanej na umowach

 • Programy są definiowane na podstawie typu klienta, więc organizacje mające kilka typów działalności muszą podpisywać oddzielne umowy.
 • Programy nie są powiązane ze strukturą klienta i nie wpierają nietypowych potrzeb zakupowych i wdrożeniowych.
 • Wiele umów z tymi samymi zasadami i warunkami wymaga zaangażowania dodatkowych zasobów i kosztów.
 • Oddzielne zarządzanie zasobami przez posiadanie kilku niepowiązanych ze sobą umów.
 • Konieczność podpisana każdej z umów komplikuje i opóźnia szybkie i łatwe wdrożenie potrzebnych organizacji rozwiązań.

Nowa, udoskonalona konstrukcja umowy - Microsoft Products and Services Agreement

MPSA_1.jpg

 

Umowa MPSA (1)

Nowości w konstrukcji umowy:

 • pojedyncza umowa dla WSZYSTKICH organizacji, bez względu na wielkość czy typ,
 • nowa, niewygasająca umowa ramowa, integrująca zakupy usług online i produktów instalowanych lokalnie (on-premises),
 • wprowadzenie Kont Zakupowych reprezentujących całą organizację i wszelkie zdefiniowane grupy dla łatwiejszego zarządzania zasobami i uzyskania najlepszej ceny,
 • elastyczne zakupy dzięki committed offers (odpowiedniki obecnych rejestracji), które dopasowują się do specyficznych potrzeb technologicznych i organizacyjnych.

(1) Microsoft Software Assurance oraz Commited offers będą dostępne w kolejnych etapach wdrażania MPSA.

Usługi profesjonalne są sprzedawane przez ten sam proces jak w MBSA

Wygląd nowej umowy (1)

Dostęp do wszystkich nowych zakupów, administrowania, zarządzania, raportowania i danych w MPSA

MPSA_2.jpg

Konto Zakupowe

Zarejestrowane jednostki zakupowe, których struktura zależy od potrzeb zakupowych organizacji

 • …może być departamentem, podmiotem stowarzyszonym lub spółką-matką

by można było dokonywać zakupów zgodnie z potrzebami organizacji; rejestracja nie wymaga oddzielnego podpisu

 • …może dotyczyć różnych typów działalności

 np. komercyjne, edukacyjne, publiczne (2)

 • jedno z kont otrzymuje uprawnienia Administratora Umowy, by zarządzać Kontami Zakupowymi przypisanymi do umowy,
 • wszystkie typy działalności przypisane do jednej umowy MPSA dla ułatwienia zarządzania fuzjami, przejęciami i zbyciem firm.

(1) Wygląd końcowy. Możliwości i oferty dodawane w trakcie rozwoju programu.

(2) Committed offers oraz dostępność dla klientów edukacyjnych i publicznych będą dostępne w przyszłości.

Elastyczne i proste zakupy

Możliwość zakupu dowolnej kombinacji oprogramowania instalowanego lokalnie (on-premises) i usług online

Nowy portal do samoobsługi klienta

Dostęp do wszystkich nowych zakupów, administracja, zarządzanie, tworzenie raportów

Zarządzanie kontem:
 • narzędzia do samoobsługi umowy,
 • ułatwione możliwości pobierania oprogramowania,
 • samodzielne inicjowanie dostępu do usług online,
 • udoskonalony interfejs portalu, usprawniający zarządzanie zasobami.
Raportowanie i widok danych:
 • jedna rejestracja do Microsoft Online Services Portal oraz MVLC,
 • ten sam widok danych dla klientów, Partnerów i Microsoft,
 • wiele raportów standardowych i możliwość tworzenia raportów dopasowanych do potrzeb.

Więcej informacji

Bartosz Dymus

+48 601 243 013