O nas > APN Promise S.A. wypłaci dywidendę za 2015 r.

APN Promise S.A. wypłaci dywidendę za 2015 r.

Czwartkowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APN Promise S.A. zdecydowało o wypłacie 0,43 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. Łącznie na dywidendę trafi ok. 4 mln zł.
Zarząd APN Promise S.A. podczas walnego zgromadzenia spółki podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok 2015 na wypłatę dywidendy. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki tj. 9.450.686 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia, a terminem jej wypłaty 16 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji: http://www.apnpromise.pl/site.aspx?mid=Raporty_bieżące_i_okresowe&id=73