O nas > Zawarcie umowy z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Zawarcie umowy z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Informujemy, iż w dniu 10 lutego 2017 r. zawarliśmy umowę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącej infrastruktury systemu poczty elektronicznej, w tym opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy systemu, dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usług związanych z rozbudową systemu poczty elektronicznej. Ponadto w ramach umowy świadczona będzie usługa dedykowanej asysty technicznej, jak i gwarancja na dostarczony sprzęt, oprogramowanie oraz na produkty powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Łączna wartość kontraktu to 26 254 691,41 zł brutto (w tym zamówienie podstawowe i prawo opcji).