Strona głównaRozwiązania IT > Aplikacje dedykowane > Platforma biznesowa przedsiębiorstwa w oparciu o Microsoft SharePoint

Platforma biznesowa przedsiębiorstwa w oparciu o Microsoft SharePoint

Platforma biznesowa przedsiębiorstwa to rozwiązanie integrujące różne aspekty działalności organizacji w jednym systemie.

Dzięki modułowej budowie łatwo dostosowuje się do specyfiki i indywidualnych wymagań poszczególnych firm. Pełni rolę centralnego narzędzia współpracy pomiędzy i wewnątrz różnych komórek organizacyjnych. Pozwala na pobieranie i ułatwia przetwarzanie danych z dedykowanych systemów, zgodnie z przyjętymi procedurami i nadanymi uprawnieniami.

Microsoft SharePoint

lub zadzwoń: +48 605 150 296

Platforma łączy role głównego portalu informacyjnego, centralnego repozytorium danych z opcją zaawansowanego wyszukiwania informacji, narzędzia pozwalającego na uporządkowanie i usprawnienie przepływu pracy oraz procesów biznesowych. Dzięki systemowi nadawania uprawnień rozwiązanie daje pełną kontrolę nad dostępem do wrażliwych danych.

Platforma biznesowa przedsiębiorstwa została zaprojektowana w oparciu o rozwiązanie Microsoft SharePoint i pozwala na integrację z aplikacjami pakietu Office. Wszystkie moduły platformy integrują się z Active Directory oraz Microsoft Exchange Server.

W ramach Platformy biznesowej przedsiębiorstwa dostarczamy moduły bazowe oraz dedykowane. Moduły dedykowane to rozwiązania opracowywane na indywidualne zamówienie organizacji.

Do modułów bazowych należą m.in.:

Delegacje

Aplikacja umożliwia rejestracje poleceń wyjazdu, ich akceptację, a następnie rozliczenie kosztów podróży. Pozwala na redukcję wymaganej dokumentacji papierowej oraz czasu potrzebnego na administrację procesem rozliczeń. Obsługa całego procesu rejestracji i rozliczania delegacji składa się między innymi z:

 • rejestracji delegacji przez pracownika,
 • wprowadzenie informacji o delegacji – komórka, projekt, klient,
 • akceptacja wniosku przez przełożonego,
 • wprowadzenie informacji o przejazdach i pozostałych wydatków,
 • rozliczenie delegacji,
 • możliwość integracji z systemem finansowo księgowym.

Dzięki temu rozwiązaniu firma zyskuje między innymi:

 • uproszczenie i przyśpieszenie procesu rejestracji i obsługi delegacji w firmie,
 • wyeliminowanie błędów,
 • usprawnienie organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy pracowników,
 • przejrzysty dla wszystkich pracowników sposób rejestrowania delegacji,
 • usprawnienie procesu komunikacji i podejmowania decyzji wewnątrz organizacji.

Urlopy

Moduł urlopowy pozwala na składanie wniosków urlopowych, śledzenie ich statusów oraz informacji urlopowych pracowników. Rozwiązanie pozwala na wprowadzenie szczegółowych informacji na temat urlopu:

 • typ urlopu,
 • czas trwania urlopu,
 • komentarz dla przełożonego,
 • dodatkowo możliwe jest wpisanie osoby akceptującej, która zaakceptuje dany urlop (o ile jest to inna osoba niż bezpośredni przełożony).

Dla każdego pracownika zdefiniowane są odpowiednie widoki pozwalające na wgląd w limity urlopów dla danego roku, informacje o urlopie dostępnym, wykorzystanym czy zaplanowanym. Dla działów HR oraz finansowego dostępne są informacje o rezerwie urlopowej.

Moduł posiada zdefiniowany słownik typów urlopów wraz z określeniem limitów dni dla danego typu. Dodatkowo dostępne jest słownik wolnych dni, których system nie bierze pod uwagę w momencie składania wniosku.

Dzięki temu rozwiązaniu firma zyskuje między innymi:

 • uproszczenie i przyśpieszenie procesu rejestracji i obsługi urlopów w firmie,
 • wyeliminowanie błędów wprowadzania danych we wnioskach,
 • usprawnienie organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy pracowników,
 • przejrzysty dla wszystkich pracowników sposób rejestrowania urlopów,
 • gotowe narzędzia do raportowania informacji urlopowych,
 • wspomaga komunikację dotyczącą obiegu wniosków urlopowych.

Więcej informacji

Tomasz Sochacki

+48 605 150 296