Strona głównaRozwiązania IT > Private Cloud > Microsoft Private Cloud

Microsoft Private Cloud

Chmura prywatna (Private Cloud) jest architekturą umożliwiającą działom IT udostępnianie zasobów obliczeniowych, znajdujących się w organizacji (on premises), dla swoich wewnętrznych "klientów" w sposób zapewniający te same korzyści, które daje wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej (cloud computing).

Chmura prywatna jest budowana, zarządzana i używana wewnątrz jednego przedsiębiorstwa. Łączy model usług współdzielonych z systemem rozliczeń wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Ważnym komponentem technologicznym chmury prywatnej jest wirtualizacja. To co różni Microsoft Private Cloud od tradycyjnej wirtualizacji to trwałe oddzielenie zasobów obliczeniowych od infrastruktury i maszyn (wirtualnych, czy fizycznych), które są wykorzystywane do dostarczenia tych zasobów.

Microsoft Private Cloud

lub zadzwoń: +48 605 160 281

Cechami chmury prywatnej są:
 • Skalowalność i elastyczność – alokowane na użytkownika zasoby zmieniają się dynamicznie w czasie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
 • Współdzielenie zasobów – zasoby użytkowane są ze współdzielonej puli zamiast stałego przypisania do poszczególnych użytkowników,
 • Samoobsługa (Self-Service Access) - uzyskanie dostępu do nowych zasobów nie wymaga interwencji pracowników IT, zasady udzielania są wcześniej predefiniowane dla grup).
 • Mierzalność usług - monitorowanie wykorzystania zasobów przez użytkowników i rozliczanie za rzeczywiste użytkowanie.
 • Dostęp z każdego miejsca – uzyskanie dostępu do zasobów chmury jest możliwe z każdego miejsca oraz na różnych urządzeniach (telefony, tablety, laptopy, komputery stacjonarne, itd.).
Główne zalety chmury prywatnej:
 • Dzięki usługom na żądanie można szybko tworzyć, testować oraz wdrażać rozwiązania, które w klasycznym modelu zajmowały tygodnie lub nawet miesiące. Zespół wypełnia formularz online i maszyny wirtualne z odpowiednio przypisanymi zasobami, które są tworzone i uruchamiane – wszystko bez żadnej ingerencji obsługi dostawcy chmury.
 • Elastyczność i skalowalność zasobów chmury umożliwia oszczędność pieniędzy na zużywanych zasobach (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna, sieci, zasoby dyskowe). W momencie rozpoczęcia projektu zasoby są alokowane do usługi chmury, a w momencie zakończenia projektu zasoby wracają do globalnej puli zasobów, dzięki czemu klient płaci tylko za faktycznie zużyte zasoby.
 • Mierzalność usług chmury na nowo definiuje działy IT. Dzięki bogatym możliwościom monitorowania użycia usług chmury oraz dostarczania szczegółowych raportów z użycia i kosztów utrzymania tych usług, działy IT, z klasycznych centrów kosztów, przekształcają się w dostawcę usług biznesowych.
Chmura prywatna jako droga do chmury hybrydowej:


Chmura prywatna powinna być traktowana jako krok w kierunku chmury hybrydowej, gdzie część z usług działa w chmurze prywatnej, a część w chmurze publicznej. Aby uzyskać największe korzyści z inwestycji w chmurę prywatną należy pamiętać o modelu mieszanym, ponieważ jest to główny kierunek rozwoju chmury obliczeniowej.

 
Główne cele przejścia na infrastrukturę chmurową:
 • Ukierunkowanie na dostarczanie usług.
 • Tworzenie aplikacji, które w pełni wykorzystują zalety chmury.
 • Ukierunkowanie na elastyczność zamiast na redundancję usługi i środowiska.
 • Tworzenie aplikacji, które są mobilne – łatwo można je przenosić pomiędzy chmurą prywatną i publiczną. 
  W trakcie zmiany tradycyjnych centrów danych, opartych na sieciach LAN, w centra oparte na chmurze prywatnej, działy IT uczą się, jak sprawnie i efektywnie pracować w środowisku chmurowym. Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu architektury, projektowaniu, planowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu chmurą prywatną procentują przy dalszym rozwoju chmury i rozwojem środowiska w stronę chmury hybrydowej.
   
Budowanie Microsoft Private Cloud

Technologiami umożliwiającymi tworzenie i użytkowanie chmury prywatnej jest wirtualizacja Hyper-V, są poszczególne komponenty System Center 2012 R2 oraz Windows Azure Pack:
 
Komponenty System Center:

 • System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 - umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych (VM) i zarządzanie zróżnicowanymi środowiskami wirtualnymi (Hyper-V, VMware vSphere).
 • System Center Operations Manager 2012 R2 - umożliwia analizę aplikacji i monitorowanie infrastruktury, zapewnia pełny wgląd w zasoby centrum danych oraz chmur prywatnych.
 • System Center Service Manager 2012 R2 - umożliwia standaryzację procesu dostarczania usług zgodnie z ITIL oraz (jeśli takie są wymagania organizacji) obsługuje zautomatyzowane procesy akceptacji żądań udostępniania zasobów.
 • System Center App Controller 2012 R2 - umożliwia ujednoliconą, samoobsługową obsługę chmur prywatnych, gdzie użytkownik może skonfigurować, wdrożyć i zarządzać usługami poprzez intuicyjny interfejs.System Center Orchestrator 2012 R2 - umożliwia automatyzację procesów i automatyzację interakcji pomiędzy innymi narzędziami jak VMM i Service Manager.
 • System Center Configuration Manager 2012 R2 - umożliwia automatyzację procesów instalacji aplikacji, umożliwia korzystanie z urządzeń i aplikacji firmowych z dowolnego miejsca przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i kontroli.Windows Azure Pack – umożliwia udostępnienie portalu samoobsługowego z dostępem do tworzenia i zarządzania usługami oferowanymi w chmurze prywatnej, takimi jak maszyny wirtualne (IaaS), bazy danych (DBaaS) czy skalowalne aplikacje www (PaaS).

Więcej informacji o budowie chmury prywatnej z wykorzystaniem Windows Azure Pack w ulotce: Microsoft Azure Pack Whitepaper.pdf

Licencje potrzebne do uruchomienia Microsoft Private Cloud:

Rozwiązania chmury prywatnej Microsoft wykorzystują następujące technologie: Windows Server Hyper-V, System Center oraz Windows Azure Pack. Pierwsze dwa produkty w wersji 2012 R2 dostępne są w wersji Standard (dla nisko zwirtualizowanych środowisk) i Datacenter (dla wysoko zwirtualizowanych środowisk). Oba produkty występują w tym samym modelu licencjonowania per procesor (każda licencja pokrywa do 2 fizycznych procesorów w serwerze). Obie licencje dostępne są w specjalnej umowie licencyjnej ECI (Enrollment for Core Infrastructure) dedykowanej do budowy chmury prywatnej. Jedna licencja ECI w wersji Standard umożliwia uruchomienie do 2 wirtualnych instancji (OSE). Wersja Datacenter umożliwia uruchomienie nieograniczonej liczby instancji. Windows Azure Pack nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.
 

Więcej informacji

Bartłomiej Sollich

+48 605 160 281