Strona głównaRozwiązania IT > Private Cloud > ​Zarządzanie aktywami z Cireson Asset Management

​Zarządzanie aktywami z Cireson Asset Management

Aplikacja Cireson Asset Management, uznana i polecana przez Microsoft, rozszerza funkcjonalność System Center Service Managera o centralne repozytorium służące śledzeniu szczegółowych danych finansowych i operacyjnych związanych z korzystaniem ze sprzętu, oprogramowania, środowiska wirtualnego, urządzeń przenośnych oraz aktywów nieinformatycznych.

Umożliwia uzyskanie pełnej kontroli nad aktywami w zakresie technicznym, operacyjnym i finansowym na wszystkich etapach ich cyklu życia. Zaawansowany system raportowania pozwala śledzić aktywa z różnych poziomów: statusu, przyporządkowania do jednostek organizacyjnych, przypisania do centrum kosztowów, właściciela, gwarancji, serwisowania czy licencjonowania. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie kosztów korzystania z poszczególnych aktywów.

Cireson

lub zadzwoń: +48 601 741 880

Dzięki aplikacji Cireson można łatwo zoptymalizować bieżące procesy w firmie poprzez większą kontrolę, redukcję kosztów i automatyzację procesu zarządzania cyklem życia aktywów. Rozwiązanie pozwala m.in. na ocenę zapotrzebowania i wykorzystania zasobów, obsługę dostarczania i wycofywania zasobów z użycia, zarządzanie zdarzeniami i zmianami.

Cechy aplikacji Cireson Asset Management

 • niskie koszty i łatwość użytkowania (nie jest wymagana licencja na użytkownika czy urządzenie),
 • przejrzysty wgląd w aktywa dzięki raportowaniu opartemu o hurtownie danych i silnik kostek OLAP z System Center Service Managera,
 • łatwa strukturyzacja i zarządzanie z konsoli Service Managera wszystkimi zasobami sprzętowymi, oprogramowaniem, środowiskiem wirtualnym, urządzeniami przenośnymi i aktywami nieinformatycznymi w czasie pełnego cyklu zarządzania zasobami (od zakupu do wycofania),
 • śledzenie, egzekwowanie i zarządzanie wspaciem i utrzymaniem systemów, gwarancjami oraz kontraktami leasingowymi przez silnik SLA   wsparcie dla zarządzania dostawcami poprzez analizę wydajności zasobów,
 • pełny wgląd w lokalizację zasobów sprzętowych łącznie z przypisanym adresem IP,
 • jasny wgląd w ilościowe zasoby oprogramowania pozwalający na uniknięcie braków lub nadwyżek licencyjnych - oprogramowanie zainstalowane vs. oprogramowanie wykorzystywane vs. oprogramowanie zakupione,
 • powiązanie informacji finansowych, zakupowych i rachunkowych pozwalające na pełne zrozumienie prawdziwych kosztów wykorzystania aktywów,
 • dostęp do bieżących informacji dzięki harmonogramom importu danych. Wykorzystanie wbudowanych konektorów Microsoft System Center, mapowanie plików CSV i inne rozwiązania firm trzecich umożliwiające bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w bazach SQL Server,
 • uproszczenie zarządzania aktywami dzięki zliczaniu instalacji z możliwością nierozróżniania wersji produktu, wzrost wydajności poprzez normalizację oprogramowania.

Dlaczego zarządzanie aktywami informatycznymi jest ważne

Zarządzanie aktywami informatycznymi to zbiór dobrych praktyk biznesowych, łączący aspekty finansowe, obsługi umów oraz inwentaryzacji, który wspiera zarządzanie cyklem życia aktywów i usprawnia proces podejmowania strategicznych decyzji dotyczących środowiska informatycznego. Zarządzanie aktywami informatycznymi jest niezbędne by:

 • dobierać i analizować dane pochodzące z różnych źródeł pod kątem kontroli kosztów i zgodności z warunkami korzystania,
 • śledzić aktywa, ich dokładne koszty, wykorzystanie i lokalizację,
 • zapewnić zgodność z kontraktami i regulacjami prawnymi,
 • określić zgodność instalacji z posiadanymi licencjami,
 • monitorować dostawców i optymalizować zakupy.

Więcej informacji

Paweł Chylak

+48 601 741 880