Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Kod szkolenia Microsoft:
MS-20342
Liczba dni:
5
Dokładna lokalizacja:
Warszawa, ul. Domaniewska 44a, piętro 2

Opis

Szkolenie dotyczy zaawansowanych rozwiązań Microsoft Exchange Server 2013.

Agenda

1. Wprowadzenie do rozwiązań Unified Messaging Exchange Server 2013
2. Projektowanie i implementacja Unified Messaging Exchange Server 2013
3. Projektownaie i implementacja odporności lokacji
4. Planowanie wirtualizacji Exchange Server 2013
5. Projektowanie i implementacja ochrony przesyłania wiadomości
6. Projektowanie i implementacja przechowywania wiadomości
7. Projektowanie i implementacja ochrony wiadomości
8. Planowanie i konfiguracja zabezpieczeń administracyjnych oraz kontroli
9. Zarządzanie Exchange Server 2013 z Exchange Management Shell
10. Projektowanie i implementacja integracji z Exchange Online
11. Projektowanie i implementacja współistnienia wiadomości
12. Projektowanie i implementacja migracji Exchange Server oraz aktualizacje

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na “Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013”