Programming in C#

Kod szkolenia Microsoft:
MS-20483
Liczba dni:
5
Dokładna lokalizacja:
Warszawa, ul. Domaniewska 44a, piętro 2
Poziom trudności:
200

Opis

Szkolenie zawiera  zagadnienia pozwalające na zdobycie umiejętności programowania w języku C#.

Agenda

1. Przegląd składni C#
2. Tworzenie metod, obsługa wyjątków i monitorowanie aplikacji
3. Pisanie kodu w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika
4. Tworzenie klas i implementacja typowanych kolekcji
5. Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia
6. Odczyt i zapis danych lokalnych
7. Dostęp do baz danych
8. Dostęp do danych zdalnych.
9. Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach graficznych
10. Ulepszanie wydajności i responsywności aplikacji
11. Integracja z kodem niezarządzalnym
12. Tworzenie typów wielokrotnego użycia i podzespołów
13. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na “Programming in C#”