Strona głównaUsługi > Audyty IT

Audyty IT

APN Promise jest firmą audytorską od 2002 roku. W ramach przeprowadzanych projektów współpracujemy z firmą Microsoft.

Uprawniają one APN Promise do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.

Audyty IT

lub zadzwoń: +48 605 954 653

Jako audytor APN Promise realizuje takie podstawowe usługi jak:

  • inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania
  • inwentaryzacja sprzętu
  • inwentaryzacja licencji
  • porównanie stanu zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami.

Pozwalają one na określenie czy zainstalowane oprogramowanie jest legalne i czy wszystkie posiadane przez firmę licencje są efektywnie wykorzystane.

Właściwe usługi audytorskie APN Promise realizowane są na poziomie optymalizacji zarządzania oprogramowaniem i obejmują:

  • określenie procesów związanych z zarządzaniem oprogramowaniem w firmie
  • określenie ról i odpowiedzialności uczestników procesów (IT, działy zakupów)
  • przygotowanie raportu określającego priorytety firmy w powyższych obszarach
  • porównanie wyników analizy usługi podstawowej z raportem
  • przedstawienie propozycji zmian i określenie sposobu pomiaru postępów realizacji założeń
  • ponowne wykonanie usługi podstawowej w rok po zakończeniu audytu

Zachęcamy wszystkie firmy do przeprowadzania audytów oprogramowania raz do roku. Audyt daje możliwość regularnej kontroli zakupów i wykorzystania licencji. Daje też pewność, że firma jest w pełni bezpieczna i legalna.

Na zakończenie każdego audytu APN Promise wystawia ważny 12 miesięcy certyfikat legalności. W ciągu kilku lat działalności APN Promise jako audytor zrealizował ponad 200 audytów w firmach komercyjnym i jednostkach Administracji Państwowej.

Więcej informacji

Grzegorz Gmyrek

+48 605 954 653