Strona głównaUsługi > ​Microsoft Software Asset Management

​Microsoft Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) to zestaw standardowych praktyk i procesów biznesowych, które dostarczają system efektywnego zarządzania oprogramowaniem w organizacji i ochronie tych zasobów na wszystkich etapach cyklu życia.

SAM łączy ludzi , procesy i technologie w celu zwiększenia kontroli i optymalizacji użytkowania oprogramowania w organizacjach. SAM – poprzez właściwe zdefiniowanie procesów – pozwala na poprawę operacyjnej sprawności działów IT.

Software Asset Management

lub zadzwoń: +48 605 954 653

Wdrożenie najlepszych praktyk SAM pozwala na:

 • zwiększenie kontroli kosztów, ryzyka i zarządzania złożoną infrastrukturą
 • optymalizację wykorzystania zasobów oprogramowania
 • dopasowanie infrastruktury IT do potrzeb użytkowników biznesowych

Software Asset Management Services Program

SAM Services to usługa, w ramach której Microsoft współpracuje z Klientem za pośrednictwem partnera w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem, aby umożliwić poznanie mechanizmów zarządzania oprogramowaniem i wdrożenie ich w przedsiębiorstwie. W ramach tego procesu analizuje się dokładność informacji o aktualnym stanie licencji. Projekt ten może być współfinansowany przez firmę Microsoft i ma charakter wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest umożliwienie Klientowi pełnego wykorzystania potencjału posiadanego oprogramowania. Obejmuje on ocenę optymalizacji zarządzania oprogramowaniem, która umożliwia usprawnienie stosowanych w tym zakresie mechanizmów.

SAM Services:

 • to usługa wykonywana przez partnera ze specjalizacją Microsoft GOLD SAM
 • jednorazowo wykonywany jest pełny zakres usługi SAM
 • program jest dofinansowany przez Microsoft
 • program przeznaczony jest dla organizacji mających przynajmniej 200 komputerów
 • zgłoszenie wymaga akceptacji Microsoft.

Software Asset Management w ramach umowy Enterprise Agreement

Wdrożenie Software Asset Management (SAM) w ramach umowy Enterprise Agreement ułatwia:

 • ocenę zgodności zainstalowanego oprogramowania z ilością zakupionych licencji
 • analizę „wykorzystanie vs. przypisanie licencji oprogramowania”
 • składanie raportów True-up
 • optymalizację przypisania licencji do rejestracji umowy Enterprise Agreement.

Etapy usługi SAM Services wykonywanej przez Promise

Etap 1: SAM Baseline

Sporządzenie raportu o faktycznym stanie licencji i ocena optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Na tym etapie partner SAM weryfikuje dane dotyczące licencji, analizuje zakupione i zainstalowane oprogramowanie oraz sporządza zestawienie zawierające faktyczny stan posiadanych licencji.

Ocena optymalizacji zarządzania oprogramowaniem polega na wypełnieniu dostarczonych przez partnera kwestionariuszy, udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz przeprowadzeniu rozmów dotyczących zasad i procedur związanych z zarządzaniem oprogramowaniem. Celem oceny jest określenie jakości procedur zarządzania oprogramowaniem. Model optymalizacji zarządzania oprogramowaniem korzystając z kategorii znanych z modelu optymalizacji infrastruktury (poziom podstawowy, ustandaryzowany, zracjonalizowany i dynamiczny), partner ocenia optymalizację zarządzania oprogramowania w 10 kluczowych obszarach kompetencji. Ostatecznym celem oceny jest ustalenie poziomu optymalizacji zarządzania oprogramowaniem w przedsiębiorstwie klienta na podstawie zbioru jednoznacznie określonych obiektywnych kryteriów. Po określeniu tego poziomu klient może podjąć dalsze działania, aby przejść na wyższy poziom, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od partnera.

Etap 2: SAM Deployment

Opracowanie planu i zaleceń dotyczących zarządzania oprogramowaniem. Na tym etapie partner SAM udostępnia wnioski z oceny optymalizacji zarządzania oprogramowaniem oraz przedstawia zalecenia umożliwiające utworzenie stałych procesów zarządzania oprogramowaniem.

Rozszerzenie SAM o usługi obszarowe

 • Cybersecurity Assessment
 • Mobile Device Management
 • Non Production Environments
 • SQL Workload
 • Virtualization

APN Promise jako dostawca usługi Microsoft Software Asset Management (SAM)

APN Promise realizuję usługę w ramach kompetencji Microsoft GOLD Software Asset Management. Usługa SAM może być realizowana odrębnie lub łącznie z audytem IT.

Więcej informacji

Grzegorz Gmyrek

+48 605 954 653