Zapraszamy na warsztaty z cyklu Czwartek z SQL Server

Czwartek z SQL Server
6 sierpnia, 2019 APN Promise SA

Wskocz na nowy poziom zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server.

Zapraszamy na całodniowe, kompletne, dedykowane warsztaty, dzięki którym poznasz nowe funkcjonalności, które pojawią się wraz z Microsoft w SQL Server 2019 oraz dowiesz się jak zarządzać, migrować i utrzymywać bazy danych w nowoczesny i efektywny sposób.

Warsztaty dotyczące baz danych Microsoft SQL Server odbędą się już we wrześniu. Spotkanie ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy Ciebie i Twoich współpracowników. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i poznania najnowszego rozwiązania SQL Server oraz do rozmów i dyskusji z naszymi konsultantami i architektami, mającymi wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu takich rozwiązań.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch terminach: 12 i 19 września oraz 17 października przy ulicy Domaniewskiej 44A w Warszawie. Sesje poprowadzą nasi najlepsi specjaliści zajmujący się tą tematyką.

Praktyczne warsztaty proponujemy osobom technicznym, które zarządzają i administrują bazami danych w swoich organizacjach. Zazwyczaj uczestnikami naszego warsztatu są administratorzy baz danych, architekci, dyrektorzy IT i osoby odpowiadające za utrzymanie i rozwój produktów infrastrukturalnych.

Najbliższe terminy szkoleń:

Cele i rezultaty szkolenia

W trakcie naszych warsztatów dowiesz się:
co nowego pojawi się w najnowszej wersji SQL Server 2019
co różni architekturę produktu SQL Server 2019 od wcześniejszych wersji
jak zbudować bezpieczną politykę utrzymania baz danych w organizacji
jak zaplanować i wykonać migrację do wyższych wersji SQL Server
jaką wersję SQL Server wybrać do budowy architektury wysokiej dostępności

 

Agenda spotkania:

 

9:00 – 9:30 – Rejestracja i powitanie uczestników

9:30 – 10:30 – Cykl życia SQL Server w organizacji

W trakcie tej sesji dowiesz się jak zarządzać cyklem życia SQL Server zgodnie z najlepszymi na rynku praktykami. Opowiemy w którym momencie najlepiej migrować się do wyższej wersji i jakich sytuacji unikać planując tego rodzaju projekty. Dodatkowo omówimy podstawowe aspekty licencyjne dotyczące różnic pomiędzy dostępnymi wersjami SQL Server, aby uczestnicy warsztatu mogli sprawdzić, czy wersja z której obecnie korzystają jest odpowiednia dla swoich środowisk.

10:30 – 11:30 – Nowości SQL Server 2019

Wydanie nowej wersji popularnego produktu zawsze wiąże się z dużą liczbą pytań dotyczących różnic w stosunku do poprzednich wersji oraz scenariuszy migracji do niej. W trakcie tej sesji omówimy najczęściej zadawane pytania, w tym także zmiany w zakresie instalacji produktu oraz nowych i rozszerzonych funkcjonalności.

11:30 – 12:00 – Czy migrację zawsze trzeba robić w nocy? – poradnik eksperta

Z procesem migracji wiąże się wiele mitów, na przykład taki, że migracja zawsze musi odbywać się poza godzinami pracy. W trakcie tej sesji obalimy mity związane z tego rodzaju projektami oraz przedstawimy scenariusze, które mamy do wyboru w sytuacji, gdy podniesienie baz danych do wyższych wersji oferowanych przez producenta okazuje się konieczne w bardzo krótkim czasie. Opowiemy też o benefitach płynących z migracji, zwłaszcza pod kątem wzrostu niezawodności rozwiązania, lepszej wydajności, a nawet odzyskania licencji przy przeprowadzeniu takiego projektu.

12:00 – 13:00 – Lunch

13:15 – 14:30 – Jak przeprowadzali migrację nasi klienci – Case study

Teoria i przykłady to jedno, odniesienie tego do problemów danej branży i organizacji to drugie. Celem tej sesji jest pokazanie historii ciekawych wdrożeń, które przeprowadziliśmy u naszych klientów. Opowiemy o procesie technologicznym i konsultacyjnym, o wyzwaniach
i problemach, które napotkaliśmy oraz o sposobach ich rozwiązania.

14:30 – 15:00 – Awaria? Co to dla mnie – wysoka dostępność w praktyce

W trakcie tej sesji dowiesz się jaką wersję bazy danych SQL Server potrzebujesz, żeby zrealizować projekt budowy wysokiej dostępności w swoim środowisku produkcyjnym. Wybór odpowiedniej wersji tego produktu pozwala zaoszczędzić zasoby infrastrukturalne, licencyjne oraz zmniejszyć czas pracy administratorów w kontekście utrzymania wdrożonej architektury.

Microsoft SQL Server

SQL Server to silnik bazodanowy firmy Microsoft, którego nie trzeba przedstawiać. Program SQL Server oferuje nowatorskie funkcje zapewniające bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, najlepszą w branży wydajność, dostępność zasobów o znaczeniu krytycznym oraz zaawansowaną analitykę bez względu na obciążenie danymi i wbudowaną obsługę danych Big Data.

Warsztaty SQL Server w Twojej firmie

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu, utrzymaniu lub wdrożeniu Microsoft SQL Server możemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]