Spotkajmy się na Microsoft Partner Strategy Conference w Łodzi!

Spotkajmy się na Microsoft Partner Strategy Conference!
28 września, 2018 Katarzyna Sobczak
Microsoft Partner Strategy Conference 2018

Porozmawiajmy o biznesie i technologiach!

W tym roku po raz kolejny mamy zaszczyt uczestniczyć jako Platynowy Partner w największym wydarzeniu zrzeszającym kluczowych Partnerów Microsoft – w konferencji Microsoft Partner Strategy Conference 2018, która ponownie odbędzie się w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi.

Zachęcamy do rozmów z naszymi ekspertami i specjalistami, którzy będą oczekiwać na Państwa na naszych stoiskach dedykowanych poszczególnym obszarom. Będzie to doskonała okazja, by porozmawiać o ofercie Microsoft, rozwiązaniach i autorskich aplikacjach APN Promise, służących optymalizacji procesów biznesowych.

Miłym dodatkiem do rozmowy będzie świeżo parzona kawa na którą serdecznie zapraszamy😊

Stoiska:

Value Added Distributor
Dlaczego warto ściśle współpracować z APN Promise? Co mamy w ofercie dla Partnerów? Jak możemy pomóc w rozwoju kompetencji, czy jak działa nasze wsparcie techniczne? Dodatkowo nasi eksperci służą wiedzą o Microsoft Azure. Poznacie Państwo także historie unikatowych wdrożeń naszych Parterów.

Data Science
Dlaczego warto sprzedawać Power BI? Jak tworzyć nowoczesne narzędzia do raportowania i wizualizacji? Doradzimy także jak zacząć działać w tym obszarze. Zachęcamy również do zapoznania się z autorskimi rozwiązaniami APN Promise, umożliwiającymi m.in. centralizację oraz zarządzanie danymi oraz usprawniającymi prace deweloperskie nawet o 40%.

Modern Workplace
O Office 365, ale nie tylko. Dowiecie się Państwo jak budować aplikacje oparte o Office 365. Zobaczycie, jak zwiększyć efektywność wykorzystania sal konferencyjnych (APN Meeting Room), usprawnić komunikację w firmie (APN InTouch) i stworzyć pełne archiwum maili, dostępne w czasie rzeczywistym (APN Mail Archives) i jeszcze na tym zarobić.

Success Stories
Nasi Partnerzy Var UNIT oraz Digital TeamMates zaprezentują swoją ofertę produktów opartych na usługach Microsoft. Będzie można poznać rozwiązania bazujące na HoloLens czy dopytać się o działanie Botów.

Zapraszamy do rozmów z naszymi specjalistami przy aromatycznej kawie, gdzie czekać będą na Państwa niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję.

Zyskaj więcej z APN Promise! Odwiedź nasze stoiska i rozpocznij współpracę z nami jako dystrybutorem rozwiązań Microsoft.

Do zobaczenia!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]