Praktyczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami oprogramowania.

Praktyczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami oprogramowania
8 lipca, 2019 Katarzyna Sobczak

Poznaj tajniki zarządzania zasobami oprogramowania!

Zapraszamy na dwa całodniowe szkolenia, które pomogą odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami oprogramowania. Pierwszego dnia skupimy się na roli Licence Managera i przyjrzymy stojącym przed nim wyzwaniom – omówimy m.in. aspekty prawne i dobre praktyki w zarządzaniu licencjami oprogramowania, a uczestnicy dowiedzą się m.in. na co zwracać szczególną uwagę analizując zapisy i umowy licencyjne, jak udowodnić legalność oprogramowania oraz jak zarządzać fontami w organizacji.

Drugiego dnia skupimy uwagę na licencjonowaniu produktów oprogramowania Microsoft, uwzględniając praktyczne aspekty zarządzania nimi za pomocą narzędzi SAM. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę m.in. w zakresie metod nabywania praw licencyjnych i opcji zakupu, modeli licencjonowania i licencjonowania wstecznego. Poznają również zasady dotyczące licencjonowania produktów Microsoft (m.in. produktów serwerowych i dostępowych, Office 365 i Azure).

Praktyczne warsztaty proponujemy osobom na co dzień zajmującym się zarządzaniem licencjami oprogramowania oraz wszystkim tym, którzy interesują się tymi zagadnieniami i chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Licence Manager

Szkolenie z cyklu Software Asset Management

Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

Szkolenie z cyklu Software Asset Management

Cele i rezultaty szkolenia

W trakcie naszych warsztatów:
dowiesz się jak zmieniła się rola Licence Managera w organizacji na przestrzeni ostatnich lat i jakie nowe wyzwania obecnie przed nim stoją;

poznasz kluczowe aspekty prawne i związane z nimi zagrożenia karne;

zwrócisz uwagę na istotne aspekty w zapisach i umowach licencyjnych i zobaczysz w jaki sposób udowodnić legalność oprogramowania;

poznasz dobre praktyki przeprowadzania bilansu licencji oprogramowania i będziesz gotów zastosować je w Twojej organizacji;

przekonasz się jak istotne jest licencjonowanie fontów i dowiesz się jak nad nimi zapanować;

zdobędziesz wiedzę dotyczącą modeli licencjonowania oprogramowania Microsoft oraz licencjonowania wstecznego;

poznasz zasady licencjonowania produktów i usług Microsoft, w tym produktów serwerowych i dostępowych, Office 365 i Microsoft 365 oraz Azure.

udoskonalisz umiejętności optymalizowania zakupów licencji i badania realnych potrzeb organizacji.

Miejsce szkolenia: 

Siedziba APN Promise S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa

Szkolenia odbywają się w godzinach od 9:00 do 16.00.

Poszerz lub odśwież swoją wiedzę i poznaj praktyczne aspekty zarządzania licencjami oprogramowania.

Szkolenia prowadzone są przez nasz zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie analizy stanu licencji w organizacji i zapewniania zgodności licencyjnej. Ścisła współpraca z dostawcami oprogramowania gwarantuje, że posiadana przez zespół SAM wiedza jest zawsze aktualna i rzetelna.

Software Asset Management: Licence Manager

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznych aspektów zarządzania zasobami oprogramowania za pomocą narzędzi SAM.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się zarządzaniem oprogramowaniem i budowaniem procesów SAM w swojej organizacji, a także dla osób zainteresowanych tą tematyką.

Agenda szkolenia:

Software Asset Management
Rola Licence Managera we współczesnych organizacjach
Prawo autorskie i majątkowe a zarządzanie zasobami oprogramowania
Dobre praktyki wewnętrznego badania bilansu licencji oprogramowania
Zapisy i umowy licencyjne
Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnego wykorzystania oprogramowania
Dowody legalności oprogramowania
Typy licencjonowania oprogramowania komputerowego
Licencje open source i GNU GPL
Licencje na fonty a obowiązki przestrzegania zasad licencjonowania w organizacji
Pytania i odpowiedzi

Pobierz pełną agendę szkolenia.

Szkolenie prowadzi Aneta Kozłowska, ITAM/SAM Team Leader

Koszt szkolenia: 2590 zł netto za osobę.

Rejestrując się na oba szkolenia jednocześnie otrzymasz 10% zniżki.
Koszt szkolenia obejmuje przerwy kawowe, lunch, imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz 1-godzinne, indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Najbliższe terminy szkoleń:
24 września 2019
Rejestracja zakończona

29 października 2019

UWAGA: zmieniony termin szkolenia. Odbędzie się ono 30 października 2019

Rejestracja zakończona

Software Asset Management: Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu licencjonowania produktów oprogramowania Microsoft oraz prezentacja praktycznych aspektów zarządzania nimi za pomocą narzędzi SAM.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się zarządzaniem oprogramowaniem w swojej organizacji, a także dla osób zainteresowanych tematyką legalności oprogramowania.

Agenda szkolenia:

1. Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

Metody nabywania praw licencyjnych do produktów Microsoft
Opcje zakupu licencji Microsoft
Modele licencjonowania
Pakiet Software Assurance
Downgrade Rights
Licencjonowanie Microsoft Windows 10
Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft w środowiskach fizycznych i wirtualnych (VMware)
Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL)
Office 365 i M365 – analiza przypadków wykorzystywania rozwiązania
Azure – możliwości wdrażania i kiedy warto rozważyć zmianę technologii?
Jak optymalizować zakupy licencji i jak badać realne potrzeby organizacji?

2. Zarządzanie licencjami oprogramowania za pomocą narzędzia SAM

3. Pytania i odpowiedzi – konsultacje z zakresu modeli i przypadków licencjonowania

Pobierz pełną agendę szkolenia.

Szkolenie prowadzi Magdalena Porębska, Konsultant SAM

Koszt szkolenia: 1490 zł netto za osobę.

Rejestrując się na oba szkolenia jednocześnie otrzymasz 10% zniżki.
Koszt szkolenia obejmuje: przerwy kawowe, lunch, imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz 1-godzinne, indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Najbliższe terminy szkoleń:
25 września 2019
Rejestracja zakończona
30 października 2019

UWAGA: zmieniony termin szkolenia. Odbędzie się ono 29 października 2019

Rejestracja zakończona

Konsultacje i szkolenia w zakresie budowania procesów zarządzania zasobami IT

Dla naszych klientów przygotowaliśmy wsparcie w obszarach:

zarządzania licencjami oprogramowania i sprzętem;

doradztwa w zakresie wyboru technologii (np. Cloud);

Optymalizacji licencji oprogramowania;

Standaryzacji sprzętu i oprogramowania;

Szkoleń z zarządzania licencjami oprogramowania;

Szkoleń z zakresu budowania procesów ITAM w organizacji.

zebranie zespołu

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]