Relacja z X Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Relacja z X Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG
15 czerwca, 2018 APN Promise SA
X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

W dniach 6-7 czerwca 2018 roku miał miejsce jubileuszowy, X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział jako Partner Technologiczny. Wydarzenie co roku porusza zagadnienia istotne z punktu widzenia działów Investor Relations Spółek Giełdowych, w tym roku również w kontekście technologii.

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń z klientami. Podczas pierwszego dnia Kongresu Tomasz Siemek, reprezentujący Grupę Kapitałową APN Promise, opowiadał o tym, jak technologia zmienia sposób komunikacji miedzy firmami a akcjonariuszami oraz jak firmy mogą na tym skorzystać. Podczas rozmowy z Prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Panem Mirosławem Kachniewskim, Tomasz przedstawiał case study z skutecznych wdrożeń nowej formy komunikacji w filmach. Rozmawialiśmy również m.in. o wyzwaniach stojących przed działami IR, nowych formach pozyskania kapitału oraz compliance w nowym środowisku technologicznym. Zwieńczeniem pierwszego dnia był Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, w którym oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Gratulujemy Tomkowi świetnego wyniku i sportowej postawy! Środki pozyskanie z tej aktywności przeznaczone zostały na cele charytatywne.

X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Drugiego dnia kongresu Tomasz Siemek mógł w praktyce zaprezentować możliwości nowych technologii. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, dlatego cieszy nas niezmiernie, że ciekawa dyskusja panelowa z pierwszego dnia kongresu przyciągnęła dodatkowe osoby na warsztaty.

Tomasz poprowadził warsztaty, które były rozwinięciem prezentacji z pierwszego dnia Kongresu. Wobec wielu innych zadań i często występującej technologicznej bariery implementacji, obszar adresujący efektywne przedstawienie raportów spółek jest często zaniedbany. Nawet jeśli firmy chcą szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej wymiany myśli i danych, pozostają przy tradycyjnym mailu, przekazywaniu plików na nośnikach zewnętrznych, czy umieszczaniu ich w formie załącznika. Dlatego też nasz warsztat był poświęcony kwestii wykorzystania istniejących narzędzi w celu stworzenia bezpiecznego i efektywnego systemu komunikacji z interesariuszami. Ponadto, pokazał on w jaki sposób przyspieszyć pracę nad określonymi dokumentami oraz jak uniknąć nieefektywnego wykorzystywania narzędzi raportowych. Fantastyczna atmosfera, liczne pytania w trakcie spotkania, jak i długie dyskusje pokonferencyjne pozwoliły nam na zaadresowanie większości potrzeb naszych klientów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]