Relacja z X Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Relacja z X Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG
15 czerwca, 2018 APN Promise SA
X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

W dniach 6-7 czerwca 2018 roku miał miejsce jubileuszowy, X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział jako Partner Technologiczny. Wydarzenie co roku porusza zagadnienia istotne z punktu widzenia działów Investor Relations Spółek Giełdowych, w tym roku również w kontekście technologii.

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń z klientami. Podczas pierwszego dnia Kongresu Tomasz Siemek, reprezentujący Grupę Kapitałową APN Promise, opowiadał o tym, jak technologia zmienia sposób komunikacji miedzy firmami a akcjonariuszami oraz jak firmy mogą na tym skorzystać. Podczas rozmowy z Prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Panem Mirosławem Kachniewskim, Tomasz przedstawiał case study z skutecznych wdrożeń nowej formy komunikacji w filmach. Rozmawialiśmy również m.in. o wyzwaniach stojących przed działami IR, nowych formach pozyskania kapitału oraz compliance w nowym środowisku technologicznym. Zwieńczeniem pierwszego dnia był Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, w którym oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Gratulujemy Tomkowi świetnego wyniku i sportowej postawy! Środki pozyskanie z tej aktywności przeznaczone zostały na cele charytatywne.

X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Drugiego dnia kongresu Tomasz Siemek mógł w praktyce zaprezentować możliwości nowych technologii. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, dlatego cieszy nas niezmiernie, że ciekawa dyskusja panelowa z pierwszego dnia kongresu przyciągnęła dodatkowe osoby na warsztaty.

Tomasz poprowadził warsztaty, które były rozwinięciem prezentacji z pierwszego dnia Kongresu. Wobec wielu innych zadań i często występującej technologicznej bariery implementacji, obszar adresujący efektywne przedstawienie raportów spółek jest często zaniedbany. Nawet jeśli firmy chcą szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej wymiany myśli i danych, pozostają przy tradycyjnym mailu, przekazywaniu plików na nośnikach zewnętrznych, czy umieszczaniu ich w formie załącznika. Dlatego też nasz warsztat był poświęcony kwestii wykorzystania istniejących narzędzi w celu stworzenia bezpiecznego i efektywnego systemu komunikacji z interesariuszami. Ponadto, pokazał on w jaki sposób przyspieszyć pracę nad określonymi dokumentami oraz jak uniknąć nieefektywnego wykorzystywania narzędzi raportowych. Fantastyczna atmosfera, liczne pytania w trakcie spotkania, jak i długie dyskusje pokonferencyjne pozwoliły nam na zaadresowanie większości potrzeb naszych klientów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG