Roadshow Power BI

Rusza roadshow Power BI
29 stycznia, 2019 Katarzyna Sobczak
Biznesowa analiza danych

Twój power to Power BI.
Weź udział w warsztatach w swoim mieście.

Zapraszamy na całodniowe, kompletne warsztaty z Power BI, dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze Business Intelligence:

  • dowiesz się od postaw czym jest Power BI jako interaktywne narzędzie analityki biznesowej
  • poznasz niesamowite możliwości analizy i wizualizacji danych, które daje Power BI
  • nauczysz jak samodzielnie tworzyć interaktywne i zaawansowane raporty oraz wizualizować dane w taki sposób, aby były atrakcyjne dla odbiorców
  • zobaczysz jak korzystać z danych na urządzeniach mobilnych
  • zaczniesz być bardziej efektywnym dzięki Power BI

Power BI to narzędzie, które pozwala tworzyć zaawansowane raporty biznesowe, skutecznie panować nad danymi i wykorzystywać ich potencjał dla Ciebie, Twojego zespołu i całej organizacji.

Eksperci Business Intelligence APN Promise opracowali dedykowane warsztaty, dzięki którym poznasz praktyczny wymiar BI i będziesz przygotowany do przejścia na wyższy poziom analizy danych. Co więcej, zobaczysz, że analiza danych to niezwykle przyjemne zajęcie, dające w efekcie świetne wizualizacje.

Zdobądź nowe umiejętności!

Terminy naszych warsztatów i miasta, do których zapraszamy:

Dokładne lokalizacje szkoleń podamy już wkrótce (będą to miejsca szkoleniowe, położone w centralnych, łatwo dostępnych, dobrze skomunikowanych miejscach).

Cel warsztatów:

Celem spotkania jest pomoc w zrozumieniu, jak analizować dane w sposób efektywny i atrakcyjny. Warsztat pomoże Ci ocenić, czy to narzędzie spełnia wymagania związane z wizualizacją i analizą danych w Twojej firmie oraz dowiedzieć się, w jaki sposób Power BI może pomóc Ci być bardziej wydajnym i jak mieć większy wpływ na prace wykonywana każdego dnia. Masz do czynienia z danymi w swojej pracy? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Agenda:

9:00 – 9:30 Wprowadzenie do Power BI
Omówimy czym jest Power BI w świecie interaktywnych narzędzi do analizy i wizualizacji danych.

9:30 – 12:30 Nauczymy się razem Power BI
Sesja praktycznych ćwiczeń z zastosowania Power BI – przegląd możliwości i funkcjonalności Power BI (praca na żywo, podczas której my pokazujemy jak działa Power BI, a uczestnicy uczą się pracując bezpośrednio w aplikacji).

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:30 Przegląd zastosowań Power BI
Dowiecie się jak w praktyce analizować, wizualizować i prezentować dane. W tej części będziemy łączyć wiedzę o funkcjonalnościach Power BI z rozwijaniem umiejętności samodzielnego tworzenia raportów.

15:30 – 16:30 Zastosowania Power BI w biznesie
Omówimy scenariusze biznesowych zastosowań w różnych firmach i różnych branżach – przykłady wdrożeń, wykorzystanie i uzyskane korzyści.

16:30 – 17:00 Sesja Q&A
Odpowiemy na Wasze dodatkowe pytania.

Rezultat warsztatów:

Jakie nowe umiejętności zdobędziesz po warsztatach z ekspertami APN Promise?

  • zdolność łączenia, importowania i transformowania danych z różnych źródeł
  • właściwe definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI
  • sprawne przeglądanie danych dzięki zaawansowanym narzędziom do wizualizacji
  • tworzenie świetnych wizualnie i merytorycznie raportów, wspierających planowanie i decyzje biznesowe
  • udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych zespołowi i/lub całemu światu

Praktyczne ćwiczenia tworzenia własnych raportów

Zachęcamy do przyniesienia na warsztat własnych danych w formacie CSV lub Excel. Ostatnie 2 godziny będą poświęcone na tworzenie własnych raportów i pulpitów przy wsparciu instruktora.

Poznaj ekspertów Business Intelligence APN Promise

Przedstawiciele naszego zespołu BI w APN Promise to doświadczeni konsultanci, którzy wdrożyli dziesiątki projektów business intelligence zarówno w dużych, jak i średnich firmach oraz przeprowadzili setki godzin szkoleniowych z Power BI.

Skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia podczas Dashboard in a Day. Spotkasz się wtedy z:

Andrzej Wyszomierski

Andrzej Wyszomierski

Architekt Rozwiązań SQL/BI w technologiach Microsoft.

Marin Nawrot

Marcin Nawrot

Konsultant Rozwiązań Biznesowych.

Krzysztof Furga

Krzysztof Furga

Analityk z bogatym doświadczeniem biznesowym, który podzieli się najlepszymi praktykami wdrożeń Power BI w różnych obszarach.

Sławomir Zabłocki

Architekt Rozwiązań z doświadczeniem wdrożeń i zastosowań Power BI, Power Apps, Power BI Premium.

Power BI

Power BI to narzędzie służące do sprawnej analizy biznesowej, zapewnia pojedynczy widok danych z możliwością monitorowania kondycji firmy za pomocą aktywnych pulpitów nawigacyjnych, tworzenia zaawansowanych interaktywnych raportów i uzyskiwania dostępu do danych z urządzeń mobilnych.

Warsztaty z Power BI w Twojej firmie

Jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali warsztaty dedykowane dla Twojej firmy, w dogodnym terminie i miejscu, skontaktuj się z nami.

APN Promise S.A. – wiodący dystrybutor Microsoft w Polsce

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]