Warsztaty z Power BI

Twój power to Power BI – weź udział w warsztatach Dashboard in a Day
14 stycznia, 2019 Katarzyna Sobczak
Business Intelligence

Twój power to Power BI.
Weź udział w warsztatach Dashboard in a Day.

 

Termin: 24 stycznia 2019

Czas trwania: od 9:00 do 17:00

Miejsce: Startberry, ul. Grochowska 306/308, Warszawa

 

Power BI to narzędzie, które pozwala tworzyć zaawansowane raporty biznesowe, skutecznie zapanować nad danymi i wykorzystać ich potencjał dla Ciebie, Twojego zespołu i dla organizacji.

Eksperci Business Intelligence APN Promise opracowali dedykowane warsztaty, dzięki którym poznasz praktyczny wymiar business intelligence i będziesz przygotowany do przejścia na wyższy poziom analizy danych. Co więcej, zobaczysz, że analiza danych to niezwykle przyjemne zajęcie i świetne wizualizacje.

Zdobądź nowe umiejętności

Podczas Dashboard in a Day 24 stycznia 2019 na warszawskim Grochowie, w trakcie praktycznych warsztatów będziemy razem:

  • poznawać od postaw czym jest Power BI
  • jakie niesamowite możliwości analizy i wizualizacji danych daje Power BI
  • jak sprawnie tworzyć interaktywne i zaawansowane raporty
  • jak korzystać z danych na urządzeniach mobilnych
  • jak być bardziej efektywnym dzięki Power BI
Raport biznesowy

Celem spotkania jest więc pomoc w zrozumieniu, jak analizować dane w sposób efektywny i atrakcyjny. Niezależnie od tego, czy chcesz ocenić czy to narzędzie spełnia wymagania związane z wizualizacją i analizą danych w Twojej firmie, czy też chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób może pomóc Ci być bardziej wydajnym i jak mieć większy wpływ na prace wykonywana każdego dnia. Masz do czynienia z danymi w swojej pracy? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

 

Rezultaty warsztatów – jakie nowe umiejętności zdobędziesz po warsztatach z ekspertami APN Promise?

  • zdolność łączenia, importowania i transformowania danych z różnych źródeł
  • właściwe definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI
  • sprawne przeglądanie danych dzięki zaawansowanym narzędziom do wizualizacji
  • tworzenie świetnych wizualnie i merytorycznie raportów wspierających planowanie i decyzje biznesowe
  • udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych zespołowi i/lub całemu światu

Praktyczne ćwiczenia tworzenia własnych raportów

Zachęcamy do przyniesienia na warsztat własnych danych w formacie CSV lub Excel. Ostatnie 2 godziny będą poświęcone na tworzenie własnych raportów i pulpitów przy wsparciu instruktora.


Poznaj ekspertów Business Intelligence APN Promise

Przedstawiciele naszego zespołu BI w APN Promise to doświadczeni konsultanci, którzy wdrożyli dziesiątki projektów business intelligence zarówno w dużych, jak i średnich firmach oraz przeprowadzili setki godzin szkoleniowych z Power BI.

Skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia podczas Dashboard in a Day. Spotkasz się wtedy z:

Andrzej Wyszomierski

Andrzej Wyszomierski

Architekt Rozwiązań SQL/BI w technologiach Microsoft.

Marin Nawrot

Marcin Nawrot

Konsultant Rozwiązań Biznesowych.

Krzysztof Furga

Krzysztof Furga

Analityk z bogatym doświadczeniem biznesowym, który podzieli się najlepszymi praktykami wdrożeń Power BI w różnych obszarach.

Sławomir Zabłocki

Architekt Rozwiązań z doświadczeniem wdrożeń i zastosowań Power BI, Power Apps, Power BI Premium.

Power BI

Power BI to narzędzie służące do sprawnej analizy biznesowej, zapewnia pojedynczy widok danych z możliwością monitorowania kondycji firmy za pomocą aktywnych pulpitów nawigacyjnych, tworzenia zaawansowanych interaktywnych raportów i uzyskiwania dostępu do danych z urządzeń mobilnych.

Warsztaty z Power BI w Twojej firmie

Jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali warsztaty dedykowane dla Twojej firmy, w dogodnym terminie i miejscu, skontaktuj się z nami.

APN Promise S.A. – wiodący dystrybutor Microsoft w Polsce

Warsztaty o możliwościach Power BI organizowane są przez APN Promise S.A. we współpracy z Microsoft – organizatorem wydarzenia.

Zarówno Microsoft, jak i APN Promise S.A. zobowiązują się do ochrony Twojej prywatności. Aby uzyskać pełne informacje na temat praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w każdej firmie, przeczytaj pełne oświadczenia o polityce prywatności każdej firmy.

APN Promise S.A. Strona internetowa

APN Promise S.A. Polityka prywatności

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]