Analityka danych w chmurze

Oferta Cloud APN Promise

Azure Data Warehouse

Rozumiemy naszych klientów i wiemy, jak trudno jest przejść na nowoczesną analizę danych. Wyzwania, przed którymi stoimy, są związane ze złożonością środowiska, dużą ilością danych (Big Data), różnorodnością danych, zmiennością danych w czasie, kosztami środowiska, a także związane z niedostateczną wiedzą i dostępnością osób w zespole. Dlatego proponujemy podejście stopniowej zmiany poprzez budowanie kompetencji, aby pokazać możliwości poszczególnych produktów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Przygotowujemy zespół klienta do wdrożenia nowoczesnej platformy analitycznej, jaką jest hurtownia danych, w chmurze Microsoft Azure. Najważniejszym celem projektu jest zbudowanie kompetencji zespołu w celu lepszego zrozumienia nowoczesnego środowiska analitycznego w chmurze Azure i jego dalszego rozwoju. Kluczowymi punktami projektu są analityczne spotkania warsztatowe, których celem jest zebranie wymagań dotyczących infrastruktury, danych i architektury. Następnym krokiem jest opracowanie koncepcji pracy z danymi poprzez identyfikację ról, procesów, reguł i zdefiniowanie cyklu życia środowiska. Następnie będziemy rozwijać profile kompetencyjne i proponować ścieżki dalszego rozwoju. Projekt zakończony jest warsztatami pokazującymi funkcjonalność technologii stosowanych w architekturze. Zaprezentowany zostanie proces całkowity: zbieranie danych, transformacja danych, model danych, eksploracja danych, raporty, analizy predykcyjne, kokpity, udostępnianie wszystkich analiz i praca zespołowa.

Zakres prac w ramach usługi:

 • Warsztaty analityczne
 • Opracowanie proponowanej architektura rozwiązania
 • Opracowanie ścieżka realizacji
 • Koncepcja pracy z danymi (zarządzanie danymi)
 • Opisanie profili kompetencji
 • Warsztaty dla użytkowników końcowych
  z prezentacją całościowego procesu
 • Dokumentacja projektowa

Przykładowe technologie używane w projekcie:

 • Azure Data Lake
 • Azure Data Factory
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure SQL
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Analysis Services
 • Azure Data Catalog
 • Azure Maps
 • Azure Data Bricks
 • Azure Machine Learning
 • Microsoft Power Apps
 • Microsoft Power Automate
 • Microsoft Power BI
 • Azure Data Share

Przykładowa koncepcja użycia 

Azure Data Warehouse

Data Science Adoption

Większość organizacji stawia sobie najczęściej dwa cele, pierwszy związany jest z generowaniem nowych zysków, a drugi związany jest z optymalizacją kosztów i ryzyka. Nowoczesne narzędzia klasy Business Intelligence zdecydowanie ułatwiają ich realizację. Organizacje zdają sobie sprawę, że uruchomienie nowoczesnej platformy analitycznej oraz industrializacja analiz i modeli jest często dużym wyzwaniem. Istotną rolę w tym procesie może odegrać doświadczony Partner, posiadający doświadczenie zdobyte w dziesiątkach projektów, który skutecznie pomoże zaadoptować zaawansowane rozwiązania analityczne, pokazując szybko wymierne korzyści.

Celem projektu jest przysposobienie zaawansowanej analityki do specyfiki danej organizacji. W ramach projektu pokażemy możliwość stworzenia w organizacji odpowiedniego środowiska pracy dla zaawansowanych analityków, zwanego potocznie Data Science Sandbox. Środowisko to wyposażone jest w zestaw narzędzi wspierających pracę zaawansowanych analityków począwszy od przygotowania danych, modeli, raportów a na industrializacji modeli kończąc.

Oceniamy szansę wykorzystania data science w organizacji.

 • Znajdujemy przypadki użycia i wybieramy ten najbardziej obiecujący dla klienta.
 • Oceniamy źródła danych, ich jakość oraz procesy integracji.
 • Oceniamy kompetencje i określamy braki.
 • Transferujemy wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzia do uczenia maszynowego (Machine Learning):
  • zapoznanie ze środowiskiem Azure Machine Learning,
  • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania danych do analizy,
  • wykorzystanie dostępnych modeli ekonometrycznych / uczenia maszynowego na potrzeby określonego obszaru biznesowego,
  • ocena jakości opracowanych modeli,
  • testowanie i implementacja modeli,
  • industrializacja modeli.
 • Transferujemy wiedzę dotyczącą procesów integracji i automatyzacji:
  • zapoznanie ze środowiskiem pracy Azure Data Factory,
  • przepływy danych i ich wyzwalacze,
  • automatyzacja.
 • Uruchamiamy i konfigurujemy środowisko Sandbox Data Science:
  • uruchamiamy magazyn danych i procesy integracji danych (Azure Data Lake, Azure Data Factory),
  • uruchamiamy usługę uczenia maszynowego (Azure Machine Learning).
 • Przygotowujemy wybrany model zaawansowanej analizy (model uczenia maszynowego).
 • Wizualizujemy wyniki w raporcie Power BI.
 • Przedstawiamy sposoby industrializacji modelu obiecującego najwyższy zwrot z inwestycji.
 • Prezentujemy w formie warsztatu wyniki adopcji data science wraz z dalszymi rekomendacjami rozwoju.

Produkty projektu PoV:

 • Transfer wiedzy związany z Sandbox Data Science.
 • Skonfigurowany Sandbox Data Science.
 • Poglądowy model uczenia maszynowego.
 • Wizualizację w postaci raportu Power BI.
 • Końcowy raport z oceny adopcji data science w organizacji:
  • business case,
  • cykl data science,
  • wizja rozwoju,
  • koszty środowiska,
  • brakujące kompetencje zespołu,
  • plan wdrożenia data science w organizacji.

 

Data Science Adoption 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie APN Promise SA dotyczącej chmury Microsoft Azure?

Skontaktuj się z nami:


  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

  Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!