4Data Management.
Jeden system - dziesiątki zastosowań

Artur Grzybowski

4Data Management. Jeden system – dziesiątki zastosowań
28 maja, 2019 Katarzyna Sobczak
4Data Management jeden system dziesiatki zastosowan

W dwóch poprzednich artykułach (Dlaczego warto uporządkować dane w organizacji  oraz 4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management) wyjaśniałem czym jest i do czego służy oprogramowanie 4Data Management. Jego możliwości jednak znacznie wykraczają poza centralizację i zarządzanie danymi, kojarzone z audytem i regulacjami RODO. Dzięki szerokim możliwościom dopasowania do potrzeb klienta, 4Data Management może być odpowiedzią na nietypowe wyzwania związane z przepływem danych, które stoją przed przedsiębiorstwami.

Globalna książka adresowa dla wielu baz danych

Po pierwsze, 4Data Management może stanowić centralną bazę danych kontaktowych w organizacji. System może przechowywać bądź przetwarzać dane kontaktowe klientów i partnerów biznesowych, jak również osób związanych z samą organizacją: pracowników oraz kontraktorów. Globalna książka adresowa, podobnie jak lista adresów w aplikacji Outlook, przechowywałaby informacje kontaktowe wszystkich zatrudnionych osób w firmie. W przypadku pojedynczej firmy wyszukiwanie informacji kontaktowych do drugiej osoby nie powinno być szczególnie czasochłonne. Sytuacja ulega zmianie, gdy firma przechodziła niedawno fuzję z drugą jednostką, bądź znacząco przekształcała swoje struktury. W takim przypadku wystarczy dodać dodatkowe źródło danych (np. w postaci bazy kontaktów z przejętej organizacji), a 4Data Management sam zsynchronizuje telefony oraz e-maile, aby pracownicy mieli dostęp do aktualnych i odświeżonych danych za pomocą omawianej aplikacji. Na życzenie klienta możliwa jest integracja 4DM z praktycznie każdym systemem.  Synchronizacja może objąć nie tylko imiona i nazwiska, ale również adresy e-mail, aliasy, pseudonimy oraz dodatkowe numery kontaktowe.

Narzędzie do inwentaryzacji produktów

Organizacje, które posiadają kilka systemów do ewidencjonowania oferowanych klientom produktów mogą z kolei napotkać problemy w skoordynowaniu ich ze sobą. W przypadku braku komunikacji między tymi systemami gromadzenie aktualnych informacji może być utrudnione, a to prowadzi do pomyłek i nieprawidłowości. Gdy prowadzona jest także sprzedaż za pomocą sklepu internetowego, bardzo pracochłonne staje się utrzymywanie jednego standardu danych oraz odpowiednich specyfikacji dla wszystkich pozycji. Wszystkie wymienione sytuacje sprawiają, że jakość i czas realizacji zamówień nie spełnia założeń i oczekiwań.

 

W takiej sytuacji 4Data Management może pomóc w zarządzaniu procesami tworzenia produktów. Dzięki połączeniu z pozostałymi systemami, 4DM umożliwia zebranie wszystkich informacji o produktach z różnych systemów, pozwalając stworzyć kompletną bazę danych dla klientów i pracowników. Dzięki odpowiedniej automatyzacji informacje te mogłyby być sprawnie publikowane np. na stronach internetowych, co usprawniłoby np. proces dodawania lub aktualizacji produktów. Z pomocą Power BI, 4Data Management może także wspomóc przygotowanie rzetelnych raportów z wielu systemów, dając całościowy obraz stanu produktów.

 

Narzędzie wspomagające działania marketingowe oraz sprzedażowe

Jeszcze jednym zastosowaniem 4Data Management, które wydaje się nieoczywiste, jest wykorzystanie omawianego systemu w działach handlowych. Marketerzy z pewnością doceniają znaczenie rzetelnych danych geograficznych oraz informacji o wielkości klientów, z którymi organizacja utrzymuje relacje biznesowe. Dane te można wykorzystać w analizie nabywców oraz segmentacji rynku, którą również można przeprowadzić w oparciu o rzetelną bazę danych zebranych dzięki 4DM. System ten pomoże także ustalić, do których klientów warto kierować działania promocyjne i kontaktowe oraz jak powinny one wyglądać. Dział sprzedaży z kolei skorzysta na informacjach dotyczących wielkości zamówień, ich częstotliwości oraz wolumenie transakcji, gdy będzie prowadzić rozmowy z klientami.

Podsumowanie

Podsumowując, 4Data Management posiada zdecydowanie więcej zastosowań niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Pełnienie roli hub’a w procesie przepływu danych jest jego podstawową funkcją, wokół której ogniskuje się większość funkcjonalności. 4Data Management jednakże znajdzie swoje miejsce także w organizacjach, których potrzeby wykraczają poza synchronizację danych z różnych źródeł. System jest niezastąpiony do tworzenia organizacyjnej, zawsze aktualnej książki adresowej, rzetelnego repozytorium informacji dla raportowania z wykorzystaniem Power BI oraz wspierania działań zespołów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż w organizacji.

Podziel się

Autor: Artur Grzybowski

Artur Grzybowski

Artur Grzybowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku pracuje w APN Promise, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie doboru optymalnych rozwiązań oraz produktów dla biznesu. W wolnych chwilach pasjonat podróży i języków obcych.

Ostatnie artykuły autora

4Data Management. Jeden system – dziesiątki zastosowań

4Data Management. Jeden system – dziesiątki zastosowań

Utrzymywanie zgodności danych jest dla każdej organizacji kluczowe nie tylko z uwagi na RODO, ale również z perspektywy działań operacyjnych. Artur Grzybowski podpowiada, w jaki sposób można wykorzystać zgromadzone dane, aby usprawnić działania sprzedażowe, marketingowe i finansowe.

4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management

4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management

Celem Master Data Management jest zapewnienie wysokiej jakości, aktualności i dostępności danych podstawowych wykorzystywanych przez różne systemy. Artur Grzybowski opisuje, w jaki sposób 4Data Management realizuje te zadania.

Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w bazach danych

Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w bazach danych

Czy uporządkowanie danych podstawowych w firmie może przełożyć się na zwiększenie efektywności? Artur Grzybowski podaje 5 powodów, dla których warto mieć porządek w bazach danych.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]