4Data jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management

Artur Grzybowski

4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management
14 stycznia, 2019 Katarzyna Sobczak

Oprogramowanie 4Data Management pozwala skutecznie zarządzać danymi podstawowymi w organizacji.

Jak wspominałem w artykule pt. Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w bazach danych, Master Data Management to system, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości, aktualności i dostępności danych podstawowych wykorzystywanych przez różne systemy. Istnieją realne powody, aby zaimplementować to rozwiązanie w każdej organizacji, w której zidentyfikowano kilka źródeł powstawania danych podstawowych.


4Data Management
to oprogramowanie, które implementuje koncepcję Master Data Management i pozwala skutecznie wdrożyć świadome przetwarzanie danych biznesowych w środowisku biznesowym.

Nasz produkt został oparty o kilka ważnych założeń:

  1. 4Data Management pełni rolę centralnego repozytorium danych osobowych w organizacji.
  2. Dane z systemów biznesowych pozostają w natywnych bazach danych, a 4Data Management jedynie odpytuje o ich dostępność przez API.
  3. Z pomocą modułu Private Dashboard można w każdej chwili zobaczyć jakie dane o osobie są przetwarzane w organizacji oraz jaki jest cel ich przetwarzania. Właściciel danych może dowolnie zmieniać podane dane oraz swobodnie zarządzać udzielonymi zgodami. Dostęp do Private Dashboard może posiadać pracownik organizacji bądź klient pragnący dokonać zmiany danych osobowych.
  4. 4Data Management spełnia wymogi tworzenia i prowadzenia katalogu zgód oraz zarządzania udzielonymi organizacji zgodami na przetwarzanie danych osobowych, wynikające z przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych.
  5. Dane w systemach, z którymi zintegrowane jest narzędzie 4Data Management, mogą być zanonimizowane. Repozytorium kontroluje z jakich źródeł pobiera dane, rejestruje historię zmian, a także może prezentować wyniki za pomocą wbudowanych raportów.
  6. W przypadku odzyskiwania danych z kopii zapasowej systemu źródłowego, 4Data wskaże listę operacji związanych z danymi osobowymi, które należy przeprowadzić w systemie źródłowym.

Jak wdrażamy koncepcję Master Data Management za pomocą 4Data Management?

Proponujemy etapowe przeprowadzenie procesu Master Data Management:

Krok I to inwentaryzacja danych. W tym celu migrujemy kopie danych z systemów źródłowych do systemu 4Data Management.

Krok II to rozpoczęcie procesu deduplikacji danych w systemach klienta. Procedura jest dostosowywana do potrzeb, zatem odpowiednio dopasowane reguły decydują o tym, czy dany rekord jest duplikatem, w zależności od specyfiki wprowadzanych danych.

Krok III to Integracja z systemami źródłowymi poprzez wbudowany konektor. Alternatywną metodą dostępu do danych będzie wykorzystanie API systemu źródłowego.

Krok IV to zdefiniowanie trybu działania rozwiązania w odniesieniu do każdego z systemów. 4Data Management może działać w trybie odczytu – wtedy dane nie podlegają modyfikacji, są jedynie przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności przetwarzania. Drugi tryb pozwala na wprowadzanie zmian – dane w systemach źródłowych są modyfikowane w oparciu o zmiany dokonane w rozwiązaniu 4Data Management. Zwieńczeniem procesu implementacji jest przekazanie do 4Data Management kontroli (do odczytu lub zapisu) przez poszczególne systemy źródłowe. Możliwe jest przekazywanie uprawnień do wybranych systemów. Odbywa się ono dla każdego systemu z osobna.

Krok V to uruchomienie funkcji pozwalających na spełnianie wymogów RODO (Privacy Panel, zarządzanie zgodami, katalog zgód, przenoszenie danych, usuwanie, anonimizacja).

Jak widać na powyższym przykładzie, 4Data Management pozwala w pełni bezpieczny i profesjonalny sposób wdrożyć koncepcję Master Data Management w organizacji. Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność Private Dashboard. W kolejnym wpisie pokażę inne rozwiązania, które można zbudować z pomocą 4Data Management.

Podziel się

Autor: Artur Grzybowski

Artur Grzybowski

Artur Grzybowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku pracuje w APN Promise, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie doboru optymalnych rozwiązań oraz produktów dla biznesu. W wolnych chwilach pasjonat podróży i języków obcych.

Ostatnie artykuły autora

4Data Management. Jeden system – dziesiątki zastosowań

4Data Management. Jeden system – dziesiątki zastosowań

Utrzymywanie zgodności danych jest dla każdej organizacji kluczowe nie tylko z uwagi na RODO, ale również z perspektywy działań operacyjnych. Artur Grzybowski podpowiada, w jaki sposób można wykorzystać zgromadzone dane, aby usprawnić działania sprzedażowe, marketingowe i finansowe.

4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management

4Data Management jako skuteczne narzędzie do realizacji koncepcji Master Data Management

Celem Master Data Management jest zapewnienie wysokiej jakości, aktualności i dostępności danych podstawowych wykorzystywanych przez różne systemy. Artur Grzybowski opisuje, w jaki sposób 4Data Management realizuje te zadania.

Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w bazach danych

Dlaczego warto uporządkować dane podstawowe w bazach danych

Czy uporządkowanie danych podstawowych w firmie może przełożyć się na zwiększenie efektywności? Artur Grzybowski podaje 5 powodów, dla których warto mieć porządek w bazach danych.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]