Analityka w dobie kryzysu

Łukasz Piotrowicz

Analityka w dobie kryzysu
10 kwietnia, 2020 Anna Sztyk

Analityka w dobie kryzysu

Obecny kryzys jest wyjątkowy. Znaczna część społeczeństwa musiała zmienić swoje przyzwyczajenia i  pozostać w izolacji. Wzrósł popyt na podstawowe dobra: jedzenie, środki czystości i lekarstwa, spadło natomiast dramatycznie zapotrzebowanie na usługi, produkty luksusowe, samochody i wiele innych. Przez 24 godziny 7 dni w tygodniu jesteśmy bombardowani statystykami dotyczącymi pandemii i sytuacji ekonomicznej oraz prognozami na kolejne tygodnie i miesiące. Nigdy w historii zwykli ludzie nie śledzili tylu wskaźników w czasie rzeczywistym. Nigdy też nie dyskutowaliśmy w gronie najbliższych o zaletach i wadach wykresu liniowego i logarytmicznego, które nierozerwalnie są związane z analizą stanu pandemii. Poziom świadomości społeczeństwa na temat przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę ewidentnie wzrósł. W ciągu niespełna miesiąca społeczeństwo przeszło do dyskusji na temat jakości danych. A co z firmami?

Zmiana priorytetów

Wiele firm przyzwyczajonych do zwiększania sprzedaży poprzez podnoszenie kluczowych wskaźników (KPI) nagle stanęła w miejscu. Taktyki, które sprawdzały się dotychczas nie przetrwały pierwszego starcia z wirusem. Nagle zmieniły się priorytety, a na spotkaniach zarządu pojawiły się hasła: zarządzanie kryzysowe (emergency management), kontynuacja biznesu (business continuity) i analiza sytuacji biznesowej (business intelligence). Okazało się jednak, że najpilniejsze działania są związane z zapewnieniem pracy zdalnej dla pracowników biurowych oraz wprowadzeniem nowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby pracownicy produkcyjni mieli ograniczony kontakt ze sobą, a miejsca ich przebywania były odpowiednio dezynfekowane. W obu przypadkach pojawiło się wiele nowych wyzwań, które do tej pory nie miały wysokich priorytetów . Lawinowo firmy zaczęły szukać wsparcia specjalistów od transformacji cyfrowej. Projekty niegdyś odkładane w czasie, teraz stały się potrzebne „na wczoraj”.

Rynek nie lubi próżni

Patrząc na dane płynące z chińskiego rynku, około 84% badanych, świadomych, że stan izolacji może się wydłużyć, zaczyna sięgać po nowe produkty i usługi . Jest to niewątpliwie szansa dla firm, które mogą dostosować swoje modele biznesowe do nowych realiów rynkowych. Szanse mają zarówno małe, zwinne firmy, w których decyzje podejmowane są na zasadzie eksperckiej, jak i te większe, dysponujące rozwiązaniami analitycznymi, które ułatwiają im podjęcie decyzji.

Liderzy są gotowi

Liderzy swoich branży już dawno zainwestowali w nowoczesne technologie analityczne – dane napędzają ich biznes i dzięki nim podejmują trafniejsze decyzje. Dane stanowią dla nich również oręż w walce z wirusem, skłaniając do modyfikacji działań taktycznych. Oczywiście na początku będzie trudno się dostosować, być może zabraknie też odpowiednich zasobów ludzkich, z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań, jednak w dłuższej perspektywie to te firmy zapewnią bezpieczne miejsca pracy oraz potwierdzą swój udział w rynku.

Czas się dostosować

Brakuje im wystarczających informacji, a dane, które posiadają nie są pewne, bo wcześniej nie dbano wystarczająco o ich przepływ i jakość. W wielu przypadkach o sile tych firm decydowali ludzie, a ich produkty lub usługi były pożądane na rynku. Teraz warto pomyśleć, jak wykorzystać ten potencjał poprzez dołożenie do niego kluczowego obecnie składnika w postaci rozwiązań klasy Business Intelligence. W dobie powszechnej dostępności różnych technologii analitycznych i szerokiego dostępu do danych zewnętrznych oraz przy wsparciu zaufanego partnera można w ograniczonym budżecie uruchomić rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji. Dla wielu firm nie będą to łatwe decyzje, jednak, aby przetrwać, są one konieczne.

Wspólnie damy radę

Zarówno rynkowi liderzy, jak i pozostałe firmy poza doraźnymi pracami wspierającymi ich organizację powinni szykować się na kolejne fale związane z epidemią koronawirusa. Świat, który znamy obecnie  zmieni się na pewno, nikt nie wie jeszcze w jakim kierunku.   Firmy technologiczne zrobią wszystko, by pomóc innym organizacjom dostosować się do nowych realiów, bo w naszym wspólnym interesie jest dobry stan nas wszystkich, zarówno teraz jak i w przyszłości.

Wyciągamy wnioski i patrzymy w przyszłość

Jeden z anonimowych internautów powiedział: “to jest wojna bez żadnych reguł, atakuje różne systemy gospodarcze i społeczne, nikt nie ma kryształowej kuli, żeby w 100% przewidzieć, co będzie”. Znany chiński generał Sun Zi (autor opracowania “Sztuka Wojenna”) odpowiedziałby mu zapewne, że “Zwyciężają ci, którzy z wyprzedzeniem przeprowadzają w swojej kwaterze kalkulacje, uwzględniając jak największą liczbę czynników. Pobieżne kalkulacje oznaczają porażkę. A co dopiero ich brak!”, a “Gdy znasz niebo i ziemię, zwycięstwo jest niewyczerpane.” W tym wszystkim próbuje pocieszyć nas Bill Gates w swoim wystąpieniu na TED Talks – uspokaja, że za trzy lata spojrzymy wstecz i powiemy, że to niesamowite, że było tak wielu bohaterów, ale nauczyliśmy się czegoś. Cały świat dzięki nauce i chęci wzajemnej pomocy był w stanie zminimalizować to, co się wydarzyło. Wyciągnęliśmy z tego naukę i sądzimy, że jesteśmy przygotowani na to, co czeka nas w przyszłości.

Jeżeli nie wiesz co dalej, skontaktuj się z nami. Zespół ekspertów APN Promise jest w gotowości, aby wesprzeć Cię wiedzą i doświadczeniem.

Umów się z nami na bezpłatne konsultacje

Podziel się

Autor: Łukasz Piotrowicz

Łukasz Piotrowicz

Business Solutions Consultant w APN Promise

Ekspert w dziedzienie przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę. Przez 9 lat doradzał  klientom, jak zwiększać ich przychody i wydajność, obniżać koszty oraz ryzyko. Dostarczał technologie klasy Business Intelligence oraz Financial Performance Management takich vendorów, jak SAP i IBM.  Dodatkowo dzięki autorskiemu rozwiązaniu klasy Data Governance zapewnił klientom możliwość dbania o jakość i zgodność danych. Ostatnie 3 lata był również zaangażowany w podnoszenie świadomości klientów na temat technologii no-code, ułatwiającej transformację cyfrową organizacji bez konieczności programowania. Nie są mu obce również rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń końcowych (Unified Endpoint Management) oraz podnoszące wydajność sił sprzedażowych (Sales Performance Management). Zdobył również doświadczenie w zakresie rachunkowości i prawa handlowego, które wyniósł z 10 letniej pracy w kancelarii doradztwa podatkowego. Łukasz ukończył studia wyższe związane z finansami, rachunkowością, a także z wyceną nieruchomości, jednak jego serce jest ściśle związane z nowoczesnymi technologiami.

Umów się na bezpłatne konsultacje.

Ostatnie artykuły autora

Business Intelligence Masters!

Business Intelligence Masters!

Aby nakreślić kierunki przyszłych działań warto przeanalizować sytuację, w której znajdujemy się obecnie. W opinii wielu ekspertów mosty zostały spalone i nie ma już drogi powrotu do tego, co było. Co zatem czeka nas w przyszłości? Na to pytanie szuka odpowiedzi Paweł Huryn.

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?  

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?  

Skąd i dlaczego w środowisku analitycznym pojawia się chaos? Jak sobie z nim poradzić? Na te pytania odpowiedzi szuka Łukasz Piotrowicz.

Analityka w dobie kryzysu

Analityka w dobie kryzysu

Analityka w dobie kryzysu Obecny kryzys jest wyjątkowy. Znaczna część społeczeństwa musiała zmienić swoje przyzwyczajenia i pozostać w izolacji. Wzrósł popyt na podstawowe dobra: jedzenie, środki czystości i lekarstwa, spadło natomiast dramatycznie zapotrzebowanie na usługi, produkty luksusowe. Obecną sytuację analizuje Łukasz Piotrowicz.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]