Rozliczanie przebiegów aut w przedsiębiorstwie w 5 minut

Bartosz Szewczyk

Rozliczanie przebiegów aut w przedsiębiorstwie w 5 minut
19 września, 2018 Katarzyna Sobczak

Rozliczanie przebiegów aut w przedsiębiorstwie w 5 minut

Ostatnio zgłosiła się do nas pewna firma, która potrzebowała oprogramowania ułatwiającego zarządzanie flotą aut firmowych. Obecnie w firmie klienta cały proces jest realizowany za pomocą poczty elektronicznej, tzn. pod koniec każdego miesiąca opiekun floty wysyła maila do użytkowników aut z prośbą o przysłanie mu aktualnego przebiegu auta i uwag dotyczących użytkowania pojazdu. W następnym kroku administrator floty uzupełnia danymi arkusz Microsoft Excel, który wylicza mu ile kilometrów w danym miesiącu przejechano. Wszystkie raporty są tworzone i uzupełniane ręcznie. Jest to bardzo pracochłonne zarówno dla administracji, jak i kierowców. Administrator floty poświęca wiele czasu na analizowanie danych i odszukiwanie nieprawidłowości. Klient oczekuje narzędzia, które przyspieszy rozliczanie aut firmowych i zapobiegnie pomyłkom w raportach.

Nasza propozycja

Zaproponowaliśmy klientowi aplikację internetową na platformę SharePoint (On-prem i Online) z wykorzystaniem Azure Functions. Do korzystania z aplikacji będą uprawnione dwie grupy użytkowników: administratorzy floty i użytkownicy aut.

Administrator floty będzie miał możliwość dodawać, edytować i archiwizować pojazdy w systemie. Do każdego pojazdu będzie mógł przypisać użytkowników. Administrator będzie mógł w każdej chwili wygenerować raport przebiegów za dowolny miesiąc w formacie przyjaznym dla Microsoft Excel.

Użytkownicy aut po uruchomieniu aplikacji będą widzieć auta, które są do nich przypisane. Użytkownik będzie mógł wyświetlać szczegółowe informacje o nich (kolor, numer VIN, data końca przeglądu i ubezpieczenia OC). Dla aktualnie używanych pojazdów, kierowca będzie mógł uzupełnić przebieg.

Dane dotyczące aut, przebiegów i użytkowników będą przechowywane w listach SharePoint, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego serwera bazy danych. Formularz do uzupełnienia tych danych będzie napisany w frameworku Angular. Dzięki użyciu Angulara aplikacja będzie się renderować po stronie klienta, a nie serwera, co zaoszczędzi moc obliczeniową maszyny oraz transfer danych internetowych.

Dzięki Azure Functions mamy możliwość tworzenia powiadomień dla użytkowników oprogramowania. W dużym uproszczeniu, Azure Functions jest mechanizmem do cyklicznego uruchamiania prostych usług. Więcej informacji na temat Azure Functions znajdziemy w artykule Kamila Warownego pt. SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych.

Na początku każdego miesiąca usługa będzie wyszukiwać aktualnych użytkowników aut, którzy nie wypełnili danych o przebiegu. Dla wszystkich znalezionych będzie wysyłany mail z prośbą o uzupełnienie danych w systemie. Usługa będzie się uruchamiać co 2 dni, dzięki czemu można wymusić na użytkownikach aut jak najszybsze uzupełnienie danych.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu trzech różnych technologii osiągnęliśmy następujące korzyści:

  • Microsoft SharePoint – przechowywanie danych i hosting aplikacji
  • Azure Functions – cykliczne powiadomienia użytkowników aplikacji
  • Angular – łatwe tworzenie nowoczesnych formularzy webowych

Mogliśmy w prosty sposób utworzyć prostą aplikację biznesową, która zoptymalizuje proces rozliczania aut firmowych. Dzięki tym technologiom można w równie łatwy sposób zoptymalizować podobne procesy, które spotykamy w przedsiębiorstwach.

Jest to jedynie jedno z wielu zastosowań tych technologii, które wykorzystujemy dla naszych klientów.

 

Podziel się

Autor: Bartosz Szewczyk

Bartosz Szewczyk

Bartosz Szewczyk

Zespół: Apps

Ostatnie artykuły autora

Rozliczanie przebiegów aut w przedsiębiorstwie w 5 minut

Rozliczanie przebiegów aut w przedsiębiorstwie w 5 minut

Bartosz Szewczyk przedstawia rozwiązanie, które pomaga zarządzać w samochodami w przedsiębiorstwie, zapewniając komfort i szybkość pracy użytkowników.

Synchronizator poczty z Exchange do SharePoint

Synchronizator poczty z Exchange do SharePoint

W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na synchronizację wiadomości w czasie rzeczywistym z Exchange do SharePoint w celu dostarczenia użytkownikowi dodatkowych, niedostępnych w programie Outlook możliwości pracy nad załącznikami oraz przyspieszenie dostępu do danych.

Routing w Angular

Routing w Angular

Routing umożliwia nawigowanie między komponentami w aplikacji bez jej przeładowywania. W artykule przestawiam, jak we frameworku Angular4 zaimplementować przykładowy routing.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]