Azure CloudShell

Paweł Chylak

Azure CloudShell
28 grudnia, 2017 Katarzyna Sobczak

Azure CloudShell

Azure CloudShell – nowa odsłona zarządzania zasobami w ramach platformy Microsoft Azure

Chmura publiczna w obecnych czasach kusi dostępnością oraz wydajnością. Istnieje wiele sposobów zarządzania swoimi zasobami – od najprostszych, typu dostęp poprzez portal samoobsługowy, do bardziej zaawansowanych, takich jak dostęp za pomocą linii komend lub powłoki PowerShell. W Microsoft Azure dostępne są wszystkie te metody zarządzania, jednakże korzystanie z AzureCLI lub modułów Azure PowerShell wiąże się z koniecznością doinstalowania niezbędnych dodatków na stacji, z której chcieliśmy mieć dostęp do platformy i np. uruchamiać swoje skrypty.

Ostatnio Microsoft wprowadził duże uproszczenie do zarządzania za pomocą AzureCLI oraz Azure PowerShell. Już nie musimy instalować nic na komputerze – wystarczy posiadać swoją ulubioną przeglądarkę internetową i uruchomić w ramach swojej subskrypcji Azure CloudShell. W jaki sposób to zrobić?

Po zalogowaniu się na portalu zarządzającym https://portal.azure.com wybieramy w górnym pasku ikonę:

W pierwszym kroku zostaniemy zapytani, z jakiego narzędzia będziemy korzystać: PowerShell czy Bash:

Drugi krok to utworzenie konta przechowywania danych:

Ewentualnie możemy użyć opcji zaawansowanej konfiguracji i wybrać istniejące już konto magazynu danych.

Już po kilku minutach możemy się cieszyć możliwością zarządzania platformą Azure za pomocą skryptów i komend Bash/PowerShell bez instalacji jakichkolwiek narzędzi na swoim komputerze – z dowolnego miejsca.

Microsoft przygotował również dodatkowe funkcjonalności dla użytkowników. Należy zwrócić uwagę na to, że po uruchomieniu CloudShell PowerShell jesteśmy zalogowani w kontekście sterownika Azure, a co za tym idzie – wykorzystując podstawowe komendy linii komend (cmd, cd itp.) możemy zarządzać wszystkimi istniejącymi już zasobami:

PowerShell daje nam możliwość zdalnego uruchamiania komend w ramach maszyn wirtualnych.

W ramach Bash możemy wykorzystać funkcjonalność, jaka pojawiła się w AzureCLI 2.0 – tryb interaktywny:

Dzięki temu trybowi tworzenie oraz zarządzanie zasobami jest dużo prostsze, otrzymujemy dawkę informacji odpowiednią aby samodzielnie zarządzać swoją subskrypcją.
Wykorzystując Bash możemy łączyć się klientem SSH do maszyn wirtualnych posiadających system Linux i w ten sposób wykonywać na nich zdalnie polecenia.

Dla potrzeb korzystania z Azure CloudShell uruchomiony został portal https://shell.azure.com/, gdzie możemy korzystać z tej funkcjonalności w trybie pełnoekranowym. Dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania Azure CloudShell w aplikacji mobilnej dostępnej na platformy Android i iOS.

Na koniec pojawia się pytanie: ile to wszystko kosztuje?

Zgodnie z zapowiedzią, to Microsoft ponosi koszt uruchomienia maszyny wirtualnej w Azure, na której zaimplementowany jest CloudShell. My ponosimy jedynie koszt plików konfiguracji oraz modułów PowerShell na naszym koncie przechowywania danych, które wskazaliśmy podczas konfiguracji.

W przypadku wykorzystania Bash na magazynie danych przechowywany jest obraz katalogu domowego $Home o rozmiarze około 5GB (na chwilę obecną cena za używanie takiej przestrzeni dyskowej to około 0.33 Euro w cyklu miesięcznym).

Zatem korzystanie z CloudShell nie powinno być dla nas zbyt dużym obciążeniem.

Podziel się

Autor: Paweł Chylak

Paweł Chylak

Paweł Chylak

Starszy Inżynier Systemowy w zespole Cloud Productivity.

Posiada ponad ponad 12-letnie doświadczenie w branży informatycznej, od 2009 roku związany zawodowo z APN Promise S.A. Zajmuje się przede wszystkim wdrożeniami technologii oraz szkoleniami Microsoft. Certyfikowany trener technologii Microsoft (MCT).

Główne obszary zainteresowań to:

  • centralizacja zarządzania środowiskiem IT za pomocą produktów z rodziny System Center,
  • rozszerzanie funkcjonalności System Center produktami firm takich jak Cireson oraz itnetX,
  • praktyczne wykorzystanie chmury publicznej Microsoft Azure do budowy rozwiązań dla klientów APN Promise,
  • bezpieczeństwo IT z wykorzystaniem produktów Fortinet.

Prywatnie pasjonat sportów wytrzymałościowych – w szczególności biegania oraz, nieco mniej, triathlonu.

Ostatnie artykuły autora

Azure CloudShell

Azure CloudShell

Azure CloudShell – nowa odsłona zarządzania zasobami w ramach platformy Microsoft Azure

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]