Kompleksowy backup w Veeam

Bartłomiej Sollich

Kompleksowy backup w Veeam
2 lutego, 2018 APN Promise SA

Kompleksowy backup w Veeam

Kompleksowy backup heterogenicznych środowisk IT dzięki nowym narzędziom z oferty Veeam

Firma Veeam Software jest znana z produkcji rozwiązań z zakresu dostępności. Najbardziej popularnym jej produktem jest dostępny już od wielu lat Veeam Backup & Replication do backupu środowisk zwirtualizowanych opartych o Hyper-V  VMware. Od kilku Veeam pracuje też nad rozszerzeniem oferty o rozwiązana do backupu maszyn fizycznych. W początkowym okresie produkt dostępny był jedynie jako darmowy Veeam Endpoint Backup FREE. Nota bene był to pierwszy produkt w pełni wspierający backup Windows 10 i był dostępny już 6 dni po opublikowaniu tej wersji najpopularniejszego systemu desktopowego.

Jako kontynuację Veeam Endpoint Backup FREE około rok temu firma wypuściła na rynek nową wersję w postaci dwóch produktów pod nazwami:

  • Veeam Agent for Linux
  • Veeam Agent for Microsoft Windows

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowych produktów pojawiły się również ich wersje komercyjne z rozszerzonymi funkcjonalnościami. Są one dostępne na dwóch poziomach licencyjnych: Workstation – dla stacji roboczych i Server – dla serwerów. Umożliwiają one wykonywanie kopii zapasowych zarówno całych systemów, jak i jedynie wybranych danych w postaci konkretnych wolumenów, folderów lub plików. Zestaw narzędzi daje możliwość utworzenia nośnika ratunkowego przydatnego w przypadku konieczności odtworzenia systemu od zera. Cały czas istnieje też możliwość pobrania wersji bezpłatnych oferujących podstawowe funkcje.

Dzięki wprowadzeniu na rynek tych produktów Veeam zapełnił brakującą lukę, polegającą na braku możliwości backupowania maszyn fizycznych i tym samym dał możliwość kompleksowego zabezpieczania występujących w wielu przedsiębiorstwach środowisk heterogenicznych IT.

Najciekawszą jednak nowością jest wypuszczenie przez Veeam w grudniu ubiegłego roku uaktualnienia do obecnej wersji produktu Veeam Backup & Replication 9.5, oznaczonego jako Update 3. Aktualizacja ta poza standardowymi poprawkami wprowadza możliwość instalacji, zarządzania, backupowania i odtwarzania maszyn fizycznych z poziomu konsoli Veeam Backup & Replication z wykorzystaniem wspomnianych agentów dla Windowsa i Linuksa.

W niniejszym artykule przedstawiam jak w kilku krokach możemy skonfigurować backup fizycznej maszyny, wykorzystując do tego istniejąca infrastrukturę Veeam Backup & Replication. Przed rozpoczęciem konfiguracji musimy jednak spełnić dwa warunki.

Po pierwsze, Veeam Backup & Replication musi być zaktualizowany do Update 3 (aktualizacja jest dostępna do pobrania na stronie producenta: https://www.veeam.com/kb2353). Jaką wersję mamy aktualnie możemy sprawdzić klikając w głównym menu Help > About.

Wymagana minimalna wersja to 9.5.0.1536, oznaczająca, że mamy zainstalowany Update 3 (jak to widać to na poniższym rysunku).

Drugim krokiem jest dodanie licencji. Do konfiguracji backupu maszyn fizycznych wymagane jest posiadanie jednej z licencji komercyjnych na agenta: czyli Workstation lub Server. Wersja bezpłatna (FREE) umożliwia backup maszyny fizycznej z ograniczonym zestawem funkcjonalności, które m.in. nie obejmują integracji z konsolą Veeam Backup & Replication.

Do przetestowania funkcjonalności można wygenerować wersję trialową na stronie: https://www.veeam.com/windows-backup-download.html. Licencja ta pozwala na backup 20 serwerów oraz 50 stacji roboczych Windows i tyle samo dla Linuksa w okresie 30 dni.

Licencje należy dodać wybierając w głównym menu opcję License, a następnie klikając Install License. Po dodaniu pliku z odpowiednimi licencjami pojawią się nowe zakładki z informacjami, jak na rysunku poniżej.

Po upewnieniu się, że mamy właściwą wersję oraz zainstalowane licencje zabieramy się do konfiguracji, a więc tworzymy zadanie backupowe na komputerach fizycznych z agentem dla Windows. W tym celu na stronie HOME klikamy Backup Job > Windows Computer.
W kreatorze tworzenia nowego zadania backupowego określamy na początek typ chronionego komputera, w którym mamy do wyboru pomiędzy stacją roboczą, serwerem lub klastrem pracy awaryjnej. W tym kroku określamy również, czy zadanie ma być zarządzane z serwera backupowego czy przez lokalnego agenta.
W kolejnym oknie nadajemy nazwę naszemu zadaniu backupowemu.
Następnie dodajemy komputery, które mają być w tym zadaniu backupowane. W naszym przypadku dodamy pojedynczy komputer. (Druga opcja to dodanie od razu całej grupy komputerów, zdefiniowanej jako Protection Group, która musi być uprzednio utworzona na stronie INVENTORY, ale w opisanym tutaj przykładzie tę czynność pomijamy.) Przy dodawaniu wskazujemy konto z uprawnieniami administracyjnymi do chronionego komputera.
W kolejnym kroku wybieramy typ backupu. Do wyboru mamy: cały komputer, wybrane wolumeny lub wybrane pliki. Pierwsza opcja wydaję się najlepsza, ponieważ daje nam możliwość odtworzenia komputera w dowolny sposób, tzn. w całości – na sprzęcie fizycznym bądź jako wirtualną (wliczając w to znaną nam w Veeam Backup & Replication szybką metodę Instant VM Recovery). Możemy też granularnie odtwarzać wybrane pliki lub elementy aplikacyjne, podobnie jak w przypadku backupów ze środowiska wirtualnego.
Następnie podajemy, na jakie repozytorium ma być zapisywana kopia zapasowa. Mamy do wyboru: lokalny storage, udział sieciowy lub możemy wybrać repozytorium backupowe zarządzane przez Veeam Backup & Replication. W moim przypadku skorzystałem z tej ostatniej opcji.
Po wybraniu typu repozytorium backupowego jako Veeam Backup & Replication określamy odpowiedni backup server i następnie wskazujemy konkretne repozytorium. Z powodzeniem możemy kierować backupy maszyn fizycznych do tego samego repozytorium, w którym przechowywane są kopie zapasowe ze środowiska wirtualnego. Podajemy też przez ile dni mają być przechowywane kopie.
Na koniec pozostaje jeszcze określenie harmonogramu wykonywana backupu oraz dodatkowych opcji, określających jak ma zachowywać się komputer podczas wykonywania zadania oraz po jego zakończeniu.

I gotowe! 😊

Utworzone zadanie widać na liście zadań wspólnie z innymi zadaniami backupowymi. Uruchamiamy je. Po wykonaniu zadania według zaplanowanego harmonogramu widać statystyki backupu.

Wykonana kopia zapasowa jest dostępna na wspólnym repozytorium backupowym. Możliwości odtworzenia maszyny fizycznej z backupu są szerokie:
  • Szybkie odtworzenie jako wirtualka w trybie Instant VM Recovery
  • Eksport do plików dysków wirtualnych (VMDK, VHD lub VHDX), z których dalej możemy utworzyć maszynę wirtualną Hyper-V lub VMware
  • Odtworzenie pojedynczych plików z systemu
  • Odtworzenie pojedynczych elementów z aplikacji (AD, Exchange, SharePoint, SQL)
  • Odtworzenie jako maszyna wirtualna w chmurze publicznej MS Azure
  • Utworzenie bootowalnego nośnika w celu odtworzenia na sprzęcie fizycznym.

Wykonanie backupu maszyny fizycznej, a następnie odtworzenie jej jako maszyna wirtualna może być potraktowane również jako forma konwersji P2V (maszyny fizycznej do wirtualnej). W dodatku zastosowanie Instant VM Recovery pozwoli nam zminimalizować czas odtworzenie.

Podziel się

Autor: Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT. Jego kompetencje obejmują m.in.: systemy serwerowe, storage’owe, technologie z zakresu backupu i wirtualizacji, a także rozwiązania z zakresu ochrony danych.

Wszystkie artykuły autora

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Dzięki rozwiązaniom Veeam Agent możemy wykonywać backup agentowy i w ten sposób chronić serwery oraz stacje fizyczne, maszyny wirtualne w chmurze, a w razie potrzeby także maszyny wirtualne on-premise. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie informacji dotyczących nowości w Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 i ogniskuje się na funkcjach związanych z ochroną agentową.

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowy Update 4 do pakietu Veeam Availability Suite 9.5 jest już gotowy i publicznie dostępny od 22 stycznia 2019. Aktualizacja ta zawiera wiele nowych funkcjonalności, które dają więcej możliwości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań do ochrony danych. Bartłomiej Sollich opisuje najciekawsze spośród nowych funkcjonalności.

Od Honolulu do Windows Admin Center

Od Honolulu do Windows Admin Center

Czym jest Windows Admin Center? Jaką ma genezę? Czy wymaga integracji z chmurą publiczną? Dlaczego warto z niego korzystać? Bartłomiej Sollich odpowiada na te pytania w swoim najnowszym artykule.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]