CodeTwo Office 365 Migration - aplikacja do migracji poczty

Paweł Czarnecki

CodeTwo Office 365 Migration – aplikacja do migracji poczty
31 lipca, 2017 Katarzyna Sobczak

CodeTwo Office 365 Migration - aplikacja do migracji poczty

W dobie popularyzacji migracji organizacji do chmury Microsoft Office 365 dzięki wbudowanym narzędziom możemy przeprowadzić w miarę bezbolesną migrację, ale w przypadku scenariusza tenant to tenant trzeba sięgnąć po zewnętrzne narzędzia

CodeTwo Office 365 Migration – aplikacja do migracji poczty

Współcześnie, w dobie popularyzacji przenoszenia organizacji do chmury Microsoft Office 365, mamy dostęp do wielu narzędzi (w tym wbudowanych w portal administracyjny), które wspomagają administratorów w przeprowadzeniu procesu migracji w sposób możliwie bezproblemowy.

W ramach narzędzi Office 365 możemy wykorzystać scenariusze migracji Remote, Stage, Cutover oraz Imap, pozwalające na przeniesienie skrzynek pocztowych z serwerów w biurze lub u innego dostawcy poczty, chociaż nie dla każdego użytkownika dostarczane przez Microsoft narzędzia są wystarczająco intuicyjne a ich poziom raportowania postępu migracji nie wszystkich zadowala. Jednak w przypadku, gdy dwie firmy korzystają już z Office 365 i planują się połączyć w ramach jednego tenanta, sprawa nie jest tak oczywista i Microsoft nie udostępnia do tego zadania narzędzi, a nawet zaleca wykorzystanie zewnętrznych aplikacji migracyjnych.

Co oferuje nam narzędzie firmy CodeTwo

Narzędzie Office 365 Migration to prosty program do migracji skrzynek użytkowników wraz ze wszystkimi elementami (kalendarz, konktakty, zadania) pomiędzy organizacjami Exchange, z serwerów Microsoft Exchange do Office 365 oraz migrację z innego systemu pocztowego poprzez protokół IMAP. W ten sposób firmy mogą ominąć wiele problemów wynikających z migracji do chmury.Ostatnio aplikacja ta została uzupełniona o możliwość migracji użytkowników między różnymi tenantami Office 365, co może być przydatne zarówno w przypadku łączenia się firm, jak i chęci zmiany nazwy istniejących organizacji (o ile zawsze możemy dodać nazwę domeny pocztowej, to zmiana nazwy tenanta nie jest możliwa).

Jakie scenariusze są wspierane

Najlepsze efekty migracji można uzyskać, kiedy źródłowym serwerem pocztowym jest produkt firmy Microsoft – Exchange od wersji 2003-2016, w tym SBS 2003-2011 oraz Exchange online z Office 365. Migracja z tych serwerów pozwala na przeniesienie wszystkich elementów użytkownika: Email, Kalendarza, Kontaktów, Zadań, Notatek, Folderów Publicznych i Dzienników.

Migracja jest również możliwa z dowolnego serwera wspierającego protokół IMAP, ale pozwala jedynie na przeniesienie wiadomości pocztowych przechowywanych na serwerze, co w większości przypadków w pełni pokrywa wymagania użytkowników.

Na potrzeby tego artykułu przetestowałem możliwość migracji zawartości skrzynki użytkownika Office 365 do innego tenanta Office 365.

Producent dołącza przejrzyste instrukcje obsługi aplikacji migacyjnej i pomaga w stworzeniu zadania migracyjnego.

Jakie są wymagania co do instalacji

Na komputerze, na którym będziemy instalować aplikację migracyjną, nie może być zainstalowany Outlook 2016 (nie są wspierane również edycje 64-bitowe starszych wersji Outlooka).

Według zaleceń producenta, dobrą praktyką jest zainstalowanie migratora na maszynie źródłowej Exchange.

Użycie aplikacji

Dla użytkownika przygotowane zostały przyjazne i przejrzyste panele z najważniejszymi informacjami. Interfejs aplikacji możemy podzielić na obszary związane z tworzeniem zadania migracyjnego, statusem wykonania, zdefiniowanymi serwerami źródłowymi i docelowymi. Pozostała cześć to informacja o przebiegu migracji, gdzie dostępne są szczegółowe raporty dotyczące wykonanych zadań i ich przebiegu. Program udostępnia nam również szczegółowe informacje (good/bad news), w których widzimy, jak w kolejnych etapach przebiegał cały proces.

Rysunek 1. Główny ekran aplikacji

Rysunek 2. Podsumowanie migracji użytkownika

Po wybraniu konkretnego zadania migracyjnego możemy przejść do szczegółowych informacji o migracji danych konkretnego użytkownika, zadaniu czy całym procesie. W każdym z nich wszystkie informacje prezentowane są w przejrzystych tabelach i wykresach, dzięki którym łatwo zorientujemy się o statusie realizacji wybranego zadania..

Rysunek 3. Podsumowanie zadania migracyjnego

Jak migrować użytkownika?

Jeżeli chcemy przetestować aplikację, możemy pobrać wersję demo, która będzie aktywna 30 dni i pozwoli nam na migracje do 10 elementów z każdego folderu użytkownika.

Przebieg procesu migracji

Aplikacja pozwala nam na wybór użytkowników przewidzianych do migracji. Migracje możemy wykonać na konkretnej grupie z AD lub wybranych pojedynczo osobach.

Rysunek 4. Wybór użytkowników do migracji

Następnie do podania są poświadczenia administratora tenanta Office 365, do którego będą migrowani użytkownicy.

Ekran dopasowania pozwoli nam otworzyć kreator, w którym – z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów – połączymy źródłowe skrzynki z docelowymi. W przypadku braku skrzynek docelowych, możliwe jest ich automatyczne stworzenie.

Rysunek 5. Kreator odnajdywania skrzynek na docelowym tenancie

Domyślne dopasowanie łączy użytkowników na podstawie nazwy użytkownika lub nazwy wyświetlanej. Po przejściu kreatora będziemy widzieli listę połączonych kont, które możemy w razie potrzeb ręcznie edytować przed kolejnymi krokami.

Rysunek 6. Tabela skrzynek źródłowych i przypisanych do nich skrzynek docelowych

Rysunek 7. Harmonogram działania synchronizacji

Aplikacja migracyjna posiada również możliwość zaplanowania, kiedy odbędzie się migracja. Pozwoli nam to zmniejszyć obciążenie serwera w godzinach pracy lub po prostu zaplanować prace w konkretnych dniach. Po wyborze czasu, kiedy ma odbyć się proces migracji, możemy zdecydować, które foldery będą migrowane (Email, Contacts, Calendars, Tasks, Notes, Journals). Domyślnie migrowane są wszystkie foldery poza Junk folder, czyli wiadomościami-śmieciami.

W zaawansowanych opcjach zadania migracyjnego jesteśmy w stanie zwiększyć ilość jednocześnie migrowanych skrzynek (domyślna wartość to 5) do maksymalnie 20. Jest to również zabezpieczenie przed ewentualnym wysyceniem zasobów serwera. Istnieje również opcja ograniczenia wielkości migrowanych elementów (domyślnie 150MB).

Po zaplanowaniu całego zadania możemy uruchomić je ręcznie lub poczekać na wyznaczoną w harmonogramie godzinę.

Przykładowy cennik

Na stronie producenta znajduje się formularz do wyliczenia kosztu licencyjnego usługi (ceny mogą ulec zmianie).

Ilość kont 10 100 200 500
Cena jednostkowa 44.5 25.03 21.05 16.74
Koszt 445 2503 4211 8372

Producent dodatkowo zastrzega, że przy migracji pełnej bazy danych folderów publicznych należy rozszerzyć zamawianą pulę licencji o 25 jednostek.

Podsumowanie

Aplikacja CodeTwo Migrator to wygodne narzędzie wspierające różne modele migracji z przejrzystym interfejsem, zawierającym wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do przeprowadzenia takiej operacji. Sam migrator nie wymaga przygotowania plików .csv, ale automatycznie pobiera informacje o skrzynkach pocztowych z Active Directory. Dzięki obsłudze migracji wszystkich elementów skrzynki Exchange, (tj. kalendarza, zadań, notatek) oraz wygodnemu raportowaniu realizowanych czynności, migracja jest wygodna dla administratorów systemu, z dużą korzyścią dla użytkowników.

Podziel się

Autor: Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

Specjalista Office 365 | Trener | Konsultant

W ostatnich latach realizuje projekty związane z systemami do komunikacji. Wdraża, migruje, wprowadza dobre praktyki oraz realizuje programy adopcji nowych technologii w firmach. Ponadto uczestniczy w spotkaniach biznesowych dotyczących dalszego rozwoju platform i narzędzi komunikacyjnych. Jego ulubionymi tematami są projekty edukacyjne (szkolenia i warsztaty) dla użytkowników oraz administratorów z zakresu pracy z wykorzystaniem narzędzi, tj. Teams, Skype for Business, Exchange. Poszerza swoją wiedzę z obszaru IT, aby pomóc klientom w transformacji organizacji od tradycyjnego rynku do nowoczesnego Cloud Environment.

Jest przekonany, że bycie Inżynierem jest procesem, nie stanowiskiem.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Spotkania (Teams Meeting) doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzebujemy przedyskutować coś w ramach zespołu, ale co w sytuacji, gdy musimy zorganizować spotkanie ze zdecydowanie większą liczbą uczestników i chcemy zachować kontrolę nad nim? Paweł Czarnecki wyjaśnia, jak może nam pomóc Microsoft Teams.

Teams Web Scheduler

Teams Web Scheduler

Jak tworzyć spotkania, nie posiadając dostępu do programu Outlook i nie widząc ikony kalendarza w Microsoft Teams? Z pomocą przychodzi Teams WebScheduler. Paweł Czarnecki pokazuje krok po kroku, jak przygotować takie rozwiązanie.

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

Przeładowana skrzynka pocztowa? Z pomocą przychodzi APN Mail Archives. Aplikacja ta tworzy kopię wiadomości z serwera pocztowego oraz przetwarza zgromadzone elementy i odciąża skrzynki użytkowników dzięki politykom archiwizacji. Paweł Czarnecki objaśnia możliwości, jakie daje system do backupu i archiwizacji poczty.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]