Czy aplikacja Teams jest gotowa by zastąpić Skype?

Paweł Czarnecki

Czy aplikacja Teams jest gotowa by zastąpić Skype?
20 lutego, 2019 Katarzyna Sobczak
Czy aplikacja Teams jest gotowa by zastapic Skype

Aplikacja Skype for Business, służąca nam od kilku lat do komunikacji i prowadzenia spotkań online jest zastępowana przez Teams. Według zapewnień Microsoft, Teams posiada już wszystkie funkcje Skype for Business dostępne dla użytkownika.

W dalszej części artykułu omówimy zalety aplikacji Teams i odpowiemy na tytułowe pytanie.

Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę dotyczącą Teams, zachęcam do przeczytania innych artykułów mojego autorstwa: Microsoft Teams w edukacji, Teams FlowMicrosoft Teams na telefonach i zestawach wideokonferencyjnych.

Teams i Skype jako aplikacja desktopowa

Jeśli bierzemy pod uwagę najczęściej wykorzystywane przez użytkowników elementy aplikacji Skype, takie jak połączenia audio-wideo, prezentacja treści, sprawdzenie statusu dostępności, czat i jego historia, to aplikacja Teams wspaniale sobie z nimi radzi. Możemy również ustalić pełnomocnictwo do rozpoczynania i odbierania połączeń.

 

Teams

Ekran klienta Teams

Teams

Ekran klienta SfB

Istnieją jednak takie elementy w Skype jak tablica, ankieta czy pytania i odpowiedzi (są one dostępne w live meeting), które niestety musimy zastępować innymi aplikacjami, ponieważ nie są one wbudowane w Teams. Są to jednak funkcje, których zwykle nie używa się zbyt często.

W Teams brakuje mi także możliwości przekazywania połączeń oraz definiowania zaawansowanych opcji podczas tworzenia spotkań w Outlook. Dla Skype mogliśmy zdefiniować kto będzie miał uprawnienia prezentera w spotkaniu, a także wyłączyć kamery, mikrofony i komunikator dla pozostałych uczestników. Użytkownik tworzący spotkanie Teams nie ma możliwości zdefiniowania zachowania poczekalni, jak było to w Skype. Poczekalnia dla spotkań Teams jest dostępna do skonfigurowana w Panelu administracyjnym Teams w politykach dotyczących spotkań.

Niestety według mnie nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie zawsze chcemy korzystać z tych predefiniowanych ustawień.

poczekalnia Teams

Dostępne opcje poczekalni dla spotkań Teams

Podobnie jak w Skype Meeting Broadcast, aplikacja Teams otrzymała możliwość tworzenia dużych spotkań (do 10 000 osób), trwających do 4 godzin. Spotkania te mogą być również nagrywane i dostępne dla wszystkich uczestników.

Dodatkowo, w ramach zdarzeń na żywo w Teams pojawia się rola producenta, którego zadaniem jest moderacja kolejności wypowiedzi i wybór prezentowanych treści. Dla Skype każda z osób prowadzących mogła rozpocząć prezentację. W Teams mamy osobę, która widzi podgląd obecnie wyświetlanego ekranu dla publiczności i ekranu, który ma zostać zaprezentowany.

Teams Live Meeting

Teams Live Meeting

zarządzanie spotkaniem Live Meeting

Zarządzanie spotkaniem Live Meeting

Dokładne porównanie obu możliwości dostępne jest w artykule pt. Plan for live events in Microsoft Teams.

Połączenia telefoniczne

Teams obsługuje połączenia telefoniczne i konferencyjne, tak jak Skype for Business. Jeśli jednak planujemy zmianę platformy, musimy najpierw zweryfikować w jaki sposób obecnie realizujemy tego typu połączenia.

Czy posiadamy infrastrukturę on-prem / hybrydowa/ online? Gdzie znajdują się nasi użytkownicy?

W celu realizacji połączeń dla Teams wymagane będzie posiadanie licencji SfB Online Plan 2 wraz z Phone system, Microsoft Teams i Calling Plans. Dodatkowo, zamiast wykorzystywanego Voice Gateway (CCE), będziemy potrzebowali skonfigurować Direct Routing, co wiąże się z zakupem SBC od jednego z dostawców (np. AudioCodes, Ribbon).

Powyższe kwestie dobrze przedstawione są w tabeli stworzonej przez Luca Vitali (poniżej), ilustrującej artykuł jego autorstwa pt. Skype for Business and Microsoft Teams Scenarios Matrix.

Wymagania licencji SfB i Teams

Wymagania licencji SfB i Teams

Pozostaje jeszcze kwestia obecnie wykorzystywanych możliwości Skype for Business. Microsoft zapewnił o zaimplementowaniu wszystkich funkcji do Teams, ale proponuję zweryfikowanie naszego obecnego środowiska z poniższą tabelą.

Tabela stworzona przez Luca Vitali i dostępna w jego artykule pt. Skype for Business and Teams features comparison table.

Możliwości Skype for Business

Zmiana Skype na Teams

Jeśli miałbym wprost odpowiedzieć na pytanie, czy aplikacja Teams jest gotowa by zastąpić Skype, to odpowiedź musiałaby brzmieć: to zależy. Prosta odpowiedź w tym momencie nie jest możliwa, ponieważ zależy to od obecnego środowiska Skype w organizacji.

Dla zwykłego użytkownika, który na co dzień korzysta z komunikatora jako uzupełnienia możliwości Outlooka, pisząc na czacie, prezentując pulpit czy rozmawiając na spotkaniu, Teams z całą pewnością będzie wystarczający. Inną kwestią jest zaspokojenie potrzeb użytkownika Skype za pomocą Teams. Tak jak pisałem wcześniej, niektóre opcje nie istnieją lub muszą być realizowane z wykorzystaniem innych aplikacji. Telefony na-biurkowe, które doskonale działały ze Skype for Business, mogą okazać się niekompatybilne z Teams i konieczna może być ich wymiana na nowsze modele.

W tym scenariuszu przystosowanie Teams wymaga nakładów finansowych lub zmiany podejścia użytkownika do pracy. Oczywiście Teams jako aplikacja oferuje wiele możliwości, które w drodze kompromisu mogą osłodzić część zmian, jakie ze sobą niesie. Niestety doskonale znam przypadki, w których ciężko będzie zmienić przyzwyczajenia niektórych osób J

Z perspektywy administratora polecę tutaj ponownie przejrzeć tabelę z funkcjami, jakie są dostępne w zależności od wykorzystywanego środowiska oraz zweryfikować licencję. Warto sprawdzić, czy przejście do Teams to tylko kwestia instalacji klienta, czy jednak wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, migracją i zmianą sposobu realizacji niektórych funkcji.

Podziel się

Autor: Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

Specjalista Office 365 | Trener | Konsultant

W ostatnich latach realizuje projekty związane z systemami do komunikacji. Wdraża, migruje, wprowadza dobre praktyki oraz realizuje programy adopcji nowych technologii w firmach. Ponadto uczestniczy w spotkaniach biznesowych dotyczących dalszego rozwoju platform i narzędzi komunikacyjnych. Jego ulubionymi tematami są projekty edukacyjne (szkolenia i warsztaty) dla użytkowników oraz administratorów z zakresu pracy z wykorzystaniem narzędzi, tj. Teams, Skype for Business, Exchange. Poszerza swoją wiedzę z obszaru IT, aby pomóc klientom w transformacji organizacji od tradycyjnego rynku do nowoczesnego Cloud Environment.

Jest przekonany, że bycie Inżynierem jest procesem, nie stanowiskiem.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Spotkania (Teams Meeting) doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzebujemy przedyskutować coś w ramach zespołu, ale co w sytuacji, gdy musimy zorganizować spotkanie ze zdecydowanie większą liczbą uczestników i chcemy zachować kontrolę nad nim? Paweł Czarnecki wyjaśnia, jak może nam pomóc Microsoft Teams.

Teams Web Scheduler

Teams Web Scheduler

Jak tworzyć spotkania, nie posiadając dostępu do programu Outlook i nie widząc ikony kalendarza w Microsoft Teams? Z pomocą przychodzi Teams WebScheduler. Paweł Czarnecki pokazuje krok po kroku, jak przygotować takie rozwiązanie.

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

Przeładowana skrzynka pocztowa? Z pomocą przychodzi APN Mail Archives. Aplikacja ta tworzy kopię wiadomości z serwera pocztowego oraz przetwarza zgromadzone elementy i odciąża skrzynki użytkowników dzięki politykom archiwizacji. Paweł Czarnecki objaśnia możliwości, jakie daje system do backupu i archiwizacji poczty.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]