Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

Aleksandra Strusiewicz

Dynamiczne generowanie pakietów SSIS
Sierpień 9, 2018 Katarzyna Sobczak
Script Task

Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

W dzisiejszym świecie, gdzie na każdym kroku dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane, prędzej czy później trzeba zmierzyć się z zagadnieniem ich integracji – posiadania w jednym miejscu danych z różnych systemów źródłowych, aby zapewnić jednolity widok danych. Tak powstała koncepcja procesu ETL. Jednym z narzędzi umożliwiających implementację tego procesu jest Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), gdzie użytkownik tworzy pakiety wraz z odpowiednimi komponentami i przepływami między nimi, korzystając z intuicyjnego interfejsu. W niniejszym artykule pokażę w jaki sposób ręcznie utworzyć taki prosty pakiet oraz jak można zautomatyzować ten proces, gdy chcemy przeładować dane z wielu tabel źródłowych.

Na początek spróbujmy ręcznie utworzyć i skonfigurować prosty pakiet. Zanim jednak przystąpimy do pracy, niezbędne jest przygotowanie środowiska deweloperskiego:

 1. Instalacja i uruchomienie programu SSDT-BI (SQL Server Data Tools for BI) w wybranej wersji (poniższy przykład przygotowano dla wersji 2015).
 2. Utworzenie projektu o typie „Integration Services Project” wraz z jednym, pustym pakietem o domyślnej nazwie „Package.dtsx”.

Należy ustawić odpowiednią wartość parametru „TargetServerVersion” we właściwościach projektu (w tym wypadku wybrano opcję „SQL Server 2016) oraz wyłączyć 64-bitowy tryb uruchamiania.

Po wykonaniu wymienionych czynności możemy przejść dalej i wykonać następujące kroki:

 1. Krok 1: Utworzyć połączenia do bazy źródłowej i docelowej
 2. Krok 2: Utworzyć zadanie ładowania danych
 3. Krok 3: Uruchomić przygotowany pakiet

A więc do dzieła.

KROK 1: Utworzyć połączenia do bazy źródłowej i docelowej

Najpierw musimy utworzyć i skonfigurować połączenie do źródłowej bazy danych, żeby wiedzieć skąd ładujemy dane – można to zrobić na poziomie pakietu lub całego projektu. W tym wypadku skorzystajmy z tej pierwszej możliwości i dodajmy nowe połączenie typu „OLE DB”, ponieważ naszym źródłem będzie baza danych Microsoft SQL Server:

Po utworzeniu połączenia do bazy źródłowej warto jest zmienić domyślnie wygenerowaną nazwę – na przykład na „SOURCE”.

Skoro wiemy już skąd ładujemy dane, ustalmy dokąd mają zostać załadowane. W tym celu wystarczy wykonać te same czynności co dla połączenia do źródła (z racji tego, że naszą bazą docelową jest również baza Microsoft SQL Server), w definicji połączenia wskazując bazę docelową i zmieniając domyślnie wygenerowaną nazwę połączenia np. na „DESTINATION”.

KROK 2: Utworzenie zadania przeładowania danych

Po zdefiniowaniu połączeń możemy już określić, która tabela ma zostać przeładowana z bazy źródłowej do docelowej. Posłużymy się do tego komponentem „Data Flow Task”, które w prosty sposób umożliwia przeładowanie danych z jednej tabeli do drugiej:

Wystarczy tylko dodać i skonfigurować komponenty „OLE DB Source” oraz „OLE DB Destination”:

KROK 3: Uruchomić przygotowany pakiet

Tak skonfigurowany pakiet wystarczy uruchomić i sprawdzić czy dane zostały załadowane do bazy docelowej.

I gotowe!

Jak widać, powyższe czynności nie są skomplikowane, ale konieczne jest wykonanie ich dla każdej przeładowywanej tabeli źródłowej. Dlatego, gdy mamy wiele obiektów, z których chcemy pobrać dane, warto poświęcić czas na przygotowanie mechanizmu dynamicznego generowania pakietów SSIS, co obejmuje:

 1. Przygotowanie szablonu pakietu, na podstawie którego będą dynamicznie generowane pakiety – parametryzacja statycznego pakietu, który utworzyliśmy ręcznie,
 2. Utworzenie nowego pakietu-generatora, który:
  • Pobierze listę tabel do przeładowania z tabeli źródłowej do docelowej,
  • Dla każdej tabeli wykona skrypt, który nadpisze nazwę tabeli w konfiguracji szablonu, dynamicznie odświeży mapowanie kolumn między komponentem źródłowym i docelowym, a następnie wykona wygenerowany pakiet.

ETAP 1: Przygotowanie szablonu pakietu

Najpierw zmodyfikujmy utworzony przez nas pakiet „LoadData.dtsx”, wykonując następujące czynności:

 1. Dodajmy zmienną pakietową o nazwie „TableName”, którą zainicjalizujemy wartością z nazwą tabeli źródłowej:
 1. Skonfigurujmy komponenty „OLE DB Source” i „OLE DB Destination”, by korzystały z wartości podanej w zmiennej:

ETAP 2: Utworzenie pakietu-generatora

Mając tak przygotowany pakiet, który użyjemy jako szablon, możemy utworzyć pakiet do dynamicznego generowania pakietów. Należy umieścić w nim następujące elementy:

 1. Komponent typu „Execute SQL Task”, który pobierze nam listę tabel do przeładowania z bazy źródłowej do docelowej (w tym miejscu przyjmijmy założenie, że tabele istnieją w docelowej bazie danych):
 1. Komponent typu „Foreach Loop Container” – pętlę do przetworzenia wszystkich elementów:
 1. Komponent typu „Script Task”, który wykona proces generowania i uruchamiania pakietu:

#region Namespaces
using System;
using System.Data;
using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime;
using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline;
using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper;
using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper;
using System.Windows.Forms;
#endregion
public void Main()
{
//Variables declaration
    Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Application generator;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Package package;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.MainPipe dft;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.TaskHost th;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.IDTSComponentMetaData100 sourceComponent;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.CManagedComponentWrapper sourceComponentInstance;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.IDTSComponentMetaData100 destinationComponent;
    Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.CManagedComponentWrapper destinationComponentInstance;

    //Variables initialization
    generator = new Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Application();
    package = generator.LoadPackage("D:\\ETL\\LoadData.dtsx", null);

    //Package parameter set
    package.Parameters["TableName"].Value = Dts.Variables["User::TableName"].Value.ToString();

    //Data Flow Task configuration
    Executable e = package.Executables[0];
    th = e as Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.TaskHost;
    dft = th.InnerObject as Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper.MainPipe;

    //Source Component configuration
    sourceComponent = dft.ComponentMetaDataCollection["OLE DB Source"];
    sourceComponentInstance = sourceComponent.Instantiate();
    if (sourceComponent.RuntimeConnectionCollection.Count > 0)
    {
sourceComponent.RuntimeConnectionCollection[0].ConnectionManager = DtsConvert.GetExtendedInterface(package.Connections["SOURCE"]);
       sourceComponent.RuntimeConnectionCollection[0].ConnectionManagerID = 
package.Connections["SOURCE"].ID;
    }
    sourceComponentInstance.AcquireConnections(null);
    sourceComponentInstance.ReinitializeMetaData();
    sourceComponentInstance.ReleaseConnections();

    //Destination Component configuration
    destinationComponent = dft.ComponentMetaDataCollection["OLE DB Destination"];
    destinationComponentInstance = destinationComponent.Instantiate();
    if (destinationComponent.RuntimeConnectionCollection.Count > 0)
    {
destinationComponent.RuntimeConnectionCollection[0].ConnectionManager = DtsConvert.GetExtendedInterface(package.Connections["DESTINATION"]);
destinationComponent.RuntimeConnectionCollection[0].ConnectionManagerID = package.Connections["DESTINATION"].ID;
    }
    destinationComponentInstance.AcquireConnections(null);
    destinationComponentInstance.ReinitializeMetaData();
    destinationComponentInstance.ReleaseConnections();

    //Columns mapping
    IDTSOutputColumnCollection100 SourceColumns = sourceComponent.OutputCollection[0].OutputColumnCollection;
    IDTSInput100 DestinationInputCollection = destinationComponent.InputCollection[0];
    IDTSVirtualInput100 DestinationVirtualInput = DestinationInputCollection.GetVirtualInput();
    foreach (IDTSVirtualInputColumn100 column in DestinationVirtualInput.VirtualInputColumnCollection)
    {
    	destinationComponentInstance.SetUsageType(
destinationComponent.InputCollection[0].ID, 
DestinationVirtualInput, 
column.LineageID, 
DTSUsageType.UT_READONLY
);
    }
    for (int i = 0; i < DestinationInputCollection.InputColumnCollection.Count; i++)
    {
    	string dstColumnName = DestinationInputCollection.InputColumnCollection[i].Name;
       if (
       	!DestinationInputCollection.ID.Equals(null) 
           && !DestinationInputCollection.InputColumnCollection[dstColumnName].ID.Equals(null) 
           && !DestinationInputCollection.ExternalMetadataColumnCollection[dstColumnName].ID.Equals(null)
         )
       {
          destinationComponentInstance.MapInputColumn(
                          DestinationInputCollection.ID,
DestinationInputCollection.InputColumnCollection[dstColumnName].ID,                        DestinationInputCollection.ExternalMetadataColumnCollection[dstColumnName].ID
                                );
       }
    }

    //Package execution
    package.Execute();
    package.Dispose();
    Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success;
}

Tak przygotowany pakiet wystarczy uruchomić i sprawdzić, czy dane zostały załadowane do bazy docelowej:

U mnie działa.

Oczywiście, pokazany scenariusz dynamicznego generowania pakietów jest bardzo prosty. Pobieraliśmy dane tylko z jednego źródła do jednej bazy docelowej oraz przyjęliśmy założenie, że tabele już istnieją w bazie docelowej. A teraz wyobraźmy sobie, że przy pomocy takiego generatora możemy w ramach jednego procesu:

 • obsługiwać obiekty z różnych baz źródłowych, mało tego – nawet z różnych platform bazodanowych i plików płaskich,
 • ładować dane wielowątkowo, aby zoptymalizować czas pobierania danych ze źródeł,
 • decydować o trybie ładowania poszczególnych obiektów – czy za każdym razem mają być pobrane wszystkie dane (ładowanie pełne) czy tylko ich podzbiór (ładowanie przyrostowe),
 • automatycznie generować tabele w bazie docelowej zgodne ze strukturą tabeli źródłowej oraz skompresowane.

A wszystko to w prosty sposób konfigurowalne przez użytkownika z możliwością śledzenia poszczególnych etapów wykonania. Brzmi ciekawie? Wszystko to, co opisano powyżej, zostało zaimplementowane w narzędziu APN_ETL. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Podziel się

Autor: Aleksandra Strusiewicz

Aleksandra Strusiewicz

Aleksandra Strusiewicz

Konsultant SQL Server. Od ponad 5 lat ściśle związana z technologiami Microsoft SQL Server. W trakcie swojej kariery zawodowej realizowała wiele projektów bazodanowych dla klientów z branży spożywczej, energetycznej, logistycznej, ubezpieczeniowej, budowlanej i bankowej. Znajomość specyfiki danej branży pozwala jej na szersze spojrzenie na wyzwania z którymi spotyka się u naszych klientów. Jako konsultant SQL wyspecjalizowała się w procesie ETL. Jest autorką innowacyjnych narzędzi APN BI Tools usprawniających prace programistyczne administratorów i deweloperów SQL oferowanych klientom APN Promise.

Zespół: Business Intelligence

Ostatnie artykuły autora

Pobieranie danych z kanałów RSS do bazy danych za pomocą pakietu SSIS

Pobieranie danych z kanałów RSS do bazy danych za pomocą pakietu SSIS

Aleksandra Strusiewicz pokazuje w jaki sposób pobrać do bazy danych dane z kanału RSS za pomocą pakietu SSIS. Takie rozwiązanie jest efektywne w działaniu i proste do przygotowania.

Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

Obecnie prędzej czy później trzeba zmierzyć się z integracją danych – tak powstała koncepcja procesu ETL. Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) pozwala tworzyć pakiety wraz z odpowiednimi komponentami i przepływami. Artykuł pokazuje jak ręcznie utworzyć taki pakiet i jak zautomatyzować ten proces.

Skontaktuj się z Aleksandrą

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!