Electron – piękne aplikacje desktopowe

Mateusz Chodkowski

Electron – piękne aplikacje desktopowe
14 czerwca, 2017 Katarzyna Sobczak

Electron – piękne aplikacje desktopowe

Wygląd aplikacji desktopowych nie musi kojarzyć się z latami dziewięćdziesiątymi. Poniżej pokazuję jak stworzyć piękną aplikację przy pomocy Electron.

Tworzenie aplikacji desktopowych przez wiele lat kojarzyć się mogło z widokami podobnymi do tych poniżej:

Funkcjonalność jest spełniona, klient jest zadowolony a kompleksowe, złożone operacje wykonują się pod spodem. Problem w tym, że wygląd takich aplikacji przywołuje w pamięci lata dziewięćdziesiąte. Czy desktop już zawsze będzie wyglądał źle? A co jeśli…

Gdyby dziś przyszedł do Ciebie klient i chciał aplikację na desktop, która musi wyglądać pięknie i przyciągać wzrok, to zaproponowałbyś coś takiego? Raczej nie. Raczej myślałbyś co zrobić, żeby uatrakcyjnić jakoś produkt – o tym jest ten wpis.

To może WPF’a albo Windows 10 App?

Sam miałem okazję pisać zarówno aplikacje WPF, jak i różne rozwiązania na Windows Phone i Windows dla wersji 8/8.1. Wyliczanie wad mogłoby zająć dość długo, pokuszę się o kilka kluczowych spraw: nieczytelna i niezbyt wygodna składnia XAML, ograniczenia języka i biblioteki, skomplikowany binding i trudności z przełożeniem projektu graficznego na efekt końcowy.

Aplikacja w jednej z tych technologii zmarnuje wiele godzin pracy programisty, bo nie są one stworzone do tworzenia projektów żywych i atrakcyjnych graficznie (co najwyżej czytelnych i przejrzystych). W tym wypadku to kwestia wyboru narzędzi, a te wspomniane wyżej zdają się nie spełniać do końca wymagań. Dodatkowo obie wspomniane wcześniej technologie obsługują tylko systemy Windows – to zawęża możliwości…

Do rzeczy

Zastanówmy się co chcemy osiągnąć:

  • Chcemy żeby aplikacja była atrakcyjna wizualnie
  • Chcemy łatwości przeniesienia projektu graficznego wykonanego na przykład w Photoshopie na kod
  • Chcemy szerokiego wsparcia społeczności i komfortu programowania aplikacji
  • Chcemy dostępnych i działających bibliotek najróżniejszego rodzaju, które przyśpieszą pracę nad aplikacją

Zatrzymajmy się nad pierwszym punktem – jeśli chcesz mieć coś interaktywnego i ładnego jako aplikację, to bez wątpienia wybierasz aplikację sieci web. Szablon wykona grafik, koder przerobi to na HTML i CSS oraz animacje, programista doda niezbędną logikę. Czemu nie pójść w tym kierunku? Gdybym tylko miał jakiś prosty sposób na hostowanie strony internetowej i trzymanie jej w okienku – klient byłby zachwycony.

Electron

Będziesz potrzebował zainstalowane node.js. Jeśli znasz już trochę node’a oraz npm, to załapiesz błyskawicznie w czym rzecz.

Na początku napisz swoją stronę internetową tak, jakbyś pisał normalnie aplikację: utwórz jakiś index.html, style CSS i inne potrzebne rzeczy. Jeśli do czegoś potrzebujesz jQuery lub zewnętrznych bibliotek, to powstrzymaj się na chwilę z ich dodawaniem.

Jeśli twoja aplikacja potrzebuje jQuery lub innych bibliotek języka JavaScript, spróbuj znaleźć i dodać je przez npm. Otwórz konsolę/terminal w folderze z twoją stroną i wpisz:


npm install jquery 
npm install --save-dev electron 
npm install electron 
npm install electron-log

Jeśli nie znasz npm, to na pewno znajdziesz coś ciekawego w sieci na ten temat – polecam sprawdzić, jeśli chcesz być na czasie z technologiami web.

Do Twojego folderu musimy dodać teraz dwa ważne pliki. Pierwszy z nich to package.json (mógł się utworzyć automatycznie) – możesz wzorować się na tym:


{ 
 "name": "myApp", 
 "version": "0.0.1", 
 "main": "electronStart.js", 
 "dependencies": { 
 "electron-remote": "^1.1.2", 
 "electron-storage": "^1.0.7", 
 "electron-log":"^2.2.4", 
 "jquery": "^3.2.1" 
 } 
 }

W przypadku, kiedy zainstalowałeś biblioteki inne niż jQuery, pamiętaj dopisać je i ich wersje w sekcji dependencies. W takim przypadku za wpisem z jquery dodajemy przecinek i kolejną linię, w której piszemy według wzorca:


"nazwa-paczki": "^1.2.3"

Gdzie oczywiście “1.2.3” to numer wersji pobranej z npm paczki. W przypadku, gdy nie znasz numeru wersji, zawsze możesz wywołać jedną z metod pokazujących zainstalowane paczki i ich wersje:


npm list

lub dla paczek zainstalowanych globalnie:


npm list -g

Drugim plikiem będzie wspomniany electronStart.js – na razie możesz go spokojnie skopiować stąd (jeśli twój główny html nazywa się inaczej niż “index.html” – podmień tę wartość!).

Teraz we wcześniej uruchomionej konsoli możemy wpisać:


electron .\

…i już nasza strona internetowa zagościła w okienkach!

Co właściwie się stało?

Electron wziął stronę internetową, którą mu podaliśmy, zahostował ją lokalnie i wrzucił w okienko. Co ciekawe, teraz z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie np. uruchamiać pliki .bat i wykonywać instrukcje w konsoli (ale to już temat na osobny post).

Z czym to się je?

A co jeśli chcielibyśmy teraz dodawać nowe pliki JavaScript do naszej aplikacji? Dodajemy je zwyczajnie za pomocą elementu script.

Rzućmy jeszcze okiem na electronStart.js. Plik ten odpowiada za załadowanie odpowiednich zależności, ustawienia okna (lub okien) oraz zachowanie w przypadku różnych zdarzeń. Ciekawsze fragmenty:


win = new BrowserWindow({ 
   width: 1000, 
   height: 600, 
   webPreferences: { 
      nodeIntegration: true 
   } 
 })

Odpowiada za utworzenie nowego okna, mamy tu rozmiary, ten konstruktor pozwala też na przemycenie większej liczby szczegółów dotyczących okna.


win.loadURL(url.format({ 
   pathname: path.join(__dirname, 'index.html'), 
   protocol: 'file:', 
   slashes: true 
 }))

Wskazuje który plik ma być załadowany do okna”.


win.webContents.openDevTools()

Uruchamia w oknie narzędzia developerskie chromium (identyczne jak np. w Google Chrome). Jeśli nie chcesz ich uruchamiać, zwyczajnie usuń tę linię.


win.setMenu(null);

Pozwala na ustawienie górnego menu okna. Aby stworzyć własne menu i jego obsługę warto udać się tutaj.

Deploy

Kiedy skończysz aplikację, deploy okazuje się zaskakująco prosty:


npm install electron-packager -g 

electron-packager ./ --all --overwrite

W efekcie uzyskamy gotowe paczki z plikami .exe dla Windowsa 32 i 64 bitowego oraz odpowiedniki dla Linuxa.

Teraz wystarczy zrobić ładny instalator i aplikacja jest już gotowa!

Przykłady wykorzystania

Przedstawiona w artykule technika jest wykorzystywana przez wiele aplikacji, z których korzystamy na co dzień. Są to między innymi Visual Studio Code, Slack, GitHub Desktop, PhoneGap czy GitKraken.

Visual Studio Code
Slack
programowanie

Podziel się

Autor: Mateusz Chodkowski

Mateusz Chodkowski

Mateusz-Chodkowski

Programista .NET i SharePoint, twórca aplikacji front-end i projektant procesów WEBCON BPS. Fascynatem programowania w .NET oraz JavaScript, projektant i entuzjasta cyfryzacji “papierowych” procesów biznesowych, a prywatnie miłośnik historii oraz rysunku.

Ostatnie artykuły autora

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Cyfryzacja papierowych procesów, poza licznymi zaletami, wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak migracja archiwalnych danych. Co zrobić z archiwalnymi danymi? Jak w prosty sposób migrować archiwalne dane do procesu WEBCON BPS?

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]