Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?

Łukasz Piotrowicz

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?  
20 lipca, 2020 paulinamarszalek

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?

Na początku należy poruszyć kwestię – skąd i dlaczego w środowisku analitycznym, które z zasady powinno być uporządkowane i czytelne, pojawia się chaos?

Przedsiębiorstwa dzięki analityce biznesowej, budują swoją przewagę rynkową, ale to właśnie często jej wysoka dostępność dla użytkowników biznesowych w połączeniu z bogatą liczbą funkcjonalności mogą wprowadzić pewien nieład w środowisku analitycznym.

Często ten na początku niewinnie wyglądający nieład z czasem przeradza się w chaos. Najczęściej możemy zaobserwować go w takich obszarach, jak: Ludzie, Procesy, Dane i Technologia. W wielu organizacjach pojawia się brak odpowiedzialności biznesowej i technicznej za dane. W środowisku występuje wiele różnych raportów – często nieużywanych i niepotrzebnych. Duża ilość raportów przekłada się na słabszą wydajność środowiska lub konsumuje niepotrzebnie licencje. Organizacja przestaje mieć kontrolę nad danymi – pojawia się problem z określeniem istotności danych. Wzrastająca liczba źródeł danych, różnorodność formatów, zmienność w czasie, ma wpływ na to, iż pracownicy tracą zaufanie do danych – pojawia się brak tak zwanej jednej wersji prawdy. Na koniec dochodzi zamieszanie związane z dowolnością wizualizacji i brakiem spójności pomiędzy raportami.

Aby zmienić ten stan rzeczy i przywrócić ład w środowisku analitycznym należy pomyśleć o wprowadzeniu pewnych rozwiązań systemowych, które niewielkim kosztem można uruchomić w organizacji. Często w takiej sytuacji może pomóc zaufany partner, który ma doświadczenie ze środowiskami analitycznymi na różnym etapie ich rozwoju. Wiedza zespołu wynikająca z setek projektów analitycznych jest tutaj bezcenna – bo po co uczyć się na własnych błędach.

Zmiany można wprowadzać stopniowo, zaczynając od jasnego określenia stanowisk ról w całym procesie. Przypisanie odpowiedzialności jest najważniejszym elementem, gdy już wszystkie elementy znajdą swojego gospodarza, trzeba zbadać potrzeby biznesowe i określić ich priorytety. Nie można również zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniego przepływu wiedzy.

Kolejnym wyzwaniem jest wpisanie analityki w odpowiednie procesy biznesowe. Warto zdefiniować procesy wchodzące w skład głównych procesów: zarządczych, operacyjnych i pomocniczych oraz przypisać do nich wspierające analizy. Należy określić występujące typy raportów, kokpitów, ich formaty i wizualizacje, częstotliwość odświeżania i publikacji, aby zadbać o spójność całości.

Dane są paliwem dla nowoczesnych organizacji. Warto więc zadbać o ich jakość. Firmy powinny wiedzieć, które grupy danych są istotne i trzeba szczególnie o nie zadbać, zapewniając bezpieczeństwo, wydajność i dostępność w razie awarii. Kto za dane odpowiada biznesowo i jakich pojęć biznesowych te dane dotyczą. Nie można zapomnieć, że bardzo istotną rolę w zarządzaniu danymi odgrywają metadane. Pomocne są tu nowoczesne rozwiązania do zarządzania bazami danych, jakością danych i ich przepływem. Z naszego doświadczenia wynika, że wiele kwestii można w organizacjach usprawnić bez ponoszenia wysokich kosztów.

Powszechność systemów, rozwiązań i aplikacji ma wpływ na środowisko analityczne. Spotykamy się ze środowiskami lokalnymi, chmurowymi, hybrydowymi. Pracownicy mają dostęp do bezpłatnych wersji, które wykorzystują w ramach działu i czasem w brew architekturze korporacyjnej. Często spotykamy się z kilkoma rozwiązaniami analitycznymi w ramach jednej organizacji. Nie daje to spać spokojnie pracownikom IT, jednak biznes nie znosi pustki, firmy istnieją po to, żeby zarabiać pieniądze, a pracownicy mają wydajnie wspomagać ten proces. Dlatego pracownicy szukają nowych lepszych rozwiązań z chęcią, jak najmniejszego angażowania IT. Czasem jednak w organizacji trzeba przejrzeć architekturę i zastanowić się, czy na pewno “darmowe” rozwiązanie jest tym najtańszym, czy system w infrastrukturze lokalnej jest tym najbezpieczniejszym, a rozwiązanie w chmurze najbardziej elastycznym. Należy pamiętać, że brak odpowiedzialności za architekturę może doprowadzić do takiego stanu, że późniejsze wyjęcie jednego klocka może rozsypać całą układankę.

Jak w pełni poradzić sobie z powyższymi wyzwaniami? Z jednej strony można wspomagać się nowoczesną technologią klasy Data Governance. Z drugiej strony można podejść do tematu ewolucyjnie bez radykalnych zmian.

W APN Promise zaczynamy najczęściej od przeprowadzenia audytu, który w uporządkowany sposób pokazuje szanse i zagrożenia istniejące w środowisku, przedstawia wytyczne i zalecaną konfigurację oraz kreśli wizję rozwoju środowiska analitycznego. Jest dla nas priorytetem, aby w postaci transferu wiedzy przekazać te wszystkie informacje kluczowym pracownikom w postaci najlepszych praktyk związanych ze środowiskiem analitycznym Microsoft i różnymi rozwiązaniami wchodzącymi w jego skład.

Nasi klienci podkreślają, że przy wprowadzaniu ładu w środowisku analitycznym bezcenne jest doświadczenie zespołu. Jeżeli chcesz się o tym przekonać, to zapraszamy do konsultacji i działania z nami. Jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą, aby Twoja organizacja zyskała jak najlepsze rozwiązanie dopasowane do konkretnych potrzeb.

Dowiedz się więcej, jak radzić sobie z chaosem w środowisku analitycznym.

Umów się z nami na bezpłatne konsultacje

Podziel się

Autor: Łukasz Piotrowicz

Łukasz Piotrowicz

Business Solutions Consultant w APN Promise

Ekspert w dziedzienie przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę. Przez 9 lat doradzał  klientom, jak zwiększać ich przychody i wydajność, obniżać koszty oraz ryzyko. Dostarczał technologie klasy Business Intelligence oraz Financial Performance Management takich vendorów, jak SAP i IBM.  Dodatkowo dzięki autorskiemu rozwiązaniu klasy Data Governance zapewnił klientom możliwość dbania o jakość i zgodność danych. Ostatnie 3 lata był również zaangażowany w podnoszenie świadomości klientów na temat technologii no-code, ułatwiającej transformację cyfrową organizacji bez konieczności programowania. Nie są mu obce również rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń końcowych (Unified Endpoint Management) oraz podnoszące wydajność sił sprzedażowych (Sales Performance Management). Zdobył również doświadczenie w zakresie rachunkowości i prawa handlowego, które wyniósł z 10 letniej pracy w kancelarii doradztwa podatkowego. Łukasz ukończył studia wyższe związane z finansami, rachunkowością, a także z wyceną nieruchomości, jednak jego serce jest ściśle związane z nowoczesnymi technologiami.

Umów się na bezpłatne konsultacje.

Ostatnie artykuły autora

Business Intelligence Masters!

Business Intelligence Masters!

Aby nakreślić kierunki przyszłych działań warto przeanalizować sytuację, w której znajdujemy się obecnie. W opinii wielu ekspertów mosty zostały spalone i nie ma już drogi powrotu do tego, co było. Co zatem czeka nas w przyszłości? Na to pytanie szuka odpowiedzi Paweł Huryn.

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?  

Jak sobie poradzić z chaosem w środowisku analitycznym?  

Skąd i dlaczego w środowisku analitycznym pojawia się chaos? Jak sobie z nim poradzić? Na te pytania odpowiedzi szuka Łukasz Piotrowicz.

Analityka w dobie kryzysu

Analityka w dobie kryzysu

Analityka w dobie kryzysu Obecny kryzys jest wyjątkowy. Znaczna część społeczeństwa musiała zmienić swoje przyzwyczajenia i pozostać w izolacji. Wzrósł popyt na podstawowe dobra: jedzenie, środki czystości i lekarstwa, spadło natomiast dramatycznie zapotrzebowanie na usługi, produkty luksusowe. Obecną sytuację analizuje Łukasz Piotrowicz.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]