Koniec wsparcia Windows 7

Magdalena Porębska, Norbert Krzepicki

Koniec wsparcia Windows 7
1 października, 2019 APN Promise SA

14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows 7.

Koniec wsparcia – co to oznacza dla użytkowników i organizacji?

Wsparcie techniczne i aktualizacje Microsoft gwarantują, że używany system operacyjny jest bezpieczny. Windows Update obejmuje aktualizacje sterowników i komponentów systemowych, a także zabezpieczeń systemu Windows. To właśnie one są kluczowe dla bezpieczeństwa stacji roboczych, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo organizacji.

Po 14 stycznia 2020 roku zmienią się zasady wsparcia technicznego Microsoft dla systemu Windows 7. Oznacza to przede wszystkim, że aktualizacje związane z bezpieczeństwem, tzw. Security Updates, nie będą już bezpłatne, a bez wykupienia dodatkowych aktualizacji stacje robocze użytkowników nie będą w pełni chronione.

 Windows 10 Upgrade

Alternatywą dla płatnych poprawek bezpieczeństwa jest migracja do wspieranego i rozwijanego przez Microsoft systemu operacyjnego Windows 10.

Obecnie Microsoft proponuje Klientom biznesowym migrację do systemu operacyjnego Windows 10 w ramach umów licencjonowania grupowego jako zakup licencji typu upgrade albo subskrypcji na użytkownika lub urządzenie. Daje to prawo do zainstalowania i uruchomienia Windows 10 na komputerach z uprawniającym systemem operacyjnym. Podwyższenia wersji systemu operacyjnego można dokonać również poprzez zakup nowych urządzeń z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Należy pamiętać jednak o systemowych wymaganiach sprzętowych. Microsoft zaleca, aby nie instalować nowego oprogramowania na starszych urządzeniach z uwagi na możliwy brak kompatybilności lub obniżoną funkcjonalność[1].

Windows OEM – prawo do obniżenia wersji

Klienci, którzy skorzystali z prawa do obniżenia wersji preinstalowanego systemu operacyjnego Windows 10 również powinni przygotować się do migracji.

Zgodnie z zapisami postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft dla systemu operacyjnego Windows[2]:

[…] 7. Prawa do korzystania ze starszych wersji. Jeśli Licencjobiorca nabył od producenta lub instalatora urządzenie, na którym zainstalowano wstępnie wersję Professional systemu Windows, wówczas taki Licencjobiorca ma prawo do korzystania z wersji systemu Windows 8.1 Pro lub Windows 7 Professional, ale tylko przez okres świadczenia przez Microsoft usług wsparcia w zakresie takiej wcześniejszej wersji systemu operacyjnego, jak określono w […] Zestawieniu dotyczącym cyklu życia systemu Windows[3].

Migracja na dużą skalę

W przypadku organizacji liczącej minimum kilkaset stacji roboczych, kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie procesu migracji. Z naszego doświadczenia wynika, że ważnymi do przeanalizowania obszarami, na które migracja do Windows 10 może mieć wpływ, są np.:

  • Najważniejsze aplikacje i systemy biznesowe
  • Analiza planu zachowania ciągłości biznesu pod kątem architektury IT
  • Budżet na potencjalne zakupy potrzebnych licencji
  • Dostępność zespołu IT w kontekście realizacji zadań bieżących

 

Bądź gotów na zmiany i skorzystaj z doświadczenia i wiedzy specjalistów.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami pisząc na adres solutions@promise.pl.

 

Źródła:

[1] Microsoft, Okres pomocy technicznej dla systemu Windows 7 skończy się 14 stycznia 2020 r.

[2] Microsoft, Microsoft License Terms

[3] Microsoft, Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows

Podziel się

Autor: Magdalena Porębska

Magdalena Porębska

Konsultant SAM

Konsultant Software Asset Management z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień wspiera klientów w rozwiązywaniu problemów z zakresu licencjonowania oprogramowania Microsoft, chętnie dzieląc się przy tej okazji wiedzą i doświadczeniem. Jej nadrzędnym celem we współpracy z klientami jest optymalizacja wykorzystania licencji i infrastruktury.

Prywatnie uwielbia podróżować i pasjonuje się dzikimi kotami.

Ostatnie artykuły autora

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Z dniem 14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie wspierać system Windows Server 2008 i 2008 R2 w zakresie dostarczania regularnych darmowych aktualizacji zabezpieczeń. Nieaktualny system Windows Server może narazić organizację na straty wynikające z wykorzystania luk w bezpieczeństwie przez osoby nieupoważnione.

Koniec wsparcia Windows 7

Koniec wsparcia Windows 7

14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows 7. Oznacza to przede wszystkim, że aktualizacje związane z bezpieczeństwem nie będą już bezpłatne, a bez wykupienia dodatkowych aktualizacji stacje robocze użytkowników nie będą w pełni chronione.

Autor: Norbert Krzepicki

Norbert Krzepicki

Inżynier systemowy

Inżynier systemowy w zespole DataCenter. Specjalizuje się w obszarze zarządzania stacjami roboczymi. Na co dzień wspiera Klientów w realizacji projektów obejmujących wdrożenia i konfigurację System Center Configuration Manager oraz duże migracje do nowych systemów Windows.

Prywatnie miłośnik gier planszowych i majsterkowicz.

Ostatnie artykuły autora

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Z dniem 14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie wspierać system Windows Server 2008 i 2008 R2 w zakresie dostarczania regularnych darmowych aktualizacji zabezpieczeń. Nieaktualny system Windows Server może narazić organizację na straty wynikające z wykorzystania luk w bezpieczeństwie przez osoby nieupoważnione.

Koniec wsparcia Windows 7

Koniec wsparcia Windows 7

14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows 7. Oznacza to przede wszystkim, że aktualizacje związane z bezpieczeństwem nie będą już bezpłatne, a bez wykupienia dodatkowych aktualizacji stacje robocze użytkowników nie będą w pełni chronione.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]