Microsoft Flow

Piotr Bieliński

Microsoft Flow
23 października, 2017 Katarzyna Sobczak

Microsoft Flow

Microsoft Flow jako doskonałe narzędzie do automatyzacji procesów i zadań.

Wprowadzenie

Przez ostatnie dwa lata w usłudze Office 365 pojawiło się wiele ciekawych funkcjonalności: Office Groups, Planner, Teams, StaffHub i inne. Wśród bardziej promowanych znalazły się też takie, które mogły umknąć szerszemu gronu odbiorców i dlatego w poniższym artykule przedstawiam jedną z mniej znanych, a niewątpliwie ciekawych aplikacji wchodzących w skład Office 365 – Microsoft Flow.

Microsoft Flow w Office 365

Flow został wprowadzony w drugiej połowie 2016 roku. Microsoft opisuje narzędzie jako produkt, który ułatwia konfigurowanie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami, a także synchronizowanie plików, uzyskiwanie powiadomień, gromadzenie danych i wykonywanie wielu innych operacji. Postaram się przybliżyć jego działanie i zastosowanie z punktu widzenia użytkownika (aplikacja desktopowa i mobilna), a także opisać możliwości administracyjne.

Jak działa Flow?

Aplikację można uruchomić poprzez kliknięcie odpowiedniego kafelka w portalu użytkownika w Office 365. Do użycia Flow wystarczy mieć identyfikator Microsoft ID, nie jest wymagana subskrypcja Office 365. Dobrym sposobem na poznanie sposobu działania aplikacji oraz związanej z nią terminologii jest skorzystanie z dostępnych w sieci szablonów z predefinowanymi przepływami (flow). Do celów prezentacji wybrałem najczęściej używany przez użytkowników szablon. Wykorzystuje on dwa łączniki (connectors) – do Outlook oraz OneDrive dla Firm, a jego działanie polega na zapisywaniu wszystkich załączników z wiadomości e-mail na dysku OneDrive. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której pojawienie się wiadomości w skrzynce odbiorczej użytkownika jest wyzwalaczem (trigger) uruchamianej operacji – wykonania instrukcji „Zastosuj do każdego” z akcją (action) zapisu załącznika do odpowiedniego folderu na OneDrive.

Opis szablonu

Wybrany szablon można edytować według własnych preferencji. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie nauki tworzenia własnych przepływów.

Edycja szablonu

Wiele możliwości

W chwili pisania tego artykułu dostępnych jest prawie 170 łączników, a ich pełną listę można znaleźć pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/connectors/. Z popularniejszych aplikacji niezwiązanych z Microsoft dostępny jest m.in. Twitter, Facebook, Slack, Dropbox, Trello i Google Calendar. Do budowania przepływów można wykorzystać warunek (if-else), instrukcje (Apply to each i Do-until) i przełącznik(switch). Dzięki powyższym udogodnieniom możliwe jest budowanie nieco bardziej skomplikowanych przepływów niż przedstawiono w poprzednim akapicie. Przykładowe zastosowania to na przykład powiadomienie na telefonie o przyjściu wiadomości od konkretnego klienta i zapisanie załącznika w odpowiedniej bibliotece na Sharepoint, integracja kalendarza Google z Outlookowym z jednoczesną notatką w OneNote lub wysłanie wiadomości e-mail z nowymi tweetami, zawierającymi określone słowo kluczowe. W większości przypadków do codziennego zastosowania wystarczy wybór jednego z wielu dostępnych szablonów, ale dzięki blokowemu przedstawieniu przepływu budowa nowego nie powinna stanowić problemu dla użytkownika końcowego.

Aplikacja mobilna

Korzystanie z Flow jest możliwe również na urządzeniach przenośnych. Aplikacja mobilna jest dostępna do pobrania zarówno w Google Play dla urządzeń z systemem Android, jak i w Apple Store dla urządzeń z iOS. Po pobraniu należy zalogować się na swoje konto Office 365 lub konto Microsoft. Chociaż na urządzeniu mobilnym można wykonywać te same działania, które wykonuje się na komputerze, jednak podczas tworzenia lub edycji przepływów napotkałem problemy z płynnością działania i aplikacja czasami się zawieszała. Podstawowa funkcja aplikacji, czyli wysyłanie powiadomień działa bez zarzutu. Dzięki temu bez konfiguracji konta Outlook czy instalowania aplikacji Facebook możemy otrzymywać powiadomienia o przyjściu nowej wiadomości e-mail lub aktualizacjach na osi czasu.

Czy Flow może być wykorzystany jako integrator powiadomień? Z pewnością tak.

Aplikacja mobilna i powiadomienia

Administrowanie Flow

Do zarządzania Flow powstało osobne centrum administracyjne. Umożliwia ono m.in. zarządzanie środowiskami, które można tworzyć w różnych regionach powiązanych z centrami danych w tej lokalizacji geograficznej, co zapewnia wzrost wydajności. W celu lepszej kontroli udostępniania danych firmowych na zewnątrz organizacji można określić, które aplikacje mogą być wykorzystywane jako łączniki. Służą do tego zasady DLP (Data Loss Prevention Policy). Zasada może na przykład uniemożliwiać publikowanie poufnych danych w serwisach społecznościowych takich jak Twitter. Zasady ochrony przed utratą danych można utworzyć tylko dla wybranych środowisk. W centrum administracyjnym można też zobaczyć użytkowników, którzy korzystają z Flow, wraz z wymienionymi przepływami oraz liczbą przebiegów przypadających na każdy przepływ.

Microsoft Flow jest dostępne w trzech wersjach. Plany taryfowe wraz z ograniczeniami i cenami przedstawiono na poniższym rysunku.

Zestawienie planów Microsoft Flow

Jak widać, jedną z różnic między planami jest częstotliwość sprawdzeń. Oznacza to, że jeśli przepływ zostanie wyzwolony przed upływem określonego czasu od ostatniego przebiegu (np. w wersji bezpłatnej 5 minut), to zostanie on umieszczony w kolejce (do momentu upływu 5 minut).

Istnieją również następujące ograniczenia na każde konto we wszystkich planach:

 • 50 przepływów
 • 15 łączników niestandardowych
 • 20 połączeń na interfejs API i łącznie 100 połączeń

Wersje płatne można wypróbować przez okres 90 dni. Plany usług Dynamics 365 i Office 365, w których jest dostępny Microsoft Flow w wersji bezpłatnej to:

 • Dynamics 365 Enterprise Sales
 • Dynamics 365 Enterprise Field Service
 • Dynamics 365 Enterprise Marketing
 • Dynamics 365 Enterprise Customer Service
 • Dynamics 365 Enterprise Project Service Automation
 • Dynamics 365 Enterprise Operations
 • Dynamics 365 Business Edition Financials
 • Office 365 Business Essentials
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Education
 • Office 365 Education Plus
 • Office 365 Enterprise E1 *
 • Office 365 Enterprise E3 *
 • Office 365 Enterprise E5

Microsoft Flow w Planie 2 dostępny jest w:

 • Dynamics 365 Enterprise, Plan 2
 • Dynamics 365 Enterprise, Plan 1
 • Dynamics 365 Business Edition Plan

Podsumowanie

Flow jest idealnym przykładem pokazującym dynamikę zmian w Office 365. Microsoft coraz bardziej otwiera się na inne systemy i aplikacje, aby umożliwić biznesowym użytkownikom jak najefektywniejszą pracę oraz poprawić wygodę korzystania z wielu rozwiązań niewspółpracujących ze sobą wcześniej.

Użytkowników, którzy chcą szerzej poznać możliwości narzędzia, zachęcam do zapoznania się z pełną dokumentacją, natomiast tym lubiącym być na bieżąco polecam blog.

Podziel się

Autor: Piotr Bieliński

Piotr Bieliński

Piotr Bieliński

Inżynier systemowy

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od dwóch lat w APN Promise, gdzie zajmuje się wdrażaniem i migracją usług komunikacyjnych. W wolnych chwilach pasjonat sportów wytrzymałościowych.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Jak chronić dane wrażliwe w Microsoft 365

Jak chronić dane wrażliwe w Microsoft 365

Piotr Bieliński wyjaśnia czym są dane wrażliwe w rozumieniu Microsoft, jak można je chronić dzięki portalowi Security & Compliance oraz jaką rolę w tym procesie odgrywają typy danych. Krok po kroku pokazuje również jak stworzyć własny typ danych.

Zmiana sposobu logowania z federacji na uwierzytelnianie przekazywane

Zmiana sposobu logowania z federacji na uwierzytelnianie przekazywane

Piotr Bieliński przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces planowania, przygotowania i wdrożenia zmiany polegającej na przejściu z ADFS na Pass-through Authentication w organizacji. Wyjaśnia również na co zwrócić szczególną uwagę i dlaczego testy są tak istotne.

Zwiększenie efektywności w zasięgu ręki

Zwiększenie efektywności w zasięgu ręki

Piotr Bieliński i Monika Kubiak wyjaśniają w jaki sposób narzędzia IT usprawniają pracę w firmie i jak przeprowadzić wdrożenie, aby wykorzystać pełen ich potencjał. Podpowiadają również, jak zmierzyć efektywność tego procesu.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]