Microsoft Teams w Edukacji

Paweł Czarnecki

Microsoft Teams w Edukacji
28 grudnia, 2017 Katarzyna Sobczak

Microsoft Teams w Edukacji

Pojawienie się aplikacji Teams znacznie ułatwi współpracę w placówkach edukacyjnych.

Aplikacja Microsoft Teams została globalnie udostępniona 14 marca 2017 roku. Narzędzie to umożliwia użytkownikowi połączenie wielu usług Office 365, które dotąd wymagały otwarcia kilku okien. Dzięki centralizacji narzędzi do współpracy, Teams ułatwia nam pracę w grupie i komunikację (w tym miesiącu w wybranych krajach uruchomiono nawet funkcjonalność telefoniczną).

Grupy współpracowników w Teams tworzą zespoły (analogicznie do istniejących już od pewnego czasu grup Office), w ramach których rozdziela się dyskusje na kanały, dla których automatycznie tworzone są karty zawierające konwersacje, współdzielone pliki oraz wiki.

Członkowie grup mogą również dodawać nowe karty w zależności od wykorzystywanych usług, dzięki czemu każdy zespół może spersonalizować narzędzie do swoich potrzeb.

Użytkownik może planować i uczestniczyć w spotkaniach online bez potrzeby uruchamiania Outlooka i Skype dla Firm. Aplikacja posiada dostęp do usługi OneDrive, umożliwia podgląd, tworzenie i edycję plików wykorzystując Office Online, co z kolei umożliwia czytanie i edycję dokumentów nawet na tych urządzeniach, na których nie zainstalowano pakietu Office.

Microsoft Teams jest również dostępny dla instytucji edukacyjnych w nieco odmiennej formie. Wykorzystując specyfikę jednostki edukacyjnej i podział użytkowników Office 365 na pracowników administracyjnych, nauczycieli i uczniów umożliwia on stworzenie zespołów z góry założonym poziomem dostępu, analogicznie jak jest to realizowane w Notesie Zajęć OneNote (ClassNotebook).

Za pomocą aplikacji możemy tworzyć zespoły o predefiniowanych poziomach dostępu i możliwości współpracy:

  1. Zespół „zajęcia”, mający na celu usprawnienie współpracy nauczyciel-uczniowie pozwala na utworzenie grupy Office365, w której nauczyciel może edytować zakładki w ramach okna zespołu i tworzyć zadania dla uczniów.
  2. Zespół „społeczności PLC” umożliwia nauczycielom współprace w ramach wspólnej platformy na równych prawach.
  3. Zespół „pracownicy” ma na celu poprawienie możliwości współpracy pracowników administracyjnych w ramach danej jednostki edukacyjnej.
  4. Zespół „wszyscy” to grupa, w której mogą się znaleźć wszyscy pracownicy i uczniowie, chcący współpracować w ramach jednostki edukacyjnej.

Jak widać na poniższym rysunku, nauczyciel może dodać notes zajęć OneNote, w którym – wykorzystując podział nauczyciel/uczeń – przygotowuje materiały do lekcji, prowadzi zajęcia, przydziela zadania domowe czy nawet przegląda notatki uczniów w ramach prowadzonego przedmiotu.

Dodatkowo, w ramach zespołu nauczyciel może utworzyć zadanie/projekt dla swoich uczniów, zdefiniować termin wykonania i rodzaj dokumentu, jaki powinien zostać przysłany przed terminem wykonania.

W przypadku prowadzenia kilku klas lub zajęć przez danego nauczyciela albo uczestniczenia w nich jako uczeń może pojawić się problem dotyczący tego, które zadania i na kiedy powinny zostać wykonane. Na panelu z lewej strony okna znajduje się zakładka Zadania, w której możemy podejrzeć zadania już przez nas utworzone/przypisane do wykonania.

Aplikacje dostępne w ramach usługi Office 365 są wspaniałymi narzędziami do poprawienia i ułatwienia współpracy w organizacji. Niestety przełączanie się pomiędzy oknami przeglądarki może być uciążliwe, a pokrywające się funkcje mogą być mylące dla użytkowników. Microsoft Teams jako narzędzie łączące usługi pakietu Office 365 wraz z możliwością personalizacji i wybrania najczęściej wykorzystywanych komponentów jest aplikacją, której brakowało przez dłuższy czas i w niektórych przypadkach może zastąpić konieczność instalowania na urządzeniu innych aplikacji do komunikacji czy współpracy.

W przypadku jednostek edukacyjnych, Teams może znacznie usprawnić współpracę pomiędzy nauczycielem a uczniami poprzez dostarczenie zintegrowanego narzędzia, jednocześnie zapewniając dostęp do bezpiecznej platformy umożliwiającej komunikację i przechowywanie danych.

Co równie istotne, Microsoft Teams dostępne jest w bezpłatnych planach Office 365 A1 (zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów) nie tylko w wersji przeglądarkowej, ale również jako aplikacja dla Windows i popularnych platform mobilnych. Na stronach edukacyjnych Microsoft można uruchomić testy oraz zapoznać się ze szkoleniami produktowymi.

Podziel się

Autor: Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

Specjalista Office 365 | Trener | Konsultant

W ostatnich latach realizuje projekty związane z systemami do komunikacji. Wdraża, migruje, wprowadza dobre praktyki oraz realizuje programy adopcji nowych technologii w firmach. Ponadto uczestniczy w spotkaniach biznesowych dotyczących dalszego rozwoju platform i narzędzi komunikacyjnych. Jego ulubionymi tematami są projekty edukacyjne (szkolenia i warsztaty) dla użytkowników oraz administratorów z zakresu pracy z wykorzystaniem narzędzi, tj. Teams, Skype for Business, Exchange. Poszerza swoją wiedzę z obszaru IT, aby pomóc klientom w transformacji organizacji od tradycyjnego rynku do nowoczesnego Cloud Environment.

Jest przekonany, że bycie Inżynierem jest procesem, nie stanowiskiem.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Spotkania (Teams Meeting) doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzebujemy przedyskutować coś w ramach zespołu, ale co w sytuacji, gdy musimy zorganizować spotkanie ze zdecydowanie większą liczbą uczestników i chcemy zachować kontrolę nad nim? Paweł Czarnecki wyjaśnia, jak może nam pomóc Microsoft Teams.

Teams Web Scheduler

Teams Web Scheduler

Jak tworzyć spotkania, nie posiadając dostępu do programu Outlook i nie widząc ikony kalendarza w Microsoft Teams? Z pomocą przychodzi Teams WebScheduler. Paweł Czarnecki pokazuje krok po kroku, jak przygotować takie rozwiązanie.

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

Przeładowana skrzynka pocztowa? Z pomocą przychodzi APN Mail Archives. Aplikacja ta tworzy kopię wiadomości z serwera pocztowego oraz przetwarza zgromadzone elementy i odciąża skrzynki użytkowników dzięki politykom archiwizacji. Paweł Czarnecki objaśnia możliwości, jakie daje system do backupu i archiwizacji poczty.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]