Microsoft Teams na telefonach i zestawach wideokonferencyjnych

Paweł Czarnecki

Microsoft Teams na telefonach i zestawach wideokonferencyjnych
20 listopada, 2018 Katarzyna Sobczak
Microsoft Teams na urządzeniach

Microsoft Teams na telefonach i zestawach wideokonferencyjnych

Wielkimi krokami zbliża się do nas migracja ze Skype for Business Online do Microsoft Teams. O samej aplikacji i jej możliwościach pisałem już w artykułach Microsoft Teams dla edukacji oraz Teams Flow.

Po ogłoszeniu, że Microsoft Teams w pełni zastępuje funkcjonalnie Skype for Business Online, producent rozpoczął proces migracji usług komunikacyjnych na platformie Office 365. Od 1 października nowe subskrypcje Office365, mające co najwyżej 500 użytkowników, mają domyślnie zablokowaną usługę Skype for Business, tak żeby użytkownicy korzystali tylko z Microsoft Teams (ustawienie dla organizacji poziomu aktualizacji środowiska na „Teams only mode”). Od 1 listopada Microsoft rozpoczął również dla części klientów automatyczną aktualizację usługi Skype for Business Online do Teams.

Użytkownicy końcowi będą otrzymywali powiadomienie w kliencie Skype for Business, sugerujące korzystanie z Microsoft Teams, a w przyszłości pojawi się informacja o braku możliwości komunikowania się z wykorzystaniem Skype. Microsoft zapewni nam wsparcie w tej kwestii w postaci odpowiednich polityk dla koegzystencji i migracji, które wymuszają wyświetlanie powiadomień na kliencie Skype for Business, by zachęcić użytkownika do korzystania już tylko z Teams. Pierwszą informacją, jaką użytkownik otrzyma jest mały pasek powiadomienia  z informacja o narzędziu Skype, widoczny obok obszaru wyszukiwania.

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

Ma to zachęcić użytkownika do zmiany sposobu komunikacji. W następnym kroku administrator będzie mógł zablokować możliwość komunikacji z wykorzystaniem Skype. Użytkownik po zalogowaniu się do usługi otrzyma duże powiadomienie zamiast listy kontaktów.

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

Microsoft w swojej nowej strategii szybko dokonuje przejścia z używanej platformy Skype for Business na rzecz Microsoft Teams. Prawdą jest, że te produkty pokrywały ten sam rynek usług, przez co użytkownicy nie wiedzieli z jakiego narzędzia korzystać. Jeśli chodzi o część komunikacji zawartą w Teams, jest ona utworzona na solidnych podstawach i usunięto z niej wady „poprzednika”, jak np. brak spójnej historii konwersacji, jeśli odbieraliśmy ją na wielu urządzeniach.

Jednym z aspektów migracji do Microsoft Teams jest przystosowanie ich telefonów biurkowych i zestawów konferencyjnych w salach.

Już teraz niektóre z urządzeń przez nas wykorzystywanych są gotowe do współpracy z Microsoft Teams, inne niestety będą wymagały wymiany. Urządzenia, które podłączamy z wykorzystaniem USB/Bluetooth w celu rozszerzenia możliwości naszego komputera/smartfona nie wymagają żadnej aktualizacji. Jednak telefony biurkowe czy rozwiązania do sal potrzebują aktualizacji firmware, a nawet wymiany sprzętu

Nowe podejście Microsoft do usług komunikacyjnych w ramach Modern Workplace implikuje stosowanie częstych aktualizacji, które niestety nie dla wszystkich urządzeń będą dostępne, bądź też urządzenia te nie będą mogły wspierać Microsoft Teams w stu procentach. Takim przykładem są obecnie dostępne urządzenia, np. Polycom Trio, które posiadają natywnego klienta Skype for Business. Dzięki staraniom producenta możliwa jest dalsza komunikacja głosowa za ich pomocą, niestety wideo na platformie Microsoft Teams będzie już niedostępne. Inni producenci, np. Yealink i AudioCodes, którzy zdecydowali się wykorzystać platformę Android w części modeli telefonów nabiurkowych, umożliwiają korzystanie z Teams z pełną funkcjonalnością (chociaż np. Audiocodes HD450 wspiera Teams tylko w nowych egzemplarzach).

Z tego powodu rozważając zakup urządzeń audio/video dla firmy należy wziąć pod uwagę z jakiej platformy komunikacyjnej będziemy chcieli korzystać – jeśli Skype for Business na lokalnych serwerach, będziemy mieli możliwość wykorzystania szerokiej gamy produktów. Jeśli jednak rozważamy w krótkiej perspektywie migrację do Teams lub od razu rozpoczęcie pracy z tą platformą, to należy nastawić się na zakup urządzeń polecanych do tego systemu.

Polycom oferuje rozwiązanie dla firm, które chcą nadal wykorzystywać swoje dotychczasowe rozwiązania wideokonferencyjne. Dzięki RealConnect for Office365 możemy wykorzystywać nasze obecne rozwiązania video (SIP i H.323) i  komunikować się ze Skype for Business i Microsoft Teams.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy zapewnić przyjazny proces adopcji klientom, którzy do tej pory nie zdecydowali się na przejście z ich infrastruktury komunikacyjnej do usług Office 365 z powodu wymaganej wymiany urządzeń.

Dzięki zachowaniu kompatybilności z poprzednimi rozwiązaniami, sam proces migracji i aktualizacji będzie przyjazny dla użytkowników końcowych.

Firmy, które korzystają z urządzeń Pexip do połączenia infrastruktury video ze Skype for Business po aktualizacji oprogramowania będą mogły zestawiać konferencje wideo bezpośrednio do Microsoft Teams.

Nowym klientom, którzy jednak chcieliby otrzymać pełną funkcjonalność Microsoft Teams na swoich urządzeniach, musimy zaproponować rozwiązania bazujące na platformie Android. W tego typu rozwiązaniu użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcji, w tym możliwości prowadzenia wideo rozmów (o ile urządzenie wyposażone jest w kamerę).

Produktami zgodnymi z Microsoft Teams są np. telefony nabiurkowe Yealink T56A i T58A, a także AudioCodes C450HD.

Jednak z punktu widzenia administratora ta zmiana wpływa na potrzebę ponownego przeszkolenia użytkowników, aktualizację lub wręcz wymianę telefonów biurkowych użytkowników.

A czy Ty i Twoja firma jesteście gotowi na przejście na Teams? Dajcie znać jak to wygląda w waszym przypadku. 😉  Chętnie pomożemy we wdrożeniu lub migracji.

Podziel się

Autor: Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

Specjalista Office 365 | Trener | Konsultant

W ostatnich latach realizuje projekty związane z systemami do komunikacji. Wdraża, migruje, wprowadza dobre praktyki oraz realizuje programy adopcji nowych technologii w firmach. Ponadto uczestniczy w spotkaniach biznesowych dotyczących dalszego rozwoju platform i narzędzi komunikacyjnych. Jego ulubionymi tematami są projekty edukacyjne (szkolenia i warsztaty) dla użytkowników oraz administratorów z zakresu pracy z wykorzystaniem narzędzi, tj. Teams, Skype for Business, Exchange. Poszerza swoją wiedzę z obszaru IT, aby pomóc klientom w transformacji organizacji od tradycyjnego rynku do nowoczesnego Cloud Environment.

Jest przekonany, że bycie Inżynierem jest procesem, nie stanowiskiem.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Zdarzenia na żywo i spotkania w Microsoft Teams – porównanie

Spotkania (Teams Meeting) doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy potrzebujemy przedyskutować coś w ramach zespołu, ale co w sytuacji, gdy musimy zorganizować spotkanie ze zdecydowanie większą liczbą uczestników i chcemy zachować kontrolę nad nim? Paweł Czarnecki wyjaśnia, jak może nam pomóc Microsoft Teams.

Teams Web Scheduler

Teams Web Scheduler

Jak tworzyć spotkania, nie posiadając dostępu do programu Outlook i nie widząc ikony kalendarza w Microsoft Teams? Z pomocą przychodzi Teams WebScheduler. Paweł Czarnecki pokazuje krok po kroku, jak przygotować takie rozwiązanie.

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

APN Mail Archives – archiwizacja skrzynek pocztowych Exchange

Przeładowana skrzynka pocztowa? Z pomocą przychodzi APN Mail Archives. Aplikacja ta tworzy kopię wiadomości z serwera pocztowego oraz przetwarza zgromadzone elementy i odciąża skrzynki użytkowników dzięki politykom archiwizacji. Paweł Czarnecki objaśnia możliwości, jakie daje system do backupu i archiwizacji poczty.

Skontaktuj się z autorem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]