Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Bartłomiej Sollich

Nowe funkcjonalności Veeam Agents
19 marca, 2019 Katarzyna Sobczak
Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie informacji dotyczących nowości w Veeam Availability Suite 9.5 Update 4. Przedstawiam w nim nowe funkcje związane z ochroną agentową.

W poprzednim artykule pt. Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5 opisałem najważniejsze nowe funkcje dotyczące ochrony środowisk zwirtualizowanych.

Jak wiemy, dzięki rozwiązaniom Veeam Agent możemy również wykonywać backup agentowy i w ten sposób chronić serwery i stacje fizyczne, maszyny wirtualne w chmurze, a także w niektórych przypadkach, tam gdzie backup bezagentowy jest niemożliwy lub niewystarczający, również maszyny wirtualne on-premise.

Nowe funkcje opisałem w podziale na trzy kategorie:

 • Veeam Agent Management – zarządzanie agentami w konsoli Veeam Backup & Replication
 • Agent for Windows
 • Agent for Linux

 

Nowe funkcje w zarządzaniu agentami z konsoli Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4

 

 1. Rozszerzone wsparcie Veeam Agent for Windows

W nowej wersji zostało dodane wsparcie dla następujących systemów i aplikacji:

 • Windows Server Core – wsparcie dla zadań zarządzanych z konsoli Veeam Backup & Replication
 • Windows Server 2019
 • Windows 10 1809
 • Microsoft Exchange 2019 (w tym wsparcie dla DAG opisane dalej)
 • Microsoft SharePoint 2019

 

 1. File Level Restore (FLR) bez lokalnego admina

Za pomocą konsoli Veeam Backup & Replication możemy odtwarzać pojedyncze pliki i foldery z kopii zapasowych wykonanych metodą agentową. W nowej wersji pojawiło się ułatwienie – możemy odtworzyć pliki z maszyny zbackupowanej agentowo bez konieczności logowania się użytkownikiem z prawami lokalnego administratora na tej maszynie.

 

 1. Rozszerzenia dla Exchange DAG

W nowej wersji Veeam Agent for Windows rozpoznaje w pełni klastry MS Exchange DAG Cluster (w tym IPless DAGs). Podczas wykonywania zadania backupowego serwer backupowy rozpoznaje, że serwery Exchange są częścią klastra DAG i tworzone są spójne kopie baz Exchange rozmieszczonych na serwerach. W trakcie backupu procesowane są bazy nieaktywne w DAG, co pozwala uniknąć niepożądanych opóźnień na Exchange spowodowanych wykonywaniem backupu.

 1. Pełne wsparcie dla PowerShell

Za pomocą rozszerzenia Veeam Backup & Replication dla PowerShell możemy wykonywać niemal wszystkie operacje dostępne z konsoli graficznej. W Update 4 mamy również pełne wsparcie PowerShell dla operacji związanych z ochroną agentową maszyn. Pełna lista komend PowerShell dostepna jest na Veeam Help Center.

 

Nowe funkcje agenta dla Windows – Agent for Windows 3.0

 

 1. Multiple job support – możliwość tworzenia wielu zadań

Z poziomu interfejsu lokalnego Veeam Agent for Windows nareszcie istnieje możliwość tworzenia wielu zadań backupu. W poprzedniej wersji, czyli w Agent for Windows 2.0 można było w ten sposób utworzyć tylko jedno zadanie backupowe.

 1. Kopia zapasowa napędów zewnętrznych

W nowej wersji dodano możliwość backupowania zewnętrznych napędów dyskowych typu USB/eSATA lub FireWire, ale (uwaga!) tylko tych, które wspierają Microsoft VSS. W związku z tym dyski USB typu flash, czyli popularne pendrive’y nie są wspierane, gdyż VSS nie ma możliwości utworzenia na nich snapshotu.

 

 1. Health check & compact

Dla zadań backupowych wykonywanych agentami dla Windowsa dodano możliwość okresowego sprawdzania poprawności i autonaprawy plików backupu, a także ich defragmentacji i kompaktowania. Są to podobne funkcje jakie mieliśmy do tej pory tylko w przypadku backupów bezagentowych.

 1. Wybór sieci backupowej i zarządzanie pasmem

W nowej wersji agenta dla Windows możemy wybierać sieci, którymi będzie wykonywany backup oraz zarządzać pasmem na niego przeznaczonym. Możemy na przykład przyciąć pasmo na WAN-ie, przyblokować backup konkretnej sieci (np. VPN), czy przyblokować WIFI po konkretnym SSID. Możliwość przycięcia pasma przy wykonywaniu backupu może przydać się szczególnie przy robieniu backupu komputerów klienckich, które podłączone do sieci firmowej przez VPN rozpoczynają wykonywać backup.

 1. Integracja z Windows Action Center

Powiadomienia dotyczące ochrony agentowej wyświetlane są teraz w ramach Windows Action Center.

Nowe funkcje Agenta na Linuksa – Agent for Linux 3.0

 

 1. Rozszerzenie wsparcia Agent for Linux

W nowej wersji zostało dodane wsparcie dla:

 • Systemu plików Btrfs – dla systemów Linux na kernelu 3.16 lub nowszym.
 • Wsparcie baz danych Oracle – za pomocą nowej wersji Veeam Agent for Linux można wykonywać spójne kopie zapasowe serwerów baz danych Oracle pracujących na systemach Linux. Agent w pełni rozumie bazy danych Oracle. W przypadku, gdy zarządzamy agentem z Veeam Backup & Replication możemy użyć Veeam Explorer for Oracle do odtworzenia baz danych Oracle wykonanych agentowo na serwerach Linux.

 

 1. Active full

Z lokalnego interfejsu agenta na Linuksie, jak również z linii poleceń istnieje teraz możliwość wykonania zaplanowania wykonywania pełnego backupu w ramach istniejącego zadania:

veeamconfig schedule activefull set --jobname DailyBackup --weekdays Saturday
 1. Shapshotless file-level backup

Bezsnapshotowy backup plikowy pozwala na przykład na backup z podłączonymi udziałami NFS (a także SMB, ZFS, itd.). Wcześniej backup był robiony na zasadzie snapshotu całego wolumenu i wymagał instalacji dodatkowego sterownika veeamsnap. Bezsnapshotowy backup plikowy nie wymaga instalacji tego komponentu.

Podziel się

Autor: Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT. Jego kompetencje obejmują m.in.: systemy serwerowe, storage’owe, technologie z zakresu backupu i wirtualizacji, a także rozwiązania z zakresu ochrony danych.

Wszystkie artykuły autora

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Dzięki rozwiązaniom Veeam Agent możemy wykonywać backup agentowy i w ten sposób chronić serwery oraz stacje fizyczne, maszyny wirtualne w chmurze, a w razie potrzeby także maszyny wirtualne on-premise. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie informacji dotyczących nowości w Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 i ogniskuje się na funkcjach związanych z ochroną agentową.

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowy Update 4 do pakietu Veeam Availability Suite 9.5 jest już gotowy i publicznie dostępny od 22 stycznia 2019. Aktualizacja ta zawiera wiele nowych funkcjonalności, które dają więcej możliwości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań do ochrony danych. Bartłomiej Sollich opisuje najciekawsze spośród nowych funkcjonalności.

Od Honolulu do Windows Admin Center

Od Honolulu do Windows Admin Center

Czym jest Windows Admin Center? Jaką ma genezę? Czy wymaga integracji z chmurą publiczną? Dlaczego warto z niego korzystać? Bartłomiej Sollich odpowiada na te pytania w swoim najnowszym artykule.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]