Od Honolulu do Windows Admin Center

Bartłomiej Sollich

Od Honolulu do Windows Admin Center
18 grudnia, 2018 Katarzyna Sobczak
Od Honolulu do Windows Admin Center

Od Honolulu do Windows Admin Center

Projekt Honolulu to rozwijany od pewnego czasu przez Microsoft graficzny interfejs do zarządzania systemami Windows Server oraz Windows 10. Narzędzie to zyskało niedawno finalną nazwę Windows Admin Center.

Windows Admin Center stanowi nowoczesną ewolucyjną kontynuację dotychczasowych narzędzi administracyjnych, takich jak Server Manager czy konsola Microsoft Management Console (MMC). Jest uzupełnieniem pakietu System Center oraz chmurowych rozwiązań Azure Security and Management, nie jest jednak rozwiązaniem dla nich ekwiwalentnym.

Windows Admin Center

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

Windows Admin Center posiada, jak już wspomniałem, graficzny interfejs. Jest on oparty o przeglądarkę internetową i możemy go uruchamiać m.in. z poziomu Microsoft Edge oraz Google Chrome. Windows Admin Center stanowi scentralizowany interfejs, dający dostęp do wielu narzędzi i funkcji, pozwalających na monitorowanie i zarządzanie środowiskiem IT. Z jednej konsoli mamy dostęp do dobrze nam znanych narzędzi, takich jak m.in.:

  • Menedżer urządzeń (Device Manager),
  • Podgląd zdarzeń (Event Viewer),
  • Menedżer zadań (Task Manager),
  • Zarządzanie dyskami (Disk Management).
Windows Admin Center

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

Do wdrożenia Windows Admin Center nie potrzebujemy chmury Microsoft Azure, wszystko jest instalowane i uruchamiane lokalnie. Narzędzie to może być zatem przydatne w środowiskach, które z różnych powodów nie są zintegrowane z chmurą publiczną, a także w sieciach lub segmentach sieci, które nie mają połączenia do Internetu.

Oczywiste jest, że w dzisiejszych czasach współpraca z chmurą jest potrzebna. Z tego względu Microsoft dodał w jednej z ostatnich wersji Windows Admin Center wsparcie do zarządzania chmurą Azure. Jest to jednak opcja, z której możemy, ale nie musimy korzystać.

Windows Admin Center został zoptymalizowany pod najnowszy system serwerowy Windows Server 2019, który od niedawna jest już dostępny do pobrania na stronie producenta. Mimo to, z powodzeniem możemy równie skutecznie zarządzać starszymi wersjami serwerów, począwszy od Windows Server 2008 R2, poprzez Windows Server 2012 / 2012 R2, po Windows Server 2016. Jeżeli natomiast chcemy zarządzać systemami klienckimi Windows, to musimy posiadać Windows 10.

Oto podstawowe zalety Windows Admin Center, które z pewnością przyczynią się do usprawnienia zarządzania środowiskiem IT:

  • Znajome funkcjonalności. Dzięki temu, że Microsoft zdecydował się na ewolucyjne, a nie rewolucyjne zmiany dotychczasowych narzędzi, takich jak MMC czy Server Manager, zarządzanie za pomocą Windows Admin Center przypomina dotychczasowe zarządzanie.
  • Łatwa instalacja i obsługa. Narzędzie można zainstalować i uruchomić w kilka minut na stacji administracyjnej Windows 10.
  • Zarządzanie z dowolnego miejsca. Windows Admin Center możemy zainstalować jako bramę na serwerze z systemem Windows Server 2016. Następnie adres serwera Windows Admin Center Gateway należy opublikować w DNS oraz pozwolić na dostęp z zewnątrz. W ten sposób możemy bezpiecznie podłączyć się z dowolnego miejsca do konsoli za pomocą przeglądarki internetowej i zarządzać własnym środowiskiem IT.
Windows Admin Center

źródło: Materiały Microsoft dla Partnerów

  • Bezpieczniejsza platforma zarządzania. Windows Admin Center posiada wiele ulepszeń, które zwiększają bezpieczeństwo platformy zarządzania. Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) pozwala szczegółowo określić, którzy administratorzy mają dostęp do wybranych funkcji zarządzania. Do uwierzytelniania bramy można wykorzystać grupy lokalne, lokalną domenę Active Directory lub chmurową usługę Azure Active Directory.
  • Zarządzanie infrastrukturą hiperkonwergentną. Windows Admin Center oferuje najlepszą możliwość zarządzania hiperkonwergentnymi klastrami, w tym ich zwirtualizowanymi komponentami typów: Compute, Storage, Network.
  • Rozszerzalność.  Windows Admin Center został zbudowany od samego początku z myślą o rozszerzalności, dzięki czemu deweloperzy Microsoft i inni producenci mogą tworzyć narzędzia i rozwiązania wykraczające poza bieżącą ofertę. Firma Microsoft oferuje pakiet SDK, który umożliwia programistom tworzenie własnych narzędzi dla Windows Admin Center.

 

Więcej o możliwych scenariuszach instalacji Windows Admin Center można przeczytać w artykule pt. What type of installation is right for you?

Możesz również pobrać aktualną wersję Windows Admin Center i zainstalować ją na przykład na swojej stacji z Windows 10.

 

Podziel się

Autor: Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Bartłomiej Sollich

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT. Jego kompetencje obejmują m.in.: systemy serwerowe, storage’owe, technologie z zakresu backupu i wirtualizacji, a także rozwiązania z zakresu ochrony danych.

Wszystkie artykuły autora

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Nowe funkcjonalności Veeam Agents

Dzięki rozwiązaniom Veeam Agent możemy wykonywać backup agentowy i w ten sposób chronić serwery oraz stacje fizyczne, maszyny wirtualne w chmurze, a w razie potrzeby także maszyny wirtualne on-premise. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie informacji dotyczących nowości w Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 i ogniskuje się na funkcjach związanych z ochroną agentową.

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowe funkcjonalności w Update 4 do Veeam Availability Suite 9.5

Nowy Update 4 do pakietu Veeam Availability Suite 9.5 jest już gotowy i publicznie dostępny od 22 stycznia 2019. Aktualizacja ta zawiera wiele nowych funkcjonalności, które dają więcej możliwości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań do ochrony danych. Bartłomiej Sollich opisuje najciekawsze spośród nowych funkcjonalności.

Od Honolulu do Windows Admin Center

Od Honolulu do Windows Admin Center

Czym jest Windows Admin Center? Jaką ma genezę? Czy wymaga integracji z chmurą publiczną? Dlaczego warto z niego korzystać? Bartłomiej Sollich odpowiada na te pytania w swoim najnowszym artykule.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]