Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication Część I

Łukasz Cholewa

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1
25 lipca, 2019 Katarzyna Sobczak

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery.

Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych. Z punktu widzenia zarządzania, generowania kosztów oraz utrzymania jest to ciekawa opcja. Nie musimy bowiem kupować nowych serwerów ani usługi w DataCenter.

Ale po kolei: o co chodzi i co nam to daje?

Odtworzenie bezpośrednie maszyny wirtualnej w Azure pozwala nam na przeniesienie obciążenia i zachowanie ciągłości działania usług, np. w razie problemów z podstawowym ośrodkiem przetwarzania danych. Możemy również używać tego rozwiązania do testów developerskich.

Przyjmuję założenie, że podstawowa konfiguracja jest już wykonana i potrafimy się poruszać oraz tworzyć elementy i zadania w środowiskach Azure oraz Veeam. Do poprawnej pracy środowisko wymaga poniższych elementów:

  1. Skonfigurowane i działające środowiska Veeam B&R.
  2. Posiadany dostęp do chmury publicznej Azure.

Blog został podzielony na dwie części ze względu na jego objętość:

Część pierwsza  – przygotowanie środowiska Azure oraz Veeam.
Część druga – odtworzenie maszyny wirtualnej.

Przygotowujemy środowisko

Nasze prace zaczynamy od przygotowania elementów sieciowych oraz magazynu danych w Azure, które później zostaną użyte w konfiguracji w aplikacji Veeam.

Zaczynamy od dodania Resource Grup (RG) w Azure, w której przechowywać będziemy nasze elementy:

Wybieramy subskrypcję oraz nazwę RG i wskazujemy region.

Przechodzimy do zakładki Review + Create i klikamy Create na dole strony.

Następnie wchodzimy do naszej Resource Grup i tworzymy Virtual Network dla naszej maszyny wirtualnej. Sieć ta określa adresację, z jakiej będzie dostępna.

Wybieramy naszą RG.

Wybieramy przycisk Add.

Wpisujemy frazę virtual network i wybieramy ją z listy.

Tworzymy ją jako model Resource Manager.

Nadajemy nazwę wirtualnej sieci oraz podajemy zakres adresacji, wskazujemy RG i tworzymy podsieć.

Dodajemy teraz konto magazynu, na którym przechowywana będzie nasza maszyna wirtualna.

Wybieramy naszą RG.

Wybieramy przycisk Add.

Ponawiamy proces dodawania wpisując frazę storage account i wybieramy ją z listy.

Tworzymy Storage account.

Wskazujemy RG, nazwę konta oraz preferencje odnośnie do wydajności – dyski standard albo premium (na potrzeby testowego środowiska standard wystarczy). Zmieniamy także opcję dotyczącą replikacji na LRS).

Wybieramy zakładkę Review + Create i tworzymy konto.

Podglądamy zawartość naszej RG. Powinniśmy mieć w niej dwa obiekty: wirtualną sieć oraz konto magazynu danych.

Przechodzimy teraz do aplikacji Veeam. Musimy dodać naszą subskrypcję Azure, aby można było do niej wykonywać odtworzenia. W tym celu wybieramy główne opcje w Menu i wskazujemy Manage Cloud Credentials.

Następnie wskazujemy poprzez przycisk Add opcję Microsoft Azure compute account…

W nowym oknie kreatora przechodzimy dalej.

Wskazujemy opcje Microsoft Azure oraz Region typu Global.

Pozostawiamy wybór Create a new account i klikamy podświetlony link Configure account. Dostaniemy komunikat o braku dodatków PowerShell, w komunikacie klikamy podświetlony link this link.

Zostanie uruchomiony instalator brakujących dodatków, które instalujemy.

Po zakończeniu instalacji klikamy w oknie komunikatu OK i ponawiamy próbę dodania konta. Jeżeli się to nie powiedzie, zamykamy konsolę Veeam i uruchamiamy ją ponownie, przechodząc do kroku poniższego.

Pojawi się nowe okno z opcją zalogowania się do Microsoft Azure, gdzie musimy podać konto oraz hasło do subskrypcji Azure.

Po zalogowaniu w konsoli Veeam pojawi się konto użyte do uwierzytelnienia do Azure. Przechodzimy dalej.

Jako opcję dodatkową zaznaczamy Enable restore of linux-based computers.

Po przejściu dalej w następnym oknie wybieramy przycisk Add… i konfigurujemy dostępne opcje:

  • Subskrypcja
  • Lokalizacja
  • Storage account
  • Resource Group
  • Virtual Network

Są to opcje, które już wcześniej tworzyliśmy w Azure i teraz mamy możliwość ich wyboru.

Klikamy OK.

Klikamy opcję Apply i czekamy na wykonanie się konfiguracji po stronie Azure, w której zostanie stworzona maszyna wirtualna z Linuxem.

Maszyna podczas operacji odtwarzania z kopii zapasowej Linuxa wykorzystywana jest do montowania do niej dysku odtwarzanej maszyny wirtualnej celem odpowiedniego przygotowania.

Nastąpiło pozytywne utworzenie elementów w Azure. Przechodzimy dalej.

W ostatnim oknie potwierdzamy wprowadzone zmiany.

Dodajemy Azure Proxy, przez którego będzie odbywać się ruch sieciowy. Maszyna ta zostanie stworzona w Azure.

Podajemy nazwę dla Proxy.

Tworzymy lokalnego administratora serwera. Nazwa musi być podana bez domeny i nazwy maszyny oraz spełniać wymagania złożoności dla Azure.

Wybieramy subskrypcję oraz lokalizację.

Wskazujemy parametry maszyny wirtualnej oraz konto storage.

Wybieramy opcję umieszczenia maszyny proxy w Azure. Wskazujemy już istniejącą RG. Nazwę DNS name label pozostawiamy bez zmian.

Wybieramy kartę sieciową dla maszyny wirtualnej i ostatecznie potwierdzamy wprowadzone zmiany.

Po stworzeniu się maszyny przechodzimy dalej i zamykamy kreator.

Na tym zadaniu zakończona została pierwsza część wpisu o odtworzeniu bezpośrednim do chmury publicznej Azure za pomocą aplikacji Veeam.

Podsumowując: przygotowane zostało środowisko chmury publicznej Azure oraz wprowadzono konfigurację do aplikacji Veeam.

W drugiej części zajmiemy się bezpośrednio odzyskaniem maszyny wirtualnej.

Podziel się

Autor: Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz zawodowo od około 11 lat, a hobbystycznie od dwóch dekad zajmuje się szeroko rozumianymi usługami w zakresie IT – począwszy od struktury podzespołów, poprzez konfigurację systemów i aplikacji, na opracowywaniu dokumentacji technicznej skończywszy. Łącząc doświadczenie i pasję, aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z tematyką Cloud computing, by następnie móc dzielić się wiedzą oraz dopasowywać rozwiązania do potrzeb klientów.

Prywatnie Łukasz jest pasjonatem motocykli (jest mocno przywiązany do swojej Yamahy FJR 1300) i lubi rowerowe wycieczki oraz bieganie.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center wprowadza nową funkcjonalność o nazwie Storage Migration Service.Pozwala ona w łatwy sposób przenieść zasoby serwera plików z systemów operacyjnych w wersjach Windows Server od 2003 do 2019 na nowy serwer docelowy w wersji Windows Server od 2012 R2 do 2019. Łukasz Cholewa krok po kroku pokazuje jak to zrobić.

Skontaktuj się z Łukaszem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]