Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication Część II

Łukasz Cholewa

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2
17 września, 2019 APN Promise SA
W części I artykułu z cyklu Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication omówiliśmy proces przygotowania środowiska Azure oraz Veeam. Wiemy już w jaki sposób skonfigurować środowisko chmury publicznej Azure oraz jak poprawnie dokonać konfiguracji w aplikacji Veeam. W II części zajmiemy się bezpośrednio odzyskaniem maszyny wirtualnej i przejdziemy krok po kroku proces odtworzenia danych.

Odtworzenie maszyny wirtualnej do Azure

Możemy teraz przystąpić do odtworzenia maszyny wirtualnej bezpośrednio do Azure.

Wybieramy maszynę wirtualną do odtworzenia i wskazujemy opcję Restore to Microsoft Azure.

Wskazujemy subskrypcję oraz lokalizację wraz z zaznaczeniem opcji Use Azure Proxy VM.

W następnej zakładce mamy do wyboru dwie opcje:

  1. Edit – gdzie dokonujemy zmiany w zakresie rozmiaru maszyny i jej lokalizacji, czyli storage account w Azure.
  2. Disks – gdzie zaznaczamy dyski, jakie chcemy odzyskać wraz z tą maszyną, jeżeli jest ich więcej niż jeden.

Wybieramy rozmiar dysku i lokalizację. Na potrzeby laba mamy tylko jeden dysk w maszynie wirtualnej.

Potwierdzamy wybór.

Następna zakładka również zawiera dwie opcje:

  1. Name – podajemy nazwę maszyny wirtualnej w Azure.
  2. Group – wskazujemy RG w Azure.

Aby nie nadpisać oryginalnej maszyny możemy wykorzystać opcję odtworzenia maszyny pod zmienioną nazwą, w naszym przypadku zaznaczamy opcję add sufix i wpisujemy frazę „-res” (od „restored”) oraz wskazujemy istniejącą RG.

Potwierdzamy wybór.

Przechodzimy do kolejnej zakładki, która zawiera do wyboru opcje dotyczące sieci:

  1. Network – możemy wskazać istniejącą wirtualną sieć.
  2. Group – wskazujemy NSG – w naszym przypadku nie ma tej grupy ochrony, więc wybieramy Empty.

Potwierdzamy wybór.

Przechodzimy do następnej zakładki zostawiając domyślne ustawienia:

Wpisujemy powód odzyskania maszyny wirtualnej i przechodzimy dalej.

Potwierdzamy wybrane opcje i wykonujemy odtworzenie klikając przycisk Finish.

Po zamknięciu automatycznie pojawi nam się okno z postępem odtwarzania:

Równolegle możemy przystąpić do weryfikacji działania azure proxy.

 

Weryfikacja działania azure proxy

Jak widać, Azure Proxy działa i ruch przechodzi przez maszynę wirtualną. Po zakończonym procesie odtworzenia maszyna automatycznie została wyłączona.

Weryfikacja dostępu do maszyny wirtualnej w Azure

W celu zweryfikowania dostępu do maszyny wirtualnej odszukujemy ją w naszej RG i wybieramy opcję Connect, a następnie pobieramy plik RDP i łączymy się z maszyną wirtualną.

Jak widać poniżej, udało się uzyskać dostęp do maszyny poprzez RDP – nazwa oraz publiczny adres IP widoczne na pasku połączenia zgadzają się z danymi dostępnymi w Azure.

W ten oto sposób przeszliśmy krok po kroku etapy konfiguracji i tym samym zakończyliśmy proces odtworzenia maszyn wirtualnych w chmurze publicznej Azure za pomocą aplikacji Veeam.

Podziel się

Autor: Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz zawodowo od około 11 lat, a hobbystycznie od dwóch dekad zajmuje się szeroko rozumianymi usługami w zakresie IT – począwszy od struktury podzespołów, poprzez konfigurację systemów i aplikacji, na opracowywaniu dokumentacji technicznej skończywszy. Łącząc doświadczenie i pasję, aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z tematyką Cloud computing, by następnie móc dzielić się wiedzą oraz dopasowywać rozwiązania do potrzeb klientów.

Prywatnie Łukasz jest pasjonatem motocykli (jest mocno przywiązany do swojej Yamahy FJR 1300) i lubi rowerowe wycieczki oraz bieganie.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center wprowadza nową funkcjonalność o nazwie Storage Migration Service.Pozwala ona w łatwy sposób przenieść zasoby serwera plików z systemów operacyjnych w wersjach Windows Server od 2003 do 2019 na nowy serwer docelowy w wersji Windows Server od 2012 R2 do 2019. Łukasz Cholewa krok po kroku pokazuje jak to zrobić.

Skontaktuj się z Łukaszem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]