Jak zoptymalizowaliśmy rezerwację sal w APN Promise

Ignacy Wilczyński

Jak zoptymalizowaliśmy rezerwację sal w APN Promise?
21 maja, 2018 APN Promise SA

Jak zoptymalizowaliśmy rezerwację sal w APN Promise?

W naszej firmie od lat używamy Outlooka jako podstawowego narzędzia do organizacji czasu. Zarówno spotkania z klientami jak i wewnętrzne szkolenia są widoczne w firmowym kalendarzu. W optymalizacji średnio 50 spotkań dziennie w 10 salach konferencyjnych pomaga nam APN Meeting Room. Jak? Zobacz poniżej!

9:03, poniedziałek

Przy porannej kawie w kuchni Marcin i Adam rozmawiają o ofercie na wdrożenie systemu Business Intelligence. W projekcie jest kilka wyzwań, które wymagają dokładnego przemyślenia. Marcin i Adam zaczynają dyskutować o jednym z nich. Świeży umysł i zastrzyk kofeiny sprzyjają dobrym pomysłom i szybko okazuje się, że panowie wpadli na dobry trop.

— Pogadajmy o tym w sali, będziemy potrzebować tablicy — rzuca Marcin i razem z Adamem rusza do Sali żółtej.

Marcin, bez otwierania drzwi do sali, dowiaduje się, że będzie ona zajęta przez najbliższą godzinę. Informuje go o tym tablet przed salą:

Może „niebieska” będzie wolna – pomyślał Marcin. Jeden rzut oka na ekran z zielonym paskiem przed Salą niebieską pozwala stwierdzić, że można w niej spokojnie porozmawiać. Marcin podchodzi do sali i wprost z tabletu tworzy „szybkie spotkanie”.

System APN Meeting Room zapisuje nowe spotkanie w firmowym kalendarzu Office 365. Dzięki temu każdy pracownik może łatwo sprawdzić, że Sala niebieskia przez najbliższe 15 minut będzie zarezerwowana.

Podczas dyskusji okazuje się, że trzeba potwierdzić pewne założenia z zespołem BI. Marcin zaprasza na spotkanie Asię.

– Dobra, sala będzie wolna jeszcze przez 25 minut. Zdążymy, nie? – dorzuca, przedłużając na tablecie „szybkie spotkanie”.

Także ta zmiana czasu spotkania jest widoczna w kalendarzach pracowników firmy natychmiast.

13:14, poniedziałek

Na recepcji w firmie zjawia się przedstawiciel naszego partnera – Rafał. Zadzwonił kilka minut wcześniej do Tomka i zaproponował, że teraz jest dobry moment, aby porozmawiać o jednym z projektów. Niestety, wczesne popołudnie to popularna godzina spotkań. Gdy Rafał czeka na Tomka, patrzy na ekran w recepcji wyświetlający status wszystkich sal na piętrze. Szybko stwierdza, że wszystkie są w tej chwili zajęte.

W kuchni to nie pogadamy…  – myśli.

W drugiej części biura Sylwia wchodzi na spotkanie do Sali fioletowej. Chwilę wcześniej na tablecie przed salą kliknęła przycisk Potwierdź spotkanie. Dała tym samym znak systemowi APN Meeting Room, że sala zostanie wykorzystana zgodnie z planem.

Tymczasem na ekranie przy Sali czerwonej wybija godzina 13:15. Co poniedziałek odbywa się w tej sali spotkanie zespołu Productivity. Dzisiaj jednak z przyczyn losowych nie dojdzie ono do skutku, a Kamil zapomniał zaktualizować spotkanie w kalendarzu Outlook. Wygląda, na to, że przez kolejne dwie godziny sala będzie stała pusta i niedostępna dla innych pracowników… czy aby na pewno? Kolejny raz z pomocą przychodzi system APN Meeting Room – ponieważ spotkanie nie zostało potwierdzone na tablecie, system uznaje, że nie doszło ono do skutku i sala zostaje zwolniona i od tego momentu widnieje jako wolna w kalendarzu Outlook.

13:16, poniedziałek

Na recepcję dociera Tomek i wita się z Rafałem. Tomek ponownie sprawdza na ekranie w recepcji czy któraś z sal jest wolna. W tej chwili na zielono podświetla się Sala czerwona! Tomek i Rafał podchodzą do niej i szybko tworzą spotkanie.

Tych kilka historii z naszego biura ilustruje, jak w APN Promise sprawdza się system APN Meeting Room. Jak widać, w prosty sposób:

  • unikamy rozproszenia uwagi i przerwania dyskusji czy prezentacji na spotkaniach w salach,
  • oszczędzamy czas potrzebny na znalezienie wolnej sali – zwalniamy sale ze spotkaniami „widmo” (na których nie zjawili się goście), a także informujemy pracowników firmy o tym, że ktoś zorganizował w sali „szybkie spotkanie”,
  • optymalizujemy wykorzystanie przestrzeni biurowej,
  • przyspieszamy “obrót spraw” – pracownicy nie muszą przekładać spotkań na później, bo częściej znajdują wolną salę.

 

System APN Meeting Room z powodzeniem wdrożyliśmy u kilku spośród naszych klientów. Z ich obserwacji wynika między innymi, że:

Dzięki APN Meeting Room nie musieliśmy kupować dodatkowej przestrzeni biurowej – system zoptymalizował wykorzystanie sal.

oraz

System wprowadził dodatkowy wymiar kontroli do biura – pracownicy przestali wchodzić do sal “ot tak”.

Podziel się

Autor: Ignacy Wilczyński

Ignacy Wilczyński

Ignacy Wilczyński

Konsultant rozwiązań biznesowych. Zajmuje się efektywnym wykorzystaniem Office 365 – narzędzi wspomagających współpracę i komunikację – w organizacjach. Jego oczko w głowie to APN Meeting Room – system do optymalizacji wykorzystania sal konferencyjnych.

Ostatnie artykuły autora

Jak zoptymalizowaliśmy rezerwację sal w APN Promise?

Jak zoptymalizowaliśmy rezerwację sal w APN Promise?

W naszej firmie od lat używamy Outlooka jako podstawowego narzędzia do organizacji czasu. W optymalizacji średnio 50-ciu spotkań dziennie w 10 salach konferencyjnych pomaga nam APN Meeting Room. Jak?

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]