Blog

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o technologiach

 • Blog
  SharePoint timer
  BlogKamil Warowny

  SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

  Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure w połączeniu z SharePoint Online celem automatyzacji przetwarzania cyklicznego danych zamieszczonych w witrynie SharePoint.

 • Aleksandra Strusiewicz
  Foreach Loop Container
  Aleksandra StrusiewiczBlog

  Dynamiczne generowanie pakietów SSIS

  Obecnie prędzej czy później trzeba zmierzyć się z integracją danych – tak powstała koncepcja procesu ETL. Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) pozwala tworzyć pakiety wraz z odpowiednimi komponentami i przepływami. Artykuł pokazuje jak ręcznie utworzyć taki pakiet i jak zautomatyzować ten proces.

 • Blog
  Migracja Exchange
  BlogPiotr Bieliński

  Backup Exchange Online

  Jednym z najczęściej zadawanych przez klientów pytań dotyczących Office 365 jest kwestia bezpieczeństwa i ryzyka utracenia danych. Obecnie w Office 365 brak jest natywnego mechanizmu pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, dlatego też na rynku pojawiło się wiele produktów oferujących wykonanie kopii zapasowych Office 365. W Piotr Bieliński omawia trzy z nich.

 • Blog
  Renewal request
  BlogMarian Dziubiak

  Integracja Linux ze środowiskiem Windows

  Czy można połączyć Linux ze środowiskiem Windows? Czy taka hybryda jest funkcjonalna? Jak przygotować takie hybrydowe środowisko? Na te pytania odpowiada Marian Dziubiak

 • Blog
  team request
  BlogPaweł Czarnecki

  Teams flow

  Wprowadzenie Grup Office (wcześniej nazywanych również Modern Groups i Outlook Groups) w usłudze Office 365 dało użytkownikom możliwość tworzenia bez angażowania Administratora obiektów posiadających skrzynkę pocztową, witrynę zespołu i dostęp do szeregu aplikacji ułatwiających współpracę.

Load More