Push Notifications w SharePoint

Mateusz Chodkowski

Push Notifications w SharePoint
25 lipca, 2017 Katarzyna Sobczak

Push Notifications w SharePoint

Notyfikacje podbijają nasze urządzenia – aplikacje na telefony zasypują nas nimi codziennie, a strony internetowe coraz częściej proszą o umożliwienie im wypychania aktualizacji w formie notyfikacji. Chcąc iść z duchem czasu, można podobne rozwiązanie zaproponować klientom korzystającym z SharePoint. W tym celu posłużymy się językiem JavaScript.

Case study

Klient chce otrzymywać powiadomienia push wtedy, gdy na ważnych dla niego listach/bibliotekach dokumentów dojdzie do zmian (np. dodanie aktualności, dodanie nowego zadania, etc.). Powiadomienie ma się wyświetlić nawet jeśli użytkownik ma schowaną przeglądarkę lub jest na innej karcie.

Obostrzenia

Zakładamy, że użytkownicy korzystają z jednej z przeglądarek: Google Chrome, Opery, Firefox, lub Microsoft Edge. Niestety Internet Explorer nie wspiera notyfikacji push.

Realizacja

Będziemy potrzebowali trzech kluczowych składników, są to:

 1. Mechanizm notyfikacji
 2. ClientContext SharePointa
 3. Ciasteczka

Mechanizm będzie działał w bardzo prosty sposób. Co pewien czas będzie sprawdzał ostatnią datę modyfikacji na monitorowanej liście. Następnie porówna tą datę z datą zapisaną w ciasteczku. Jeżeli okaże się, że jest to nowa modyfikacja listy – zapisujemy w ciasteczku nową datę i wypychamy powiadomienie.

Mechanizm notyfikacji

Funkcja sendNotification przyjmie jako argumenty tekst do wyświetlenia w powiadomieniu, następnie adres URL, do którego przekieruje kliknięcie w powiadomienie, oraz adres obrazka, który będzie ikoną w powiadomieniu. Dodatkowo mamy tu także fragment Notification.requestPermission, który poprosi użytkownika o umożliwienie wyświetlania notyfikacji.


sendNotification: function (info, url, icon) {
  var notify = function (listName, url, icon) {
    var options = { icon: icon };
    var notification = new Notification(info, options);
    notification.onclick = function (event) {
      event.preventDefault(); 
      window.open(url, '_blank');
    };
  };
  // Sprawdzamy czy przeglądarka obsługuje powiadomienia.
  if (!("Notification" in window)) {
    alert("Ta przeglądarka nie obsługuje powiadomień, wypróbuj Google Chrome!");
  }
  // Sprawdźmy czy uprawnienia dla powiadomienia zostały nadane
  else if (Notification.permission === "granted") {
  // jeżeli są tworzymy powiadomienie
    notify(info, url, icon);
  }
  // W innym przypadku tworzymy zapytanie o uprawnienia
  else if (Notification.permission !== 'denied') {
    Notification.requestPermission(function (permission) {
    //Jeżeli użytkownik zaakceptuje tworzymy powiadomienie
    if (permission === "granted") {
      notify(info, url, icon);
    }
  });
  }
}

SharePoint ClientContext

W naszym rozwiązaniu wykorzystamy kontekst SharePointa aby wyciągnąć z listy datę ostatniej modyfikacji. Taką informację znajdziemy za pomocą funkcji get_lastItemModifiedDate().


var clientContext = new SP.ClientContext(siteUrl);
setInterval(function () {
  for (var i = 0; i < mcNotification.observedLists.length; i++) {
  let item = mcNotification.observedLists[i];
  let oList = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle(item.listName);
  let x = clientContext.load(oList);
  clientContext.executeQueryAsync(function () {
   let lastmodified = oList.get_lastItemModifiedDate();
   item.lastDate = new Date(mcNotification.readCookie(item.listName));
   if (lastmodified > item.lastDate) {
   item.lastDate = lastmodified;
   mcNotification.eraseCookie(item.listName);
   mcNotification.createCookie(item.listName, item.lastDate, 3);
   mcNotification.sendNotification(item.textInfo, item.linkUrl, logo);
   }
  }, function (sender, args) {
   console.log('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace());
  });
 }
}, refreshTime);

Ciasteczka

Do modyfikacji ciasteczek skorzystamy z poniższych metod. Można to oczywiście zrobić prościej, za pomocą biblioteki jquery-cookies, jednak pracując nad projektem postanowiłem, że będziemy unikać angażowania dodatkowych bibliotek.


createCookie: function (name, value, days) {
  var expires = "";
  if (days) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
    expires = "; expires=" + date.toUTCString();
  }
  document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
},
readCookie: function (name) {
  var nameEQ = name + "=";
  var ca = document.cookie.split(';');
  for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
  }
  return null;
},
eraseCookie: function (name) {
  mcNotification.createCookie(name, "", -1);
}

Dodatkowo, w widoku, który ma wysyłać notyfikacje (w moim wypadku default.aspx) musimy dodać kilka dodatkowych referencji.


/_layouts/15/MicrosoftAjax.js
/_layouts/15/sp.runtime.js
/_layouts/15/sp.js
/_Layouts/15/SP.RequestExecutor.js
    $(document).ready(function () {
      SP.SOD.executeFunc('sp.js', 'SP.ClientContext');
        currentContext = new SP.ClientContext.get_current();
  });
 </script>

Ostateczna wersja

Ostatecznie opakujemy to w pojedynczy obiekt i dodamy nieco sterowania. Finalna wersja skryptu znajduje się tutaj.

Jak widać, na samym końcu następuje rejestracja list, które będą monitorowane. Jako argumenty przekazujemy kolejno: nazwę listy, adres do którego ma przenosić powiadomienie oraz tekst powiadomienia.


mcNotification.registerList('Lista aktualności', "http://sp-matcho/SitePages/NewsArchive.aspx", "Zmiany w aktualnościach!");

mcNotification.registerList('Galeria', "http://sp-matcho/SitePages/Galeria.aspx", "Hura działa!");

W dalszej kolejności następuje uruchomienie całego rozwiązania, gdzie argumenty to kolejno: czas odświeżania, adres site’a na którym uruchamiamy skrypt i adres obrazka, który będzie wyświetlany razem z powiadomieniem.


mcNotification.run(1000, '/', "someicon.png");

Efekt końcowy

Podziel się

Autor: Mateusz Chodkowski

Mateusz Chodkowski

Mateusz-Chodkowski

Programista .NET i SharePoint, twórca aplikacji front-end i projektant procesów WEBCON BPS. Fascynatem programowania w .NET oraz JavaScript, projektant i entuzjasta cyfryzacji “papierowych” procesów biznesowych, a prywatnie miłośnik historii oraz rysunku.

Ostatnie artykuły autora

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Cyfryzacja papierowych procesów, poza licznymi zaletami, wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak migracja archiwalnych danych. Co zrobić z archiwalnymi danymi? Jak w prosty sposób migrować archiwalne dane do procesu WEBCON BPS?

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]