SPFX - Pan Spinacz w SharePoint Online

Mateusz Chodkowski

SPFX – Pan Spinacz w SharePoint Online
Październik 30, 2017 Katarzyna Sobczak

SPFX - Pan Spinacz w SharePoint Online

Ten artykuł ma na celu pokazanie jak dodać element przyklejony do strony SharePoint Online za pomocą SPFX. Przy okazji omówimy cały proces tworzenia WebParta SPFX.

(Jeśli nie wiesz czym jest SPFX, zapraszam do lektury artykułu zapoznawczego.) 

Projekt

Aby stworzyć projekt, potrzebny nam będzie nodejs oraz edytor Visual Studio Code. W tym celu uruchamiamy konsolę (jako administrator), przechodzimy do wybranej lokalizacji projektu i wpisujemy:


yo @microsoft/sharepoint

Instalator zapyta nas o szczegóły projektu:

Instalator

Po kilku minutach pobierania paczek projekt będzie gotowy. Możemy go teraz otworzyć za pomocą VS Code.

clipper visual studio code

Instalacja Paczek

W naszym projekcie przyda się zapewne jQuery – dodamy je za pomocą paczki pobranej z Node Package Manager. Aby to zrobić, w konsoli wpisujemy:


npm install jquery --save

Teraz w kodzie aplikacji musimy dodać import biblioteki, z której chcemy skorzystać. W tym celu w pliku src/webparts/clipper/ClipperWebPart.ts na samym początku dodajemy linię:


import * as $ from "jquery";

Teraz mamy już możliwość korzystania z jQuery.

Kod

Na początek uruchomimy nasz WebPart, aby móc na bieżąco testować zmiany. W tym celu w konsoli wpisujemy:


gulp serve

Po chwili w naszej przeglądarce powinien ukazać się workbench, na którym możemy dodać WebPart za pomocą ikonki “+”.

Webpart template

Po dodaniu WebParta widać, że mamy już przygotowany prosty template.

SharePoint Clipper

Wykorzystamy go, aby stworzyć prosty panel do uruchamiania i chowania Pana Spinacza. W tym celu przejdźmy do pliku src/webparts/clipper/ClipperWebPart.ts, a konkretnie do funkcji render(). Na potrzeby dzisiejszego ćwiczenia zmienimy nieco zawartość tego WebParta. Warto zauważyć, że za każdym razem, gdy programista zapisuje zmiany w plikach, zakładka w przeglądarce zostaje odświeżona automatycznie.

Funkcja render
mrClipper

Skupmy się teraz na Panu Spinaczu – na początek napiszemy CSS, który pozwoli na wyświetlanie go w odpowiednim miejscu na ekranie. W tym celu przechodzimy do pliku src/webparts/clipper/Clipper.module.scss. Na samym końcu pliku, poza ostatnią klamrą, dodamy klasę .mrClipper:

Funkcja render

Teraz w pliku src/webparts/clipper/ClipperWebPart.ts dodamy funkcję pozwalającą na dodanie Pana Spinacza do zawartości całej strony (linie 39-43), a także wywołanie tej funkcji wewnątrz funkcji render(linia 35; zob. rys. poniżej).

funkcja wewnątrz funkcji render

Czas zaprogramować logikę przycisków Show oraz Hide. W tym celu napiszemy funkcję setButtonsHandling (linie 43-50) i przypniemy ją do funkcji render() (linia 36).

funkcja setButtonsHandlin

Efekty

Po wykonanych operacjach Pan Spinacz powinien pojawiać się po kliknięciu odpowiedniego przycisku. W gestii programisty pozostaje, co zrobi z nim dalej – na przykład może dodać link do pomocy, lub napisać coś bardziej skomplikowanego.

Clipper control panel

Deploy

Teraz czas na wdrożenie. Oficjalny poradnik wspomina o wykorzystaniu Office 365 CDN. Jest to jedno z możliwych rozwiązań, jednak chciałbym podzielić się z Tobą prostszym i szybszym sposobem. Na początek zaloguj się na swojego SharePointa Online i utwórz Bibliotekę dokumentów o nazwie “Clipper”.

Biblioteka dokumentów

Po wejściu w podgląd naszej biblioteki należy skopiować adres Biblioteki i odciąć z niego fragment Forms/AllItems.aspx. Finalnie adres, którego potrzebujemy, to np.: https://apn365.sharepoint.com/sites/matcho_dev/Clipper/

Teraz znajdujemy plik /config/write-manifests.json i uzyskany wcześniej adres umieszczamy w polu cdnBasePath.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie numeru wersji. Numer wersji znajduje się w pliku config/package-solution.json (linia 5). Ten numer należy powiększyć za każdym razem, gdy wgrywamy nową wersję na SharePoint.

Teraz czas na stworzenie paczki. W tym celu uruchamiamy z konsoli kolejno trzy polecenia (aby przerwać działanie polecenia gulp serve możesz użyć kombinacji Ctrl + C):


gulp --shipgulp bundle --shipgulp package-solution --ship

Po wykonaniu tych trzech poleceń, w lokalizacji /sharepoint/solution/ znajdziemy plik clipper.sppkg. Ten plik jest gotowy do wgrania poprzez AppCatalog. Jeśli jesteś administratorem SharePointa Online, powinieneś teraz przejść do AppCatalogu pod adres: https://twojanazwa.sharepoint.com/sites/appscatalog/.

Z trzech możliwych kafli wybieramy opcję “Dystrybucja aplikacji dla programu”:

AppCatalog

Następnie wybieramy opcję “Przekaż” i wybieramy plik. Po chwili ładowania pojawi się okno, w którym potwierdzamy nasze zaufanie do aplikacji za pomocą przycisku “Wdróż”:

zaufanie do aplikacji

Następnie wracamy do biblioteki dokumentów, którą utworzyliśmy na początku i przekazujemy do niej wszystkie pliki będące zawartością folderu /temp/deploy.

W kolejnym kroku, z lewego menu przechodzimy do zawartości witryny, wybieramy opcję “Nowy” oraz “Aplikacja”.

zawartość witryny: aplikacja

W wyszukiwarce aplikacji znajdujemy aplikację clipper-client-side-solution i klikamy w nią (Nazwa jest konfigurowalna w projekcie).

Teraz wystarczy wejść na dowolną stronę w nowym wyglądzie SharePoint Online i spróbować dodać Pana Spinacza. W tym celu wejdę z lewego menu w pozycję “Strony” i dodam nową stronę witryny. Za pomocą przycisku “+” dodam nasz WebPart. Pamiętaj, że stronie trzeba koniecznie nadać tytuł. Teraz wystarczy zapisać i opublikować stronę.

clipper

Ostatecznie doczekaliśmy się Pana Spinacza w SharePoint:

Pan Spinacz w SharePoint

Podsumowanie

Czytelnik po przejściu przez ten post wie, jak stworzyć prosty WebPart za pomocą SPFX oraz jak zaimportować do niego biblioteki z NPM. Czytelnik zna też tajniki wdrażania rozwiązań SPFX w uproszczony sposób. Przy okazji pokazaliśmy, że WebParty mogą mieć wpływ na całą stronę SharePoint.

Podziel się

Autor: Mateusz Chodkowski

Mateusz Chodkowski

Mateusz-Chodkowski

Programista .NET i SharePoint, twórca aplikacji front-end i projektant procesów WEBCON BPS. Fascynatem programowania w .NET oraz JavaScript, projektant i entuzjasta cyfryzacji “papierowych” procesów biznesowych, a prywatnie miłośnik historii oraz rysunku.

Zespół: Apps

Ostatnie artykuły autora

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Cyfryzacja papierowych procesów, poza licznymi zaletami, wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak migracja archiwalnych danych. Co zrobić z archiwalnymi danymi? Jak w prosty sposób migrować archiwalne dane do procesu WEBCON BPS?

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?