Rola IT Asset Manager’a

Aneta Kozłowska

Rola IT Asset Manager’a
14 lutego, 2018 APN Promise SA

Rola IT Asset Manager’a

Czas wyzwań dla zarządzania zasobami IT w kontekście nowych technologii, regulacji i zmian trendów technologicznych.

Początki Roli IT Asset Manager’a

10 lat temu, kiedy tworzyły się w Polsce wzorce stanowisk osób zarządzających licencjami oprogramowania zakładano, że rola ta będzie ewoluowała w kierunku agregacji informacji o sprzęcie, oprogramowaniu i użytkownikach. Był to czas, kiedy w większości przypadków planowanie inwestycji związanych z zasobami IT odbywało się na zasadach szacunków i w oparciu o orientacyjne dane.

Dzisiaj ewolucja trendów technologicznych, regulacji prawnych, potrzeb biznesowych organizacji oraz dynamika transformacji cyfrowej sprawiły, że zarządzanie zasobami IT jest fundamentalne w kontekście finansowym i bezpieczeństwa. Coraz więcej organizacji opiera działania operacyjne na obszarze IT. To z kolei uruchamia proces zmian dla wymagań wobec roli IT Asset Managera.

Konieczność zarządzania zasobami IT na podstawie realnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym, ma ogromne znaczenie. IT Asset Manager odpowiada za zarządzanie wszystkimi zasobami IT w swojej organizacji na każdym etapie cyklu ich życia – od momentu zarządzania potrzebą na dany zasób, aż do jego wycofania lub ponownego wdrażania do użytku. W tym celu musi gromadzić w ustandaryzowany sposób dane, które są podstawą dla przewidywania i planowania realnych kosztów, doboru odpowiednich rozwiązań do skali infrastruktury, możliwości oraz potrzeb technologicznych organizacji. Ważnym zadaniem jest między innymi tworzenie, modelowanie i dostosowanie procesów zarządzania zasobami IT tak, aby w minimalny sposób komplikować działalność organizacji, przy jednoczesnej maksymalizacji kontroli obszarów kluczowych dla zarządzania zasobami IT.

Strategia – Czyli czas, kiedy zarządzający zasobami IT stają się wizjonerami

„Strategiczne dopasowanie jest drogą, a nie celem”
Board Briefing on IT Governance, 2nd edition, IT Governance Institute, 2003

Technologia wspiera współczesne organizacje, ale jest również wymagająca w zakresie planowania zmian w jej obszarze. Fundamentem planowania i podejmowania decyzji biznesowych o zmianach technologicznych jest z kolei jakość danych o zasobach IT, a także umiejętna analiza w kontekście informacji dodatkowych takich jak: informacje o strategii biznesowej organizacji, finansowe, HR, planach zakupowych i restrukturyzacyjnych. Rola IT Asset Managera skupia się więc na analizie, planowaniu, zmianach i strategii (w oparciu o gromadzone dane) – to więcej niż wiedza o wspomnianych wcześniej zasobach sprzętu, oprogramowania i użytkownikach.

Strategia jest wizją przyszłości i wyobrażeniem o momencie, w którym organizacja ma się znaleźć za określony czas. IT Asset Manager ma tu kluczowe znaczenie w kontekście powierzonych mu zadań, wiedzy i kompetencji. Zaangażowany w tworzenie strategii organizacji, może lepiej zaplanować działania w swoim obszarze, a to przekłada się na właściwe decyzje oparte o dobrej jakości dane.

Podziel się

Autorka: Aneta Kozłowska

Aneta Kozłowska

Aneta Kozłowska

Zespół: Software Asset Management

Ostatnie artykuły autora

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Aneta Kozłowska wyjaśnia dlaczego odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM jest ważny i jakie przynosi korzyści. Przeczytaj artykuł, wypełnij test i oszacuj poziom cyberzabezpieczeń w Twojej organizacji!

Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?

Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?

Każda organizacja potrzebuje wsparcia specjalistów ITAM/SAM w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Czy z perspektywy przedsiębiorstwa korzystniej jest zatrudnić i wyszkolić własnych pracowników, czy zlecić usługę zewnętrznej firmie?

Rola IT Asset Manager’a

Rola IT Asset Manager’a

Ewolucja trendów technologicznych, regulacji prawnych, potrzeb biznesowych i dynamika transformacji cyfrowej sprawiły, że coraz więcej organizacji opiera działania operacyjne na obszarze IT. Uruchamia to proces zmian wymagań wobec roli IT Asset Managera.

Skontaktuj się z Anetą

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]