Windows Admin Center - migracja magazynu danych

Łukasz Cholewa

Windows Admin Center – migracja magazynu danych
3 kwietnia, 2019 Katarzyna Sobczak
Windows Admin Center - migracja magazynu danych

Zobacz jak krok po kroku przenieść zasoby serwera plików

Windows Admin Center wprowadza nową funkcjonalność o nazwie Storage Migration Service. Funkcjonalność ta pozwala w łatwy sposób przenieść zasoby serwera plików z systemów operacyjnych w wersjach Windows Server od 2003 do 2019 na nowy serwer docelowy w wersji Windows Server od 2012 R2 do 2019.

Wykonać migrację możemy za pomocą jednego zadania. Migrowane są wszystkie dane, uprawnienia, atrybuty adresy IP i nazwy serwerów.

Środowisko testowe składa się z:

  1. Windows Admin Center srv-wac.apnlab.pl z Windows Server 2019
  2. Serwer z danymi do migracji srv-wstor1.apnlab.pl z Windows Server 2016
  3. Serwer docelowy srv-wstor2.apnlab.pl z Windows Server 2019

Aby wykonać taką migrację należy uruchomić Windows Admin Center i po dodaniu serwerów przejść do usługi SMS Storage Migration Service zlokalizowanej na serwerze srv-wstor2.

Na początku otrzymujemy komunikat dotyczący kolejności działań do wykonania w naszym zadaniu. Proces jest prosty i zawiera się w trzech krokach:

Tworzymy zadanie migracji magazynu poprzez +Nowe zadanie.

Następnie podajemy poświadczenia używane do migracji danych.

Podajemy urządzenie źródłowe, które skanujemy w poszukiwaniu zasobów do migracji. W tym przypadku jest to serwer srv-wstor1.

Rozpoczynamy skanowanie na naszym serwerze srv-wstor1.

Wyniki zadania skanowania są widoczne w zadaniu, jak widać serwer srv-wstor1 został pomyślnie przeskanowany. Dane zostały wykryte.

Następnym krokiem jest podanie serwera docelowego srv-wstor2 i rozpoczęcie mapowania woluminów.

Po zakończeniu procesu zobaczymy listę zmapowanych woluminów, które zostaną uwzględnione podczas migracji.

Teraz musimy dostosować ustawienia transferu.

Poddajemy weryfikacji nasze ustawienia na obu serwerach.

Gdy test migracji przebiegnie pomyślnie i zostanie potwierdzony, możemy przystąpić do transferu naszych danych.

Transfer danych rozpoczynamy poprzez wybranie opcji Rozpocznij transfer. Widok zakończonego procesu transferu danych został zaprezentowany poniżej. Możemy skorzystać z dziennika transferu i rejestru błędów do weryfikacji procesu w razie problemów.

Możemy ustalić jak będą wyglądały oba serwery po migracji danych. Mamy możliwość zmiany nazwy serwera i adresu IP, ale możemy też w ogóle nie wykonywać zmian.

Następnie rozpoczynamy proces migracji danych poprzez Rozpocznij migrację jednorazową.

Jak widać poniżej, proces jednorazowy na serwer srv-wstor2 został zakończony pomyślnie.

W głównym oknie migracji widać stan zadania, które zostało wykonane, ilość przegranych plików oraz ich rozmiar.

Jakie dane nie podlegają migracji? Na pewno nie będą migrowane dane, które mogłyby zakłócić działanie systemu Windows. Objemuje to foldery i pliki:

  1. Windows, Program Files, Program Files (x86), Program Data, Users, $Recycle.bin, Recycler, Recycled, System Volume Information, $UpgDrv$, $SysReset, $Windows.~BT, $Windows.~LS, Windows.old, boot, Recovery, Documents and Settings
  2. sys, hiberfil.sys, swapfile.sys, winpepge.sys, config.sys, bootsect.bak, bootmgr, bootnxt

 

Jak działa proces migracji? Jak było wspomniane na początku, wykonujemy go w trzech krokach.

  1. Dodajemy zadanie w WAC, przy czym nie jest instalowany żaden agent na serwerze. Rozpoczynamy proces przeszukiwania danych, a dodatkowo wykonywane jest skanowanie ustawień – sieciowych wolumenów oraz zbieranie danych o systemie operacyjnym.
  2. Proces transferu najpierw wymaga mapowania wolumenów i weryfikacji możliwości wykonania zadania. Transfer możemy ponawiać tyle razy, ile potrzebujemy i mamy pewność, że zostaną w tym momencie przegrane tylko delty.
  3. Ostatnim krokiem jest ustawienie serwerów w taki sposób, w jaki powinny być skonfigurowane po zakończeniu procesu (możemy zmienić adres IP czy np. nazwę serwera) i uruchomienie procesu migracji.

Podziel się

Autor: Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz Cholewa

Łukasz zawodowo od około 11 lat, a hobbystycznie od dwóch dekad zajmuje się szeroko rozumianymi usługami w zakresie IT – począwszy od struktury podzespołów, poprzez konfigurację systemów i aplikacji, na opracowywaniu dokumentacji technicznej skończywszy. Łącząc doświadczenie i pasję, aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z tematyką Cloud computing, by następnie móc dzielić się wiedzą oraz dopasowywać rozwiązania do potrzeb klientów.

Prywatnie Łukasz jest pasjonatem motocykli (jest mocno przywiązany do swojej Yamahy FJR 1300) i lubi rowerowe wycieczki oraz bieganie.

Zespół: Cloud Productivity

Ostatnie artykuły autora

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 2

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Odtworzenie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej z użyciem Veeam Backup & Replication – Część 1

Posiadając oprogramowanie Veeam B&R wraz z usługą chmury publicznej Azure, możemy zadbać o nasze środowisko wirtualne i uruchomić dodatkową usługę Disaster Recovery. Umożliwia to funkcja odtworzenia bezpośredniego maszyn wirtualnych do chmury publicznej Azure ze środowiska kopii zapasowych.

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Windows Admin Center wprowadza nową funkcjonalność o nazwie Storage Migration Service.Pozwala ona w łatwy sposób przenieść zasoby serwera plików z systemów operacyjnych w wersjach Windows Server od 2003 do 2019 na nowy serwer docelowy w wersji Windows Server od 2012 R2 do 2019. Łukasz Cholewa krok po kroku pokazuje jak to zrobić.

Skontaktuj się z Łukaszem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]