Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Magdalena Porębska, Norbert Krzepicki

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku
6 listopada, 2019 APN Promise SA

Z dniem 14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie wspierać system Windows Server 2008 i 2008 R2 w zakresie dostarczania regularnych darmowych aktualizacji zabezpieczeń.

Microsoft nie będzie również świadczył usług wsparcia technicznego ani aktualizował materiałów technicznych online[1]. Nieaktualny system Windows Server może narazić organizację na straty wynikające z wykorzystania luk w bezpieczeństwie przez osoby nieupoważnione. Uwzględnienie tego ryzyka i podjęcie odpowiednich działań zminimalizuje w znacznym stopniu ryzyko ataku i pomoże podnieść poziom cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Popularność Windows Server 2008

W wielu organizacjach Windows Server 2008/2008 R2 jest nadal bardzo popularny i wykorzystywany w szerokim zakresie. Na serwerach opartych o Windows Server 2008 niejednokrotnie znajduje się oprogramowanie, na którym Klienci opierają kluczowe obszary swojej działalności. Aby zminimalizować ryzyko przestoju i zapewnić ciągłość biznesową pod kątem architektury IT, warto rozważyć migrację do nowszych wersji Windows Server, rozpoczynając od najbardziej newralgicznych systemów Klienta.

Dlaczego wsparcie techniczne jest tak istotne?

Zakończenie świadczenia wsparcia dodatkowego przez Microsoft oznacza w praktyce brak:

  • darmowych lokalnych aktualizacji bezpieczeństwa,
  • aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem,
  • bezpłatnych opcji wsparcia technicznego,
  • aktualizacji zawartości technicznej online.

Od połowy stycznia 2020 roku serwery Klientów oparte o Windows Server 2008 / 2008 R2 będą znacznie bardziej narażone na cyberataki, problemy techniczne oraz ryzyko wystąpienia awarii. Wszystkie te składowe mogą przełożyć się na wzrost obciążenia wewnętrznych działów IT w firmach, do zadań których należy zapewnienie utrzymania ciągłości biznesowej.

Czy Twoją organizację stać na takie ryzyko?

W poszukiwaniu rozwiązań

Co zatem zrobić i jak przygotować się do tej zmiany? Możliwości jest kilka.

Jeśli zależy Ci na utrzymaniu własnej infrastruktury serwerowej, najkorzystniej byłoby zaplanować i przeprowadzić migrację do nowszej wersji systemu przed datą wyłączenia wsparcia. Proces ten musi zostać dobrze zaplanowany, a samo wdrożenie odpowiednio wykonane, aby nie zaburzyć ciągłości biznesowej i nie obciążać dodatkowo działów IT w ich codziennej pracy. Tak duże przedsięwzięcie warto oddać w ręce profesjonalnego zespołu inżynierów, który wesprze w procesie migracji administratorów IT w Twojej organizacji.

W praktyce proces decyzyjny, umowa i migracja mogą trwać dłużej niż 3 miesiące. Microsoft uwzględnił taką sytuację i zaoferował możliwość wykupienia dodatkowego, odpłatnego wsparcia, obejmującego kluczowe i ważne aktualizacje dla Klientów, którzy posiadają licencje z aktywnym pakietem Software Assurance lub subskrypcje na oprogramowanie serwerowe. Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń[2] będą wartościowe dla tych firm, którym zabraknie czasu na ukończenie prac w terminie, dając organizacjom dodatkowo do 3 lat na dokonacie aktualizacji. Po tym czasie Microsoft całkowicie wygasi wsparcie dla Windows Server 2008 / 2008 R2[3].

Ostatnią możliwością jest przeniesienie infrastruktury serwerowej do chmury Azure i jest to rozwiązanie premiowane przez Microsoft bezpłatnym wsparciem na okres 3 lat. Dzięki temu organizacja zyskuje czas na przeprowadzenie migracji. Nie jest to jednak rozwiązanie zupełnie darmowe, ponieważ przeniesienie infrastruktury do chmury wiąże się z ponoszeniem kosztów utylizacji Azure. Microsoft zapewnia jednak, że takie rozwiązanie pomoże „przyspieszyć wdrażanie innowacji, obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo”[4].

O czym należy pamiętać planując migrację?

Migracja zapewni Twojej firmie przede wszystkim bezpieczeństwo i nowe możliwości techniczne (o nowościach w Windows Server względem poprzednich wersji przeczytasz w artykule pt. „Porównanie funkcji w wersjach systemu Windows Server”[5]).

Przy wyborze systemu warto wybrać Windows Server 2019 lub co najmniej Windows Server 2016, ponieważ wsparcie dla Windows Server 2012 / 2012 R2 zakończy się w październiku 2023 roku[6].

Pamiętaj też, aby dobrze zaplanować proces wdrożenia i odpowiednio go przeprowadzić. Jest to kluczowe dla zapewnienia ciągłości biznesowej w Twojej organizacji. Jeśli potrzebujesz wparcia w tym zakresie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować Twoją organizację na nadchodzące zmiany.

[1] Microsoft, Zakończenie wsparcia dla systemów Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

[2] Microsoft, Postanowienia dotyczące licencjonowania

[3] Microsoft, One year until Windows Server 2008 and 2008 R2 end of support

[4] Microsoft, Trzy powody, aby przenieść aplikacje z serwera 2008 na platformę Azure

[5] Microsoft, Porównanie funkcji w wersjach systemu Windows Server

[6] Microsoft, Zasady cyklu życia firmy Microsoft

Podziel się

Autor: Magdalena Porębska

Magdalena Porębska

Konsultant SAM

Konsultant Software Asset Management z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień wspiera klientów w rozwiązywaniu problemów z zakresu licencjonowania oprogramowania Microsoft, chętnie dzieląc się przy tej okazji wiedzą i doświadczeniem. Jej nadrzędnym celem we współpracy z klientami jest optymalizacja wykorzystania licencji i infrastruktury.

Prywatnie uwielbia podróżować i pasjonuje się dzikimi kotami.

Ostatnie artykuły autora

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Z dniem 14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie wspierać system Windows Server 2008 i 2008 R2 w zakresie dostarczania regularnych darmowych aktualizacji zabezpieczeń. Nieaktualny system Windows Server może narazić organizację na straty wynikające z wykorzystania luk w bezpieczeństwie przez osoby nieupoważnione.

Koniec wsparcia Windows 7

Koniec wsparcia Windows 7

14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows 7. Oznacza to przede wszystkim, że aktualizacje związane z bezpieczeństwem nie będą już bezpłatne, a bez wykupienia dodatkowych aktualizacji stacje robocze użytkowników nie będą w pełni chronione.

Autor: Norbert Krzepicki

Norbert Krzepicki

Inżynier systemowy

Inżynier systemowy w zespole DataCenter. Specjalizuje się w obszarze zarządzania stacjami roboczymi. Na co dzień wspiera Klientów w realizacji projektów obejmujących wdrożenia i konfigurację System Center Configuration Manager oraz duże migracje do nowych systemów Windows.

Prywatnie miłośnik gier planszowych i majsterkowicz.

Ostatnie artykuły autora

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Windows Server wyzwaniem w 2020 roku

Z dniem 14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie wspierać system Windows Server 2008 i 2008 R2 w zakresie dostarczania regularnych darmowych aktualizacji zabezpieczeń. Nieaktualny system Windows Server może narazić organizację na straty wynikające z wykorzystania luk w bezpieczeństwie przez osoby nieupoważnione.

Koniec wsparcia Windows 7

Koniec wsparcia Windows 7

14 stycznia 2020 roku Microsoft przestanie świadczyć pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows 7. Oznacza to przede wszystkim, że aktualizacje związane z bezpieczeństwem nie będą już bezpłatne, a bez wykupienia dodatkowych aktualizacji stacje robocze użytkowników nie będą w pełni chronione.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]