Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?

Aneta Kozłowska

Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?
26 lutego, 2019 Katarzyna Sobczak
Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna social

Inwestycje w zespół ds. zarządzania zasobami IT czy outsourcing? Które rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Twojej organizacji?

Niezależnie od tego, czy zasoby IT w organizacji monitorowane są stale lub doraźnie, potrzebne jest wsparcie wyszkolonej kadry specjalistów i doradców ITAM/SAM w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, finansowych w zakresie tego obszaru. Właściwe decyzje biznesowe to przecież pewność, że podjęcie działań będzie zgodne z zapisami obowiązujących umów IT, prawami licencyjnymi dostawców rozwiązań, a co za tym idzie, transparentnością budżetu IT i planowaniem przejrzystej struktury finansowania technologii.

Rola wewnętrzna czy wsparcie zewnętrzne?

Rola ITAM/SAM tworzona wewnątrz organizacji, to perspektywa długoterminowej inwestycji w budowanie specjalistycznego zespołu ds. zarządzania zasobami IT. Po wypracowaniu własnej metodyki działania, wdrożeniu narzędzi ITAM/SAM, zbudowaniu wewnętrznego ładu IT w zakresie zarządzania zasobami oprogramowania, zespół ITAM/SAM rozpoczyna proces realizacji stawianych mu celów. Ta formuła zapewnienia zgodności organizacji jest uzasadniona i konieczna z punktu widzenia strategii IT, czy też ma uwarunkowania biznesowe.

Coraz więcej organizacji decyduje się na outsourcing usług ITAM/SAM. Ma to w głównej mierze uzasadnienie ekonomiczne i nie opiera się na uwarunkowaniach biznesowych, które wymagają posiadania funkcji ITAM/SAM w strukturach wewnętrznych. Wiele organizacji nie potrzebuje ciągłego monitorowania wszystkich zasobów IT. Zachowując cykliczność w realizacji usług weryfikacji zgodności, firmy wspierają się wiedzą doświadczonych konsultantów zewnętrznych i uzyskują szybciej informację o poziomie zgodności w obszarach ITAM/SAM wraz z rejestrem potencjalnego ryzyka.

Zalety wsparcia zewnętrznego dla ITAM/SAM?

  • Minimalizacja kosztów pracy. Organizacje decydują o wyborze czasu i poziomu zaangażowania konsultanta. Prace projektowe mogą być podzielone na te, które można zrealizować wewnętrznie oraz na te, które można zrealizować przy pomocy usług zewnętrznych.
  • Projekty na mniejszą skalę. Określone zadania realizowane są w ramach określonej liczby godzin oraz w określonym zakresie, np. tylko badanie zgodności w obszarze wybranych producentów oprogramowania czy wybranego procesu IT.
  • Czas realizacji pracy. Harmonogram prac dokładnie określa czas realizacji poszczególnych etapów prac. Warunki odbioru tych prac są dokładnie zdefiniowane i zaplanowane. Umowa o współpracy określa termin realizacji usługi, co gwarantuje otrzymanie w ustalonym terminie niezbędnych danych w celu podjęcia decyzji biznesowych.

Podziel się

Autorka: Aneta Kozłowska

Aneta Kozłowska

Aneta Kozłowska

Zespół: Software Asset Management

Ostatnie artykuły autora

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Aneta Kozłowska wyjaśnia dlaczego odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM jest ważny i jakie przynosi korzyści. Przeczytaj artykuł, wypełnij test i oszacuj poziom cyberzabezpieczeń w Twojej organizacji!

Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?

Zarządzanie Zasobami IT – własne rozwiązania czy usługa zewnętrzna?

Każda organizacja potrzebuje wsparcia specjalistów ITAM/SAM w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Czy z perspektywy przedsiębiorstwa korzystniej jest zatrudnić i wyszkolić własnych pracowników, czy zlecić usługę zewnętrznej firmie?

Rola IT Asset Manager’a

Rola IT Asset Manager’a

Ewolucja trendów technologicznych, regulacji prawnych, potrzeb biznesowych i dynamika transformacji cyfrowej sprawiły, że coraz więcej organizacji opiera działania operacyjne na obszarze IT. Uruchamia to proces zmian wymagań wobec roli IT Asset Managera.

Skontaktuj się z Anetą

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]