Automatyzacja procesów
w obszarze zarządzania wierzytelnościami

Sytuacja wyjściowa

Wdrożenie przeprowadziliśmy w czołowej firmie działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Z rozwiązania korzysta około 100 pracowników.

 

Nasz Klient poszukiwał narzędzia, które usprawni pracę nad przygotowaniem i akceptacją umów, będzie wspierać pracę kancelarii i zapewni transparentność procesów zakupowych. Zidentyfikowane zostały również 4 dodatkowe procesy, które wymagały optymalizacji. Dotychczas wykorzystywane narzędzie informatyczne w postaci maila okazało się mało efektywne, kontrola nad procesami niemożliwa, a pracownicy tracili dużo czasu na zadania niemerytoryczne (np. przepisywanie informacji pomiędzy systemami).

Rozwiązanie

Po wstępnej analizie wymagań zaproponowaliśmy, aby automatyzację 7 wytypowanych procesów przeprowadzić w oparciu o sprawdzoną platformę firmy Webcon z Krakowa. WEBCON Business Process Suite nie tylko umożliwia szybką implementację dowolnych procesów, ale pozwala również na ich łatwą modyfikację, co jest niezwykle istotne z uwagi na ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe.

 

Ważnym elementem każdego wdrożenia są szkolenia. Dzięki zastosowaniu jednej platformy do implementacji wszystkich procesów, adaptacja użytkowników do nowego rozwiązania przebiegła dużo szybciej niż w przypadku budowy aplikacji dedykowanych.

Rezultaty

Wdrożenie WEBCON BPS przyczyniło się do wzrostu efektywności i większej kontroli nad procesem. Każdy z uczestników teraz wie jakie zadania ma do wykonania i na jakim etapie jest dana sprawa. Całkowita digitalizacja procesu spowodowała, że pracownicy nie muszą  przemieszczać się z dokumentami i czekać na osoby, które są odpowiedzialne za ich akceptację. Mniej czasu spędzonego przez pracowników na działania niemerytoryczne jest źródłem oszczędności czasu i pieniędzy, oznacza również dla nich większy komfort pracy. Dzięki automatyzacji procesów uzyskano również poprawę bezpieczeństwa procesowanych spraw i zapewniono każdorazową zgodność z przepisami wewnętrznymi. Dokumenty nie piętrzą się na biurkach, a pracownicy uzyskują do nich tylko w niezbędnym momencie i z właściwym poziomem uprawnień. Z kolei procesy, zawsze przebiega właściwą, uzgodnioną w organizacji, ścieżką.

Korzyści dla organizacji

Większa transparentność procesów zakupowych i łatwiejsze przygotowywanie umów.

Możliwość śledzenia przebiegu procesu finalizowania umowy lub zatwierdzana wniosku.

Wygoda i oszczędność czasu w procesowaniu dokumentów oraz ezrokst komfortu pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy.

Poprawa bezpieczeństwa procesowanych spraw i zgodność z przepisami wewnętrznymi.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.