Power BI w branży finansów i ubezpieczeń

Sytuacja wyjściowa

„Mamy sprawdzone rozwiązanie MS Reporting Services, ale wiemy, że istnieją nowocześniejsze platformy raportowe, które dają o wiele więcej możliwości analizy i wizualizacji danych.”

Potrzeba korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Dotychczasowe rozwiązanie raportowe przestało odpowiadać na potrzeby klienta, miało ograniczenia zarówno funkcjonalne, jak i wizualizacyjne.

Potrzeba zwiększania efektywności analiz i raportowania.

Ogromna skala organizacji, duża ilość i złożoność danych, złożone procesy decyzyjne​.

Potrzeba zaawansowania technologicznego.

Odpowiadającego wymaganiom kadry zarządzającej i menedżerskiej oraz działaniom banku na skonsolidowanym rynku.

Cel: wdrożenie i edukacja

Przeprowadzenie organizacji od używania starej platformy raportowej do pełnego wykorzystania nowoczesnego rozwiązania, jakim jest Power BI.

Etapy procesu modernizacji

Opracowanie architektury i planu umieszczenia narzędzia w istniejącej infrastrukturze i procesach biznesowych klienta. 

Opracowanie standardów i governance do nowego narzędzia, o szerokim spektrum wykorzystania biznesowego.

Zbudowanie pierwszych modeli raportów dla różnych działów organizacji.

Transfer wiedzy do organizacji  szkolenie administratorów, użytkowników i trenerów wewnętrznych.

Wsparcie w zakresie dalszego utrzymania.

Dlaczego Power BI?

Testowa realizacja raportów na danych klienta  pokazała szerokie możliwości narzędzia, jego nowoczesny charakter.

Szkolenie z funkcjonowania Power BI  pokazało użyteczność Power BI w całej organizacji​.

Opis procesu wdrożenia  sprawne włączenie nowej platformy, rezultaty w postaci gotowych raportów, szkolenia użytkowników

Rozwiązanie

Wdrożenie Power BI on premises

Architektura spełniająca wymagania techniczne, biznesowe oraz procesowe.

Zapewnienie zgodności z regulacjami obowiązującymi w sektorze bankowym.

Dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej procesów utrzymania​ i zarządzania zmianą​ oraz szczegółowy opis procesów biznesowych związanych z tworzeniem raportów.

Opracowanie 10 modeli raportowania dla różnych działów banku.

3-letnia umowa utrzymaniowa i wsparcia. 

Opracowanie gotowych raportów

Raporty kluczowych wskaźników firmy / KPI do obserwacji przez zarząd i kadrę menedżerską​.

Raporty budżetowe i finansowe  wykonania budżetu z podziałem na produkty, placówki, okresy czasu.

Analizy profilów klientów​.

Performance poszczególnych placówek  ranking placówek z podglądem na mapie, porównanie wyników sprzedaży, zawartych umów.

Każdy raport przygotowany z dokumentacją opisującą model danego raportu (opis źródeł danych oraz przygotowanych miar, tabel kalkulowanych)​.

Transfer wiedzy do organizacji

Szkolenia dla administratorów

Szkolenia dla grupy użytkowników

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych 

Dobre praktyki wdrożeniowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku

Ścisła współpraca z IT oraz z przedstawicielami działów odpowiedzialnych za tworzenie raportów  łączenie wymogów administracyjnych, procesowych i biznesowych.
Warsztatowa metoda współpracy  praktyczna praca na danych źródłowych, proces uczenia się narzędzia połączony z osiąganiem efektów tu i teraz (wizualizacja danych, gotowe raporty)​.
Proces współtworzenia wdrożenia przekładał się nie tylko na wdrożenie samego narzędzia, ale też pełnej metodyki jego zastosowań w organizacji. 
Współtworzenie raportów na etapie wdrożeniowym  pozwala nie tylko uczyć się opracowania raportów, ale też odkrywa dodatkowe potrzeby (nowe funkcjonalności, sposoby wizualizacji itp.)

Rezultaty

Rezultaty jakościowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku

W toku procesu wdrożeniowego Bank przeszedł na najnowocześniejsze narzędzie raportowania Power BI.

Narzędzie to wpisało się w istniejącą architekturę IT oraz procesy biznesowe.

Organizacja wzbogaciła się o umiejętność raportowania w oparciu o Power BI

Nauczyliśmy bank metodyki pracy z narzędziem oraz modeli praktycznego tworzenia raportów.

Zaczęto powszechnie wykorzystywać raporty przygotowywane na potrzeby decyzji zarządczych oraz raporty niezbędne do codziennej pracy w różnych działach.

Dzięki współtworzeniu w trakcie wdrożenia, rozwiązanie zostało doskonale dopasowane do specyfiki organizacji i potrzeb jej użytkowników.

Rezultaty ilościowe

Godziny analityczne, szkoleniowe i gotowe wypracowane projekty raportowe

Kilkaset godzin pracy analitycznej zespołu wdrożeniowego  analiza infrastruktury oraz źródeł danych​.

Opracowanie 10 projektów raportowych wraz z opisem modelu raportowania dla danego obszaru biznesowego.

Przeszkolenie ponad 100 użytkowników (administratorów, przedstawicieli działów oraz trenerów wewnętrznych) z zastosowania Power BI w pracy.

Korzyści dla organizacji

Zwiększenie efektywności procesów raportowych oraz efektywności zaangażowanych pracowników. 

Przejście na bezpośrednią pracę z raportami (bez przenoszenia raportów do ppt)​.

Szybki dostęp do danych i do raportów bezpośrednio z Power BI.

Interaktywność spotkań  bezpośredni wgląd do potrzebnych danych, szybkie reagowanie​.

Dostęp do historii (analiza przeszłości) i scenariuszy zmian (prognozowanie)​.

Dostęp w wersji mobile i desktop z każdego miejsca (VPN)

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

0000