Power BI w branży marketingowej i badawczej

Sytuacja wyjściowa

Jesteśmy w naszej kategorii liderem rynku badawczego w Polsce. Nasi klienci mają wysokie wymagania w zakresie analityki i wizualizacji danych. Potrzebujemy wzmacniać nasze kompetencje w tym zakresie, aby zwiększać swoją przewagę konkurencyjną.”

Potrzeba zwiększenia kompetencji dzięki szkoleniom z używania i zastosowań Power BI. ​

Potrzeba nowoczesnej platformy raportowej i procesu analiz jako elementu wzbogacenia raportu przewagi konkurencyjnej. ​

Potrzeba szybkiego odpowiadania na potrzeby klientów dzięki automatyzacji procesów raportowych.​

Cel: dedykowane analizy i szkolenia ​

Oprócz wdrożenia niezbędnego narzędzia, istotnym celem było wdrożenie dedykowanego rozwiązania wzbogacającego ofertę biznesową. ​

Główne cele

Wdrożenie połączone ze szkoleniami ściśle profilowanymi pod zadania pracowników firmy badawczej. ​

Działania analityczne prowadzące do opracowania narzędzia realizacji badań.​

Dlaczego Power BI?

Potrzeba narzędzia zgodnego z najnowszymi trendami oraz dobrymi praktykami wizualizacji danych w raportach. ​

Ścisła korelacja z wykorzystaniem algorytmów Data Science takich jak Text Mining i analizy sentymentu. ​

Rozwiązanie

Praca warsztatowa z bezpośrednim wykorzystaniem technologii. ​

Platforma raportowa Microsoft Power BI. ​

Uwzględnienie wymagań klienta pod kątem prowadzonej działalności.​

Dedykowane szkolenia z wykorzystania algorytmów zaawansowanej analityki i języka R. ​

Opracowanie analiz z danych klienta​

Szereg analiz w obszarze Data Science – Text Mining z bezpośrednim wykorzystaniem źródeł danych klienta. ​

Rezultaty

Rezultaty jakościowe

Dostarczenie wiedzy i pracy analitycznej w celu stworzenia nowego rozwiązania ​w ofercie firmy.​

Zdobycie przez pracowników firmy umiejętności pracy z Power BI dla ich dalszej pracy z klientami. ​

Stworzenie rozwiązań pod automatyzację procesów raportowych.​

Rezultaty ilościowe

Gotowe analizy, zrealizowane szkolenia ​

Opracowanie zleconych analiz specjalistycznych.​

Dedykowany program szkoleniowy dla grupy 20 pracowników.​

Korzyści dla organizacji

Zwiększenie siły biznesowej.​

Przejście na nowoczesne rozwiązania w obszarze Data Science i raportowania z wykorzystaniem Power BI.​

Automatyzacja procesów raportowania.​

Zwiększenie umiejętności analizy i prezentowania danych jako kluczowej kompetencji firmy.​

Zwiększenie potencjału biznesowego firmy  zastosowanie zaawansowanej analityki poszerzyło portfolio oferowanych usług. 

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

0000

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]