Power BI w branży medycznej

Sytuacja wyjściowa

Naszą bolączką jest chaos raportowy. Mamy skomplikowaną strukturę raportów, raportowanie dotyczy stanu “na teraz” bez informacji historycznych o stanie biznesu. Nasi pracownicy tracą dużo czasu na budowanie raportów. System raportowy jest przestarzały i statyczny, a do tego nie mamy własnego źródła danych.

Potrzeba platformy dla hurtowni danych.

Potrzeba nowoczesnego narzędzia raportowego.

Potrzeba posiadania interaktywnych raportów.

Cel: pokonanie chaosu raportowego i odpowiedź na potrzeby biznesowe

Przeprowadzenie procesu zmiany w organizacji w obszarze raportowania. wyeliminowanie nieefektywnego procesu tworzenia raportów i wszelkich negatywnych konsekwencji na rzecz nowoczesnego i interaktywnego raportowania. ​

Główne cele

Wyeliminowanie nieefektywnego procesu tworzenia raportów i wszelkich negatywnych konsekwencji.​

Uniezależnienie od zewnętrznego dostawcy systemu źródłowego. 

Dlaczego Power BI?

Świadomość i uznanie dla Power BI jako narzędzia klasy business intelligence. ​

Rozwiązanie

Przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz platformy raportowej ​

Platforma w oparciu o środowisko Microsoft Azure.​

Dodatkowe wykorzystanie usług Azure Data Factory, Azure Analysis Services, Azure SQL Database.​

Platforma raportowa Microsoft Power BI. ​

Opracowanie gotowych raportów z danych klienta​

Raporty dedykowane działowi Kontrolingu​

Raporty dedykowane dyrektorom poszczególnych placówek medycznych, w tym między innymi:​

  • dane sprzedaży usług
  • dane dotyczące obsługi klienta
  • analiza kosztów funkcjonowania 
  • definiowanie i realizacja celów biznesowych 
  • analizy opłacalności usług

Raporty bazowały na najnowszych trendach wizualizacji danych.

Dedykowane szkolenia.​

Dla działu Kontrolingu​.

Dla działu IT​.

Od tych dwóch jednostek miał pochodzić dalszy transfer wiedzy do organizacji.​

Szkolenia prowadzone metodą warsztatową  praktyczna nauka tworzenia raportów z wykorzystaniem realnych danych klienta. 

Rezultaty

Rezultaty jakościowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku​

Opracowany kompletny proces codziennego przyrostowego ładowania danych.​

Przygotowanie narzędzia do osadzania raportów w intranecie na bazie Office 365 SharePoint online (zwiększenie dostępności rozwiązania, zmniejszenie liczby licencji, obsługa dynamicznych uprawnień).​

Wyeliminowanie zjawiska dublowania raportów. ​

Rezultaty ilościowe

Gotowe raporty, zrealizowane szkolenia ​

Opracowanie 4 modeli danych oraz bazujących na nich raportów​

Przeszkolenie działu Kontrolingu z pracy z Power Bi i dalszego rozwijania hurtowni danych.​

Zadziałał transfer wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat hurtowni danych i ich możliwościach, o procesach ETL, o pracy i zastosowaniach Microsoft Power BI.​

Korzyści dla organizacji

Pozytywne zmiany i usprawnienia, ale przede wszystkim skok technologiczny​.

Przejście na nowoczesne rozwiązania w obszarze hurtowni danych oraz raportowania klasy business intelligence – realny wymiar transformacji cyfrowej. ​

Zwiększenie użyteczności raportów dla organizacji (szczególnie dla Kontrolingu i dla dyrektorów placówek).​

Dzięki wdrożeniu hurtowni danych firma ma jedno źródło prawdy dla raportów. ​

Zdecydowanie szybsze przygotowywanie niezbędnych raportów przez dział Kontrolingu. ​

Otwarcie dostępu do danych nowoczesnej platformie raportowej, z możliwością dostępu dla wszystkich uprawnionych użytkowników. ​

Umiejętność samodzielnego działania i rozwijania wdrożonego środowiska (dzięki transferowi wiedzy). ​

Utrzymanie i wsparcie.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

0000